More than Past – Enemmän kuin menneisyys

”But God” is much more – Jumalan ”kuitenkin” on enemmän

But God, being [so very] rich in mercy, because of His great and wonderful love with which He loved us…. –  Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti…

”But God” is much more than our past: faults, transgressions, guilty and sins. – Jumalan ”kuitenkin” on paljon enemmän kuin menneisyytemme: virheemme, rikkomuksemme, syyllisyytemme ja syntimme.

— even when we were [spiritually] dead and separated from Him because of our sins, He made us [spiritually] alive together with Christ (for by His grace—His undeserved favor and mercy—you have been saved from God’s judgment.  – että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu.

And even more – Ja vieläkin enemmän

And He raised us up together with Him [when we believed], and seated us with Him in the heavenly places, [because we are] in Christ Jesus, [and He did this] so that in the ages to come He might [clearly] show the immeasurable and unsurpassed riches of His grace in [His] kindness toward us in Christ Jesus [by providing for our redemption]. – Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen.

For helpless – Avuttomien puolesta

While we were still helpless [powerless to provide for our salvation], at the right time Christ died…  – Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli… Rom. 5: 6

For bad – Pahojen puolesta

But God clearly shows and proves His own love for us, by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. – Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.

Through Him – Hänen ansiostaan

Therefore, since we have been justified [that is, acquitted of sin, declared blameless before God] by faith, [let us grasp the fact that] we have peace with God [and the joy of reconciliation with Him] through our Lord Jesus Christ (the Messiah, the Anointed). Through Him we also have access by faith into this [remarkable state of] grace in which we [firmly and safely and securely] stand.  – Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Rom. 5: 1,2

So Sure – Niin varma

 For if while we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, it is much more certain, having been reconciled, that we will be saved [from the consequences of sin] by His life [that is, we will be saved because Christ lives today]. – Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Rom. 5: 10

New Reign – Uusi ”hallinto”

— so that, as sin reigned in death, so also grace would reign through righteousness which brings eternal life through Jesus Christ our Lord. – Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Rom 5: 21

Digging Deeper – Pintaa syvemmälle

Church of Dreams – Unelmaseurakunta

This story sounds like mine. – Seuraava kertomus muistuttaa omaani:

I grew up in a Pentecostal/Charismatic Spirit-filled Church with people being slain in the Spirit, praying in tongues and prophesying happening regularly in meetings. – Kasvoin helluntalais-karismaattisessa Hengen täyttämässä seurakunnassa, jossa ihmiset kaatuivat maahan Hengen voimasta, puhuivat kielillä ja profetoimista kuultiin säännöllisesti tilaisuuksissa. Simon Crowe Growing in the Spirit

I hear voices rising with enthusiasm. – Kuulen innostuneita äänenpainoja:

Wow! This kind I want to see in my church! Its so dry… – Wau! Tätä haluan nähdä omassa seurakunnassani. Se on niin kuiva…

A Very Important Question – Hyvin tärkeä kysymys

But, actually, why did Jesus send Holy Spirit? – Mutta, tosiasiassa, miksi Jeesus lähetti Pyhän Hengen?

Looking through the book of Acts I understood the purpose of the Holy Spirit is to empower us to be witnesses. – Käydessäni läpi Apostolien tekoja ymmärsin, että Pyhän Hengen tehtävä oli antaa voima kertoa Jeesuksesta.

Yes, that is the point! – Juuri näin. Tämä on homman juju!

Holy Spirit isn´t only for us, but for reaching the world around us. – Pyhä Henki ei ole pelkästään meitä itseämme varten, vaan jotta tavoittaisimme ympäristömme.

If the move of Holy Spirit doesn´t go outside of Churches it doesn´t fulfill all of it´s purpose

Mikäli Pyhän Hengen liikehdintä ei mene seurakuntien ulkopuolelle, se ei täytä täysimittaisesti tarkoitustaan

Some times, in the cases which we call ”revivals” Holy Spirit seems to move among believers. In Acts revival was turning city up-side- down with Spirit-filled preaching, signs and wonders. – Joskus siinä mitä kutsumme ”herätykseksi” Pyhä Henki näyttää liikkuvan uskovien keskellä; Apostolien teoissa herätys käänsi kaupungin päälaelleen Hengen täyteisen saarnaamisen, ihmeiden ja merkkien myötä.

Power not an Oddie – Voima, ei kummajainen

Simon Crowe notes aptly. – Simon Crowe toteaa mielestäni osuvasti:

The Holy Spirit is to empower us to be witnesses and not to have strange meetings. – Pyhän Henki on sen vuoksi, että saisimme voiman kertoa Jeesuksesta, ei siksi, että tilaisuuksistamme tulisi outoja.

Reaching the lost, not freaking them out

Saavuttaaksemme kadonneet, ei pelottaaksemme heitä pois

I want to see the lost get saved; I want to see that need that the Holy Spirit can minister to. – Haluan nähdä, että ne, jotka eivät tunne Jeesusta, tulevat Hänet tuntemaan ja pelastuvat. Haluan myös nähdä ne tarpeet, joissa Pyhä Henki voi palvella meitä.–The purpose of the Holy Spirit is to reach the lost not freak them out! – Pyhän Hengen tehtävä on löytää kadonneet ei pelotella heitä pois!

So… let´s be bold – and wise. – Jotenka, ollaan rohkeita – ja viisaita.

Step out and speak to people where ever you go and the Holy Spirit will empower you to be a witness. That’s why the Holy Spirit is given to us.

Astu ulos, puhu ihmisille missä ikinä liikut ja Pyhä Henki antaa sinulle voiman kertoa Jeesuksesta.

 

 

 

We are positioned to make Difference – Meidät on tarkoitettu tekemään muutos

 

It is utterly shocking to me how many people who claim they believe in God and heaven do not understand that they have power from heaven and they are not to be victims in the earth.

We are called to subdue evil and impact culture. We are positioned to make a difference. We are positioned in the earth as God’s representatives to be a blessing to all mankind and to change things, help out, take authority and make a difference.

– –

Minua on rajusti järkyttänyt se, miten monet ihmiset, jotka sanovat uskovansa Jumalaan ja taivaaseen, eivät tajua, että heillä on voima taivaasta eivätkä he ole maan vankeja.

Meidät on kutsuttu pistämään paha jalkojemme alle ja vaikuttamaan kulttuuriin. Meidät on tarkoitettu saamaan aikaan muutos. Meidän paikkamme on edustaa Jumalaa ja olla siunaus ihmiskunnalle ja muuttaa asioita, auttaa, ottaa paikkamme ja tehdä asiat eri tavoin.  Sandi Krakowski

Not only believing.

Not only praying.

Allthought all that is urgently needed.

Ei pelkästään uskoa.

Ei pelkästään rukousta.

Vaikka kaikki tuo tärkeää onkin.

BUT being all that we believe and pray.

VAAN ollaan sitä, mitä uskomme ja rukoilemme.

That is important.

Se on tärkeää.

 

Tie – ja toinenkin tie

In English you may find this article here

Uskonto kahlitsee. – Uskonto väärinkäyttää ja manipuloi. – Uskonto tekee hallaa mielenterveydelle. – Varo vain, ettet hurahda…

Väitteissä on totta toinen puoli. – Uskoa voi käyttää väärin. Usko voi tuottaa hallaa, jos sitä käytetään väärin esimerkiksi manipuloinnin välineenä.

Usein ilmiön takaa pilkistää narsismi.

Väärinkäytökset eivät tee tyhjäksi sitä, että on aitoa, rakentavaa, eteenpäinvievää uskoa.

Se, minkä Raamattua ymmärrän, Vapahtajan tehtävä on nimenomaan edistää elämää, parantaa, vapauttaa, tehdä tyhjäksi kaikki elämää estävä ja tuhoava.

Vapahtajan oma ohje oli: Katso hedelmää. Jos se usko(nto), jossa olet osa (tai ihminen, joka tuollaista usko(nto)a tunnustaa), alentaa, alistaa, heikentää tai ahdistaa, kysy itseltäsi: Haluatko olla osa tuollaista. Toinenkin – nimenomaan Vapahtajan itsensä viitoittama – tie on olemassa.

Oletko väsynyt? Palanut loppuun sen uskon(non) takia, jossa olet. Tule luokseni. Lähde pois, minun kanssani. Minä palautan sinulle elämäsi. Minä näytä sinulla todellisen levon. Kulje kanssani ja tee työtä kanssani. Katso, miten minä teen sen. Opi armon pakoton rytmi. Minä en laita päällesi mitään, mikä painaa sinua tai ei sovi sinulle. Pysy seurassani ja minä opetan sinulle, miten elää vapaana ja ilman raskautta. Matt. 11: 28-30, Message -käännöstä mukaellen

 

Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta,
päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut
lohduttamaan kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. – Jes 61: 1-3

 

Voit valita otsikon – You may choose A Title

Et voi aina valita, mitä tarinassasi tapahtuu, mutta otsikon voit aina valita. — You can’t always control what happens in your story. But you can always choose your headline!

Steven Furtick

In English you may read this article here.

Voit lukea ajatuksiani Steven Furtickin ajatusten äärellä tästä linkistä.

Kun kirjoitan lehtijuttua tai blogiartikkelia, minulle kaikkein vaikeinta on otsikon kirjoittaminen. Istun tyhjän otsikkorivin äärellä ja kysyn:

Mikä on kiinnostava ja kuvaava otsikko artikkelilleni?

Englanninkielisessä maailmassa on sanonta, jota on vaikea kääntää kovin sointuvasti suomenkieleen:

“If it bleeds, it leads”

Suomeksi (ei niin kovin rimmaavasti käännettynä) ”Jos siinä vain näkyy verta, se myy”

Raflaavat otsikot myyvät – ja siksi on painetta kirjoittaa tavalla, joka myy – raflaavasti, shokeraavasti, skandaalinkäryisestikin.

Varsin usein uutiset ovat raflaavia kielteisessä mielessä.

Tiedämme sen itsestämmekin: Myös meidän uutisemme työkavereille, tutuille, jne. tuppaavaat sävyttymään uutisotsikkomaisesti:

Kuules mitä minulle tapahtui…

  • Koira tuhosi talon
  • Lumimyräkkä pilasi päivän
  • Kamala sotku odotti olohuoneessa

Entä jos kääntäisimme asiat päälaelleen?

  • Alkaisimme etsiä, mitkä asiat ovat hyvin.
  • Etsisimme asiaa koskevan Raamatun lupauksen ja muuttaisimme ongelman rukoukseksi.
  • Rohkaisisimme itseämme ja toisiamme pahan paikan yli.

Luulenpa, että saisimme kaikki monta ilon hippua marraskuun harmauteen. ❤

Pauliina

Älä juutu menetysten aikaan – Don´t stuck in A Losing Season

Hän antaa aikojen muuttua ja hetkien…

Daniel 2:21, KR 92

On helppo juuttua menetysten ajanjaksoon. — Voit viettää vuosia vaalien saamiasi vammoja – –

Tänään Jumala kutsuu sinua irrottamaan otteesi menneisyytesi häpeästä ja tappiosi karvaudesta. Armo kutsuu sinua laittamaan syrjään nykyisyytesi painolastit. Kristus odottaa ja on valmis virtaamaan elämääsi rakkaudellaan.

Älä odota enää yhtään enempää salliaksesi Hänen tehdä työtä sinun heikkoudessasi. Hänen voimansa odottaa sinun antautumistasi.

Steven Furtick

Ylläolevan tekstin kirjoittanutta pastoria on syytetty kultinomaisesta, narsismin kriteerit täyttävästä johtajuudesta.

Jos et entuudestaan ole lukenut ajatuksiani artikkelista Anna ihmisille aihe uskoa, voit tehdä sen nyt tästä linkistä.

Kokemuksesta tiedän, että anteeksiantoa sekä ajatusta ”Jätä jo menneet taaksesi!” voidaan ahtaassa yhteisössä käyttää ihmisen kiinni pitämiseen ja/tai epäkohtien peittelyyn. Sellainen ei kuitenkaan ole anteeksiannon ja menneisyydestä irti päästämisen tarkoitus.

Taannoin eräs ystäväni ilmaisi asian seuraavasti:

Anteeksianto ei oikeuta sitä, että ihmiset voivat lakkaamatta loukata sinua. Jos sinua on loukattu, anna anteeksi – ja vältä sitä, että annat saman ihmisen loukata sinua toistamiseen. Jos vieraasi varastaa rahasi, kun hän tulee seuraavan kerran luoksesi, piilota rahasi häneltä piiloon. Älä anna kenenkään käyttää anteeksiantoa verukkeena sinun loukkaamiseesi.”

Anteeksiannon ja menneisyydestä irtipäästämisen ydintarkoitus on vapauttaa sinut ja minut jatkamaan vapaana matkaa Jumalan osoittamaan ja Hänen meille tarkoittamaan suuntaan ilman kaunan, katkeruuden ja menneisyyden painolastien pidäkkeitä.

faith-in-wor_syksy