Too goal-oriented? – Liian päämäärätietoinen?

But do we become SO goal-oriented and so focused that we overlook the simple things that we should be enjoying in our everyday life? – Mutta tulemmeko NIIN päämäärätietoisiksi ja keskitymmekö niin kovasti tavoitteisiimme, että ylenkatsomme itsestäänselviltä tuntuvia asioita, niitä, joista meidän tulisi nauttia arjessamme?