Digging Deeper – Pintaa syvemmälle

Church of Dreams – Unelmaseurakunta This story sounds like mine. – Seuraava kertomus muistuttaa omaani: I grew up in a Pentecostal/Charismatic Spirit-filled Church with people being slain in the Spirit, praying in tongues and prophesying happening regularly in meetings. – Kasvoin helluntalais-karismaattisessa Hengen täyttämässä seurakunnassa, jossa ihmiset kaatuivat maahan Hengen voimasta, puhuivat kielillä ja profetoimistaJatka lukemista ”Digging Deeper – Pintaa syvemmälle”

We are positioned to make Difference – Meidät on tarkoitettu tekemään muutos

  It is utterly shocking to me how many people who claim they believe in God and heaven do not understand that they have power from heaven and they are not to be victims in the earth. We are called to subdue evil and impact culture. We are positioned to make a difference. We areJatka lukemista ”We are positioned to make Difference – Meidät on tarkoitettu tekemään muutos”

Elämäsi on kaunis – Your life is beautiful

Originally posted on Eheytymisen polkuja:
In the eyes of God your life is beautiful, when you in each passing moment you throw yourself in to the game with what you have got and worship your Saviour with that which you have. – Jumalan silmissä elämäsi on kaunis, kun jokaisena ohikiitävänä hetkenä laitat likoon, mitä olet saanut ja ylistät Vapahtajaasi sillä,Jatka lukemista ”Elämäsi on kaunis – Your life is beautiful”

DON´T give up! – ETHÄN luovuta!

Luin aivan mahtavan ajatelman, joka on ihan pakko pistää jakoon. – I read a fantastic quote. Must to share. The PAST is where you learned the lesson. The FUTURE is where you apply the lesson. Don´t give up IN THE MIDDLE! — Opit läksyn MENNEISYYDESSÄ. TULEVAISUUDESSA sovellat oppimaasi. Ethän luovuta VÄLILLÄ.

The Only Refuge – Ainut suoja

Have you ever met people to whom you can´t trust? People who have pad intentions.- Oletko tavannut ihmisiä, joihin ei voi luottaa? Ihmisiä, joilla on pahat aikeet. – This Psalm is for you. – Tämä psalmi on snulle.

Time to rise – Nousun aika

We know this time. – Tiedämme ajan, jossa elämme. Bad news. Fear. Desperatio. – Huonoja uutisia. Pelkoa. Epätoivoa. Even in the mid of Christians, we to whom Lord Jesus left promises of eternal hope and future, prostration takes place. – Jopa meidän kristittyjen keskuudessa, meidän joille Jeesus jätti ikuisen toivon ja tulevaisuuden lupaukset, lamaannus saaJatka lukemista ”Time to rise – Nousun aika”

Do it Anyway – Tee se kuitenkin

Seuraavat ajatukset on poimittu Neil Anderssonin uutiskirjeestä  You may read the article in English here Gal 6:10  Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.  Artikkelissaan Neil Andersson kertoo episodista (ilmeisesti luentotilanteessa): Kun olin päässyt siihen johtopäätökseen, että ei kukaan eikä mikään voi pitää meitä  poissa siitä,Jatka lukemista ”Do it Anyway – Tee se kuitenkin”