Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

An ancient and solid advice in 21 century how to empower in difficult times – Ikivanha neuvo, toimiva myös 2100-luvulla, miten voimaantua vaikeina aikoina..

Christmas Blessings – Joulun Siunausta

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. (Isa 9: 6, NKJV) Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensäJatka lukemista ”Christmas Blessings – Joulun Siunausta”

The Spirit gives Life – Henki tekee eläväksi

It is the Spirit who gives life; the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. – Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. (Joh. 6: 63)

No Reason to fear – Ei aihetta pelkoon

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city ofJatka lukemista ”No Reason to fear – Ei aihetta pelkoon”

When ”sudden” is synonym for ”longterm” – Kun yhtäkkinen onkin pitkän aikavälin synonyymi

Others view your success as suddenly, but you know that suddenly is actually a process of days, weeks, months and years in relentless pursuit of your dream and purpose. – Toiset näkevät menestyksesi yhtäkkisenä; sinä tiedät, että ”yhtäkkinen” on tosiasiassa päivien, viikkojen, kuukausien, vuosien hellittämätöntä pyrkimistä kohti unelmia ja tarkoitusta.