Kolkutuksia

Laodikealaiset pitivät itseään itseriittoisuudessaan malliyksilöinä – jopa siinä määrin, että tulivat sulkeneeksi Herran itsensä ulkopuolelle. Seurakunta oli kuin sadussa keisarin uusista vaatteista; muut näkivät kyllä, etteivät asiat olleet kunnossa, keisariparka uskoi itsekin olevansa vaatetettu – ja hovi pönkitti kuuliaisuuttaan tuota uskottelua.