It’s Not about What You Have But Who You Have – Ei ole kysymys siitä, mitä sinulla on, vaan siitä kenet sinulla on

Nothing plus Lord is much more than which our logical understanding reaches. – ”Ei mitään” plua Herra on paljon enemmän kuin looginen ymmärryksemme käsittää.

Ihmeelliset ovat Jumalan teot – Wonderful are Your Works, God

Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. — Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä! Wonderful are Your works, and that my inner self knows right well. — How precious and weighty also are Your thoughts to me, O God! How vast is the sum of them! Ps. 139: 14b, 17)