Major battles will produce greater victories – Suurimmat taistelut tuovat suurimmat voitot

when we trust in Lord we get to know His will, purpose, way and victory. – -luottaessamme Herraan tulemme tietämään Hänen tahtonsa, tarkoituksensa, tiensä ja voittonsa.