Siunatut rajat – Blessed Borders

Alempaa löydät ajatuksia, jotka pohjautuvat 5. Mooseksen kirjan lukuun 28 sovellettuna 2000-luvulle. – Below you may find some nuggets based on Deuteronomy 28 turned to people of the Millenium.

Suomeksi artikkeli on myös kuunneltavissa:

Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne — And all these blessings shall come upon you and overtake you

Jumala ei pelkästään vuodata siunauksiaan, vaan siunaukset saavat otteen meistä (engl. Käännös “ottavat yliotteen”!) –  The favor of God doesn´t only pour on us, but overtake us.

Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin.– Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country.

Sillä missä asut/asun, ei ole väliä, Jumalan lupaukset löytävät sinut ja minut kaupungista ja “landelta”- kunhan olemme oikeassa suhteessa Jumalaan. – Tämä rohkaisee niin pikkupaikkakunnan asukkia, josta tuntuu, että kukaan ei juuri tiedä tästä paikasta, kuin isossa kaupungissa ”eksyksissä” olevaa. – It doesn’t matter if you ans I live in the city or the country side, God’s favor will find us – when we are in right standing with Him.

Siunattuja ovat teidän lapsenne — Blessed shall be the fruit of your body, . . .

Perheemme ja kotimme on siunattu. – Our family & home life will be blessed.

teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat — the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.

Toisin sanoen tekemämme työ on siunattu. – On the other words, our profession is blessed.

Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. – Blessed shall be your basket and your kneading bowl.

Voisiko meidän aikamme vastine olla keittiö, jossa ruuan valmistamme – ja kaikki siihen liittyvä? – Would this mean in modern times our kitchen and everything included that?

Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out.

Mooses näyttää kertovan meille, että meidän päivittäiset rutiinimmekin ovat siunattuja. (Ei ollenkaan niin tylsiä enää, vaan Jumalan tapa siunata meitä. <3) – Moses seems to tell us that even our routines are blessed! (Not so bored anymore, but Gods way to bless us. <3) 

Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta hajaantuvat pakoon kaikkiin suuntiin. – The LORD will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face; they shall come out against you one way and flee before you seven ways.

Jumala ei lupaa ongelmavapaata elämää. – God never promises a trouble free life to His people.

Elämme langenneessa maailmassa, joka on poikkiteloin niihin nähden, jotka ovat Jumalan puolella. Väistävämmättä ongelmia tulee. –  We live in the fallen world, which stands in opposition to those who stands with Him.  It’s inevitable that troubles will come.

Mutta jopa vastoinkäymisistä tulee Jumalan siunaavissa käsissä alusta, jolle Jumala maalaa entistä enemmän siunauksia.  – But – in the hands of blessing God – even troubles will become the canvas upon which God paints more blessings.

Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. The LORD will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, . . .

Englanninkielinen käännös kääntää terävästi: ´Jumala käskee siunaukset yllemme…´

Vilja-aitta puhuu tulevaisuudesta ja siitä, mitä Jumalalla on varattuna tulevaisuutemme varalle. – The storehouse speaks of one’s plans & provision for the future.

Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. — and He will bless you in the land which the LORD your God is giving you.

Vaikka aiemmin oli ajatus siitä, että paikalla ei ole väliä, sillä kuitenkin näyttää olevan väliä: Siunaus oli läsnä Luvatun Maan rajojen sisällä. – Allthougth it seemed (above) that it doesn´t matter where you live that you may receive blessings from Lord, the place seems to matter…: The place of this blessing was contained within the borders of the Promised Land.

Toisin sanoen sinun ja minuntäytyy elää Herran suunnitelmassa ja tarkoituksessa ottaaksesi vastaan kaikki nämä siunaukset. – On the other words you and I need to live in the plan and the purpose of Lord in your life to receive all these blessings.

— Hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut. — The LORD will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you.

Viimeinen – ja suurin – lupaus puhuu läheisestä yhteydestä Jumalan kanssa.-  The last great promise is the blessing of fellowship & intimacy with God.

Jumala tekee meistä pyhän kansan itselleen -The LORD will establish us as a holy people to Himself.

Kun… Jumalan siunaukset vuotavat ilmeisellä tavalla — Then . . . When God’s blessing has been poured out on them in such an obvious way…

Kaikki kansat saavat nähdä, että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen, ja silloin ne pelkäävät teitä.  — Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the LORD, and they shall be afraid of you.

He ymmärtävät, että Jumala on todellinen ja Hän on valinnut kansansa. — They will realize God is real and He has chosen these people.

Siunauksen ketju

Jumala voi vuodattaa siunauksensa hämmästyttävillä tavoilla, niin että olette niiden voimaannuttamina valmis ihan mihin tahansa – ei pelkästään välttämättömään.  —

Tämä kaikkein hövelein Jumala antaa maanviljelijälle siemenen, joka tulee leiväksi, ja on anteliaista anteliain sinua kohtaan. Jumala antaa sinulle, jotta voit antaa sen eteenpäin. Tämä kasvaa täysikasvuiseksi elämäksi, uskossa Jumalaan, kaikkinaiseksi vauraudeksi, ollaksesi antelias, kaikessa tuottaaksesi kanssamme Jumalalle kunniaa.

Tällainen hyvän tekeminen on enemmän kuin puutteessa olevan kristityn kohtaamista hänen tarpeissaan. Se aikaansaa runsasta Jumalan ylistystä ja kiitosta. Puutteen kohtaaminen ja hyvän tekeminen kannustaa elämään parhaimmillaan osoituksena kuuliaisuudesta Jumalalle, jota osoitatte olemalla avoimen kuuliaisia Kristuksen sanoman selkeälle tarkoitukselle. (2 Kor 9: 12-15, The Message, vapaasti käännettynä)

Kristityn(kin) elämässä kuivat kaudet ja hyvinvoinnin kaudet voivat vaihdella. Kun (ehkäpä taloudellinenkin) kuivuus iskee, Kristuksen ruumiin hyvään toimintaan kuuluu auttaminen. Nälkää kärsivää veljeä ei jätetä näkemään nälkää, eihän?

Paavalin opetus Korintton seurakunnalle avaa aihepiiriä Kristuksen ruumiin kokonaisuudesta käsin. 

Myös omassa elämässäni kuivat kaudet ja ne kaudet, jolloin on ollut enemmänkin, mistä jakaa ovat vaihdelleet.

Tämä Korintton seurakunnalle kirjoitettu on tullut vastaan takavuosina tilanteessa, jossa uskoani antamiseen koeteltiin toden teolla. Voit lukea kertomuksen Kaksi kynttilänjalkaa

Myöhemmin olin itse tilanteessa, josta Herra oli puhunut etukäteen. Olin nähnyt unessa, että elämässäni tulisi olemaan kahden kuukauden taloudellisesti hyvin tiukka ajanjakso. Tuona ajanjaksona vetosin Jumalan lupaukseen pitää huolta – ja nimenomaan siihen, että niinä aikoina, jolloin itselläni oli mennyt mukiinmenevästi, olin antanut omastani tarpeessa oleville.

Työpöydälläni oli ryppyinen 10 euron seteli. Seuraavana päivänä piti liikkua töihinkin. – Ei harmainta haisua, kelpaisiko seteli huoltoaseman automaattiin. No, se olisi seuraavan päivän murheita… tuo ryppyinen seteli… ja melkoisen tyhjä bensiinitankki… (Jumala oli tiukoissa mutkissa auttanut ennenkin!)

Puhelin soi. Soittaja selitti, että hänellä on mielessä ihan hassu ajatus: Hänen pitäisi antaa minulle tietty rahasumma. 

Hetken kuluttua ovelle koputettiin. Luulin, että oven takana olisi tuo soittaja. Eipäs ollutkaan, vaan ventovieras mies. – Hän kertoi elämäntilanteestaan. – Todellisessa rahantarpeessa oleva henkilö, joka kysyi tölkkejä tai pulloja, joita voisi viedä kauppaan ja saada tietyn summan kokoon, jotta elämä jatkuisi.

Selitin hänelle oman tilanteeni ja kerroin vastikään saamastani puhelusta – ja annoin viimeiset rahani: Ryppyisen kympin ja pari kolikkoa. Enempää ei minulla ollut.

Totesin myös, että oma uskoni ei olisi riittänyt (ilman huomattavan voimakasta Jumalan puhetta) antamaan viimeisiä rahojani kulkijalle. – Jumala näki edeltä. Täytti hänen tarvettaan tuolta osin – ja omaani siltä osin, että elämä jatkui. Kaavin vielä keittiön kaapista jotain oven takana olijalle.

Kohta ilmaantui soittaja oven taakse. Mukanaan lupaamansa summa kaksinkertaisena. Kädessään muovipussissa kahvin kanssa syötävää.

Tässä yksi tapa, jolla Jumala vuodattaa siunausta eteenpäin: Kuuliaisuus ”oudoille ajatuksille”.  ❤

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa.

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

An earth-shaking Result – Mullistava tulos

When God looks at you…He doesn’t see limitation or hesitation.  He sees the potential and possibilities He placed within you. – Kun Jumala katsoo sinuun… Hän ei näe rajoitteita eikä Hän emmi. Hän näkee kyvyt ja mahdollisuudet, jotka Hän on laittanut sinuun.  H. Herring

This is true. – Tässä tekstissä on vinha perä.

Surprising Test Results – Testitulokset yllättivät

I have thought how different our own picture of ourselves may be than other´s – or Lord´s! – Olen pohtinut, miten erilainen meidän kuvamme meistä itsestämme voi olla kuin se kuva, joka muilla – tai Herralla – on meistä!

I found a blog called Do what You love and a tip to do a strength test.  – Löysin blogin nimeltä Do what You love (Tee mitä rakastat) ja vinkin tehdä ”vahvuustesti”.

Of course I know, that I am – Luonnollisesti tiedän, että olen:

A person who loves to learn and dig an information. – Henkilö, joka rakastan oppimia ja kaivaa tietoa.

But some of results was surprising! – Jotkut tuloksista yllättivät:

Winner or someone who love to get new relationships. – Voittaja ja se, että rakastan solmia uusia yhteyksiä.

Honestly said, I am not a smal-talk-person. – Rehellisesti sanoen, en ole mikään smal talk -ihminen.

Roots of this experience are in my childhood. – Kokemuksen juuret ovat lapsuudessa:

My mum was eager to talk – and interrupt others – and I had nothing to say when we was together our friends, etc. I didn´t learn to talk with people. Preaching was different. It was much easier. But I haven´t experienced to myself to start smal talk with people. – Äitini oli innokas puhumaan – ja keskeyttämään muut – eikä minulla ollut mitään sanottavaa, kun olimme ystäviemme tms. kanssa koolla. En oppinut puhumaan ihmisten kanssa. Saarnaamisen kanssa oli toisin. Se oli minulle helpompaa. Mutta en ole kokenut luontevaksi aloittaa keskustelua jonkun kanssa.

…And now this weird test shows, that I have 64 point of 100…and it seems that I after all love to break ice  and make connection with others. – …Ja nyt tämä omituinen testi näyttää, että minulla on 64 pistettä 100:sta ja näytän sittenkin pitävän jään murtamisesta ja yhteyden solmisesta toisiin.

Winner, no way…?! – Voittaja, katit kanssa?

I have failed many times, and lost in my life many times. – Olen epäonnistunut monta kertaa, ja hävinnyt elämässäni monta kertaa.

Anyway this test showed me that I have ”winner talent”, 49 points of 100… Kuitenkin tämä testi näytti, että minulla on ”voittamisen kyky”, 49 pistettä 100:sta.

I think, that the explanation was a point of a view. – Uskon, että selitys oli näkökulma:

Whether the glass is half full or is it half empty? – Siitä, onko lasi puoliksi täysi vai onko se puoliksi tyhjä.

Perhaps I have failed many times, but I have risen as many times, and I really have attitude to win, definetly. – Ehkäpä olen useasti epäonnistunut, mutta yhtä monta kertaa olen noussut, ja ilmiselvästi minulla on voittajan asenne.

Case Gideon

I think, it was same with Gideon as well. – Ajattelen, että Gideonin kanssa oli samoin.

Gideon saw absence of Lord (because he couldn´t see miracles of Lord in his or his nations life), his clan as weakest in Manasseh, and finally himself as the least in his family. – Gideon näki Herran poissaolon (koska ei  kyennyt näkeään Herran  ihmeitä kansansa elämässä), heimonsa pienimpänä Manassessa – ja viimein – itsensä perheensä hännänhuippuna.

At the same time – Samaan aikaan kuin:

There were angel of Lord in the front of Gideon by saying – Herran enkeli oli Gideon edessä ja sanoi:

The Lord is with you, mighty warrior. — Go in the strength you have and save Israel out of Midian’s hand. Am I not sending you?” — I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. — Herra on kanssasi, sinä urhea soturi! — Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut!” — Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies.

What are you thinking about yourself? – Miten sinä ajattelet itsestäsi?

Vapautusta paranormaalista

Erikoinen ja kirjoitusteni joukossa melko ainutlaatuinen kirjoitus juontaa juurensa siihen, että äskettäin törmäsin useisiin henkilöihin, jotka ovat kohdanneet paranormaaleja, järjellä selittämättömiä ilmiöitä. – Osa henkilöistä on hakenut apua rukouksesta, osa magian puolelta, osa sekoittanut näitä keskenään.

Ilmiöiden alkujuuri

Kristillisestä näkökulmasta on kaksi lähdettä:

 • Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki – tai persoonallienen paha, Paholainen ja kaikki häneen liittyvä
 • Valo tai pimeys

Puolueetonta maaperää ei ole.

Ajoittain on vaikea erottaa nämä kaksi. Paholaisen

 • alkuperäinen juoni (voit lukea sen 1 Mooseksen kirjan luvusta 3) on saada ihminen epäilemään Jumalaa: “Onko Jumala todella sanonut?” ja tekemään jotain, minkä Jumala nimenomaisesti oli kieltänyt varjellakseen ihmisen hankaluuksilta.
 • voi jäljitellä rauhaa ja rakkautta, tekeytyä valoksi, parantaa, saada aikaan ihmeitä ja merkkejä
 • huiputtaa, johtaa harhaan ja pitää poissa todellisen rauhan, rakkauden ja avun lähteeltä, Jeesuksen Kristuksen luota.
 • Kristillisessä kielenkäytössä paholaista kutsutaankin tuhanten juonen mestariksi

Kristinusko eri muodoissaan pyrkii ammentamaan oppinsa Raamatusta. Sen piirissä on eri käsityksiä siitä, miten Raamattu on ymmärrettävä. Itse kuulun siihen joukkoon, joka pitää Raamattua ikuisen, kestävän totuuden kirjana. Etsin ja löydän Raamatusta lainalaisuuksia, jotka pätevät monta tuhatta vuotta tekstin kirjoittamisen jälkeen. Tässä yksi niistä:

Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. (Ef. 5: 8-11)

Pimeyden hedelmää voivat olla

 • asiat, jotka sitovat niin, että emme voi toimia vapaasti, esimerkiksi addiktiot (alkoholi, huumeet, pelit, …). 
 • tunteet, jotka käsittelemättöminä saavat aikaan hankaluuksia meille itsellemme ja ympäristöllemme (esim. kateus, viha, katkeruus, yms.) ja niistä seuraavat teot (kiukku, kiivaus, riitaisuus, panettelu, juonittelu, eripuraisuus, ym).
 • asenteet, jotka nousevat ajoittain ylpeästikin Jumalan tuntemista vastaan (esim. ylpeys, kerskailu, teeskentely, itsekkyys, itseriittoisuus, ihmisen miellyttäminen, kompromissi).
 • Noituus, harha(opi)t, epäjumalanpalvelus
 • Lainalaisuuden, nöyryyden tai kokemusten nostaminen Jumalan kelpaamisen mittariksi.

Lähteen tutkiminen kannattaa

Raamatun opetuksen mukaan kompromissilla on huonot seuraukset. Ei voi palvella kahta jumalaa samaan aikaan. Jumalan rinnalle tai sijalle korotettu on epäjumala – ja epäjumalanpalvelus on kiellettyä. Ei siksi, että Jumala olisi ilonpilaaja, vaan siksi, että Hän haluaa varjella meidät hankaluuksilta.

Mutta olenhan saanut avun sitä kautta. Se toimii. Eihän se voi olla pahaa, eihän?

Myös loppuperin vahingollisista lähteistä tuleva voi olla tehokasta. Sillä kuitenkin on hintansa.

Olen harvakseltaan törmännyt pahuuden ilmentymiin. Yksi niistä tapahtui vuosia sitten Mikkelissä. Esirukouspalvelussa alkoi eräs nainen voida pahoin rukoillessani. – Tilanne oli yllättävä ja kuvottava. – Joskus rukouksen yhteydessä saan silmiini vaikutelman, joka on avain rukoukseen. Mikkelissä näin naisen ristiselän kohdalla käpertyneen käärmeen. Olin saman asian nähnyt aiemmin erään shiatsu-hierojan seinällä olevassa kartassa. Kysyin välittömästi naiselta, onko hän tekemisissä shiatsun kanssa. Hän vastasi myöntävästi ja lisäsi listaan myös reikin. Nainen oli kristitty – ja toisaalta joutunut vahvoihin sidoksiin itämaiseen uskonnollisuuteen

Tekniikka pelkkänä hierontana on ok. Ongelman muodostaa shiatsun taustalla oleva usko ”voimiin” ja energiohin”. Kristittynä minulle saa ja pitää riittää avuksi Kristus:

Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää — Kol. 2: 6-10

Jeesukselta Kristukselta etsin apua elämääni, en energioista tai vieraista voimista.

Suojassa vierailta voimilta

Mikä nainen sinä oikein olet, kun en pääse elämääsi kiinni?

Kysyi asiakkaani. Hämmennyin:

Ai, miten niin?

Asiakas alkoi selittää, että hän yleensä näkee ihmisestä asioita. Minusta hän ei kyennyt näkemään. Kahdesta sukulaisesta kylläkin. – Ainoa ero, mikä minulla ja sukulaisillani oli, että olen ns uskovainen, nämä sukulaiseni eivät.

Etäparantaja nostaa kädet pystyyn

Muutama vuosi sitten loukkasin työtapaturmassa olkapääni. Tiesin, että asiansa osaava jäsenkorjaaja saisi käden kuntoon. Etsiydyin kahdellekin. Molemmilla oli kytköksiä ns. vaihtoehtolääketieteeseen: etäparantamiseen ja reikiin. Sain molemmilta saman vastauksen: Tähän asti pystyn sinua auttamaan. Ts. heidän energiansa (tai miten he sitä nimittävätkään) eivät “pystyneet” minuun.

Kun ”vapauttaminen” tuottaa entistä isomman sotkun

Joissain tilanteissa (kuten aiemmin mainitsemassani tapauksessa Mikkelissä) kytköksen energioiden ja henkien maailmaan alkaa tuomaan lieveilmiöitä: Ahdistusta, pelkoa tai fyysisiä ilmentymiä: tuoksuja, ääniä, jonkun läsnäolon tuntua tunteen tasolla tai peräti nähtävällä tasolla – tai reagointia rukoukseen tai raamatunlukemiseen.

Näissä tilanteissa on apua tarjolla moneen lähtöön: energiapuhdistuksesta manaamiseen. Kokemukseni mukaan kannattaa olla todella varovainen sen suhteen, mihin turvautuu. Tuloksena voi olla kahta kauheampi sotku.

Vuosia sitten minulle soitti kainuulainen herrasmies. Hän oli pyytänyt kotiinsa kaksi vapauttamisen “ammattilaista”. Seuraus oli se, että hän pystynyt kunnolla asumaan kodissaan, koska siellä ahdisti.

Itselläni on samanmoinen kokemus vuosien takaa. Kotipaikkani oli tunnettu menneinä vuosina kummitustalona: Halot olivat itsekseen tulleet uunin päältä alas ja yhdellä tilan pelloista oli kuultu haitarin soittoa. – Ilmiöiden juuri lienee kaukana tilan historiassa: Tilalla on aikanaan asunut kansanparantaja/poppamies. – Jotain kummallista tilaan liittyy, koska itse koin ilmapiirin epämiellyttävänä ja tila oli vaihtanut omistajaa tuhkatiheään.

Niinpä kaksi “rukoilijaa” tuli kotiini. Rajusti ja totuudenmukaisesti sanottuna: helvetti pääsi irti eli tilanteet kotona pahenivat entisestään.  

Näiden nk vapauttajien ongelma oli näin jälkikäteen ymmärrettynä se, että heillä itsellään oli elämänsä, valintojensa ja toimintansa seurauksena kytköksiä samaan (henki)maailmaan kuin mitä vastaan he pyrkivät sotimaan. Kysymys ei edes ollut mistään manaajista, vaan he käyttivät rukousta pyrkiessään vapauttamaan kotini ja perheeni.

Miten eroon?

Muutama sananen henkimaailman ilmiöistä eroon pääsemisestä.

Pyri sulkemaan kaikki mahdolliset väylät tuohon suuntaan. Jos sinä tai läheisesi/sukulaisesi

 • on/on ollut tekemisissä henkiparannuksen, etäparannuksen, energialääketieteen, noituuteen ja magiaan (tai jonkin vastaavaan)
 • kokee/on kokenut paranormaaleja ilmiöitä, tms.

Pyydä Jeesusta Kristusta sulkemaan kaikki väylät tuohon suuntaan ja vapauttamaan sinut kaikista mahdollisista siteistä, mitä kytköksestä on seurannut.

Sinun kannattaa myös hankkiutua eroon kaikista esineistä ja kirjallisuudesta, joka liittyy aihepiiriin (roudaa vaikka varastoon, jos et muuta keksi).

Käskemistä ja komentamista en kannata. Mieluummin julista Jeesuksen Kristuksen voittoa ja valtasuuruutta tilanteen ylle. Pyydä Jeesusta käsittelemään ongelmien syy.

Tiedän, että seuraava menee vieläkin kummallisemmaksi, … mutta… Joskus takana voi olla se, että joku henkilö on toivonut tai toivottanut sinulle ja läheisellesi pahoja ja ikäviä asioita. Tämä voi toimia loitsun tai kirouksen tavoin. Parhaiten sen huomaa siitä, että tajuat jonkun asian menevän prikulleen niin kuin pahansuopa henkilö on toivonut. – Pyydä Jeesusta Kristusta vapauttamaan sinut pahan sanan vallasta. (Ps. 91)

Voit kutsua apuun myös asioista perillä olevan kristityn henkilön.

Magian ja rukouksen sotkeminen keskenään ei kannata. Siitä oivallinen esimerkki edellä, kotitaloni tapaus.

Pahalla on voimaa – mutta niin on Hyvälläkin, vielä suurempi

OIen näissä asioissa käynyt oman oppikouluni – ja olen edelleen oppilaan paikalla. Opitun perusteella on sanottava, että on asioita, joita en täysin ymmärrä enkä voi hallita. Jotkut niistä käyvät yli ymmärrykseni:

 • Pahansuopa ihminen voi halutessaan tieten tahtoen tai tietämättään aiheuttaa toiselle melkoisia seurauksia lataistessaan pahansuopia sanoja tai “rukouksia” toisen ylle.
 • Henkiparannus tai energialääketiede tai muunlainen sotkeentuminen henkimaailmaan aiheuttaa ongelmia ihmiselle itselleen tai (kuten tuossa kotitaloni tapauksessa) ihmisille, jotka jotenkin liittyvät heihin.

Tärkeää on ymmärtää

 • vaara ns viattomalta ja hyvältä vaikuttavassa
 • on asioita, joita ei voi täysin selittää ts normaalit ja henkisesti terveet(kin) ihmiset voivat kokea järjen ylittäviä asioita
 • todellinen apu tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan

Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.

Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.  Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.

Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi.  Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä.

Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. Ps. 121

Prostration or Inspiration? – Lamaannus vai innoitus?

Years ago I write an article ”Don´t cuss darkness,but invite light to you” – Vuosia sitten kirjoitin artikkelin ”Älä manaa pimeyttä, vaan kutsu valo kylään”.

For years I have opened my computer at mornings – not to read news or forums, but to read subscriptions from ministers and teachers who share encouraging and uplifting words. – Vuosien ajan olen avannut aamulla tietokoneeni – en suinkaan lukeakseni uutisia tai keskustelufoorumeita, vaan lukeakseni sananjulistajilta tai opettajilta tilaamiani uutiskirjeitä, joissa on rohkaisevia ja nostattavia sanoja.
Some one may say, that these ministers and teachers are sharing sugar coated words. – Joku voi sanoa, että nämä julistajat ja opettajat jakavat sokerikuorrutettuja sanoja.
They would wake people up and paint the picture of this time. – Heidän pitäisi herätellä ihmisiä ja piirtää ajan kuva.

Perhaps. – Ehkä.

Perhaps not. – Ehkäpä ei.

Why? – Miksi?

We see all of this picture of this time by reading news, opening tv (by the way, I haven´t one) or radio. – Me näemme kaiken tästä kuvasta, kun luemme uutisia, avaamme tv:n (muuten, sellaista minulla ei ole) tai radion.

But have we forgotten what Jesus said about this?-  – Olemmekohan unohtaeet, mitä Jeesus sanoi tästä kaikesta?

When you see this happening lift up your heads…Kun näette tämän kaiken tapahtuvan, nostakaa päänne…

Lift your head up! – Nosta pääsi ylös!
Don´t stop working! – Älä lopeta työn tekemistä!

We need to be energetically at work for the One who sent me here, working while the sun shines. (Joh 9: 4a, MSG) – Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. (Joh 9: 4a)

I know many Christians who are pressing to the end of this verse. – Tiedän monia kristittyjä, jotka kiinnittävät huomion jakeen loppuun.:

 When night falls, the workday is over. – Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä.

BUT Jesus haven´t said His message to the very end Jesus continues by saying. – MUTTA Jeesus ei ole sanonut sanottavaansa loppuun, Jeesus jatkaa sanomalla:

For as long as I am in the world, there is plenty of light. I am the world’s Light. — Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo.

Now is day, not night, yet! – Nyt on päivä, ei suinkaan vielä yö!

All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. —

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

We have Jesus here. – We have Light here. – Meillä on Jeesus täällä. Meillä on valo täällä.

It is time to continue taking care of His businesses. – On aika jatkaa Hänen asioidensa tekemistä.
Doing as Jesus did. – Tehden niin kuin Jeesus teki.
My challenge to you: Start to read the Bible from this perspective. – Haasteeni sinulle on: Aloita lukemaan Raamattua tästä näkökulmasta.

What Jesus did? What does that speak to me/you? How do we fulfill His Great Commanment? – Mitä Jeesus teki? Mitä se puhuu minulle/sinulle? Miten voimme täyttää Hänen suuren käskynsä (lähetyskäsky)?

And once more:

Don´t let storm clouds and worrying news to prostate you! Let those inspirate you to find the way to spread Light, as Jesus did! – Ja vielä kertaalleen: Älä anna myrskypilvien ja huolestuttavien uutisten lamauttaa sinua, vaan anna niiden innoittaa sinua – löytämään tien levittää valoa,niin Jeesus teki!

Ihan uusi ratkaisu

Ennakoimatonta luovuutta

Kerroin koululuokassa seurakunnan työtehtävistä. Olin vienyt luokkaan liudan esineitä, joista koululaiset saivat päätellä, mitä työtä seurakunnassa tehdään. Sen jälkeen oli tarkoitus pohtia sitä, ketkä tehtäviä tekevät.

Pienen koululaisen kasvot kirkastuivat: ”HEI! Näillähän voi tehdä musiikkia.” Pian koko luokka musisoi pulpeteilleen tuomillaan esineillä. Hengellinen musiikki avautui ihan uudesta näkökulmasta. Kerroin, että maissa, joissa ei ole välttämättä pianoa – uruista puhumattakaan – kaikkea käsiin sattuvaa voidaan soittaa Jumalan kunniaksi.

Hymyilin suu korvissa loppupäivän muistellessani lasten pohjatonta luovuutta ja aitoutta. Ilmankos Jeesus sanoi: ”Lastenkaltaisten on Jumalan valtakunta.”

Miksi minun elämä ei ole kuin sinun?

Minulta(kin) on kysytty, miksi Jumala ei vastaa minun rukouksiini niin kuin jonkun toisen rukouksiin.

Vastaus on mielestäni: Siksi sinun/minun rukouksiin ei vastata samoin kuin jonkun toisen rukouksiin, koska me emme ole tuo toinen; me olemme me.

Jumalalla on meille jokaiselle oma suunnitelma ja tapa, jolla Hän vie meitä eteenpäin, on ainutlaatuinen.

Jumalalla on syynsä

Rukoilin erästä asiaa kahdeksan vuotta. Olin saanut kahdeksaa vuotta aiemmin useaa kautta lupauksen siitä, että minulle hyvin kipeäksi tullut asia tulisi järjestymään. Sain selkeät tunnusmerkit, joista tunnistaisin vastauksen olevan käsillä. Nuo tunnusmerkit vain tuntuivat viipyvän – tai pikemminkin tilanteet kävivät ahtaammiksi. Kyselin muun muassa sitä, miksi Jumala tuntui vastaavan rukouksiini, joita rukoilin muiden puolesta, mutta ei rukouksiini omasta puolestani. Sain useita rukousvastauksia, jotka koskivat muiden elämää, omassa elämässäni vastaukset antoivaat odottaa.

Kun rukousvastaus alkoi materialisoitua, tajusin, että pitkä aika oli tarpeen, jotta kaikki palikat rukousvastausta ajatellen olivat paikoillaan. Humoristisesti todettuna, Jumalan olisi aika monta ihmistä ja asiaa pitänyt siirtää ”filippuksen kyydillä” paikasta A paikkaan B! Jumalalle tosin kaikki on mahdollista – näistä ”siirretyistä” asiat olisivat voineet olla aika hämmentäviä. – Ja minussa, joka rukoilin asiaa, tarvittiin myös paljon kypsyttelyä, että olin valmis ottamaan vastaan vastauksen siinä muodossa kuin se tuli. Minä kun olin mielikuvissani odottanut sitä tulevaksi aivan toisella tavalla.

Avoimiksi vastauksille

Vähän samaan tapaan kuin tuo koululaisten luova keksintö, Jumalan vastaus – vaikka sen tuntomerkeistä tuossa tilanteessa tunnistin – yllätti minut.

Neuvoni onkin: Kun rukoilemme, saamme rohkeasti rukoilla apua elämäämme ja myös toisten elämään – ja samaan aikaan meidän tulee olla joustavia ja avoimia vastauksen suhteen. Se voi tulla joskus luovalla ja uudella tavalla.

Näitä pohtiessani muistui mieleen eilen lukemani raamatunkohta Jesajan 43. luvusta:

Näin sanoo Herra,
hän, joka avasi mereen tien,
valtatien suurten vetten keskelle,
hän, joka päästi liikkeelle vaunut ja hevoset,
väkevien soturien joukon
— syvyydessä he nyt makaavat, eivät enää nouse,
kuin sammuva lampun liekki he hävisivät —
näin hän sanoo:
— Älkää enää menneitä muistelko,
älkää muinaisia miettikö!
Katso: minä luon uutta.
Nyt se puhkeaa esiin — ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle.

Huomaatko, että Herra ei toistanut Egyptistä lähdön ihmettä, vaan lupasi tehdä asiat uudella tavalla!

Julkaistu

4.10. 2013 Tuon Taivaallista – Heavenly Matter by Pauliina Kuikka ja 27.8.2017 Rukousliike – Kylän, kaupungin ja Suomen parhaaksi

Masentunut morsian?

Me lyömme niin helposti vaatijan nyrkillä masentuneen oveen. (Lea Krantz, Masentunut morsian)

Jeesuksen suhtautuu aivan eri tavoin:

– Masentuneen morsiamen ovella seisoo kuitenkin ylkä, joka on täynnä hienotunteisuutta, olosuhteet ja niiden aiheuttaman uupumuksen huomioonottavaa rakkautta.

– Hänen rakkautensa on kartoittanut masentuneen morsiamen koko historian, ja hän tietää kaiken, jopa sydämen syytökset hän tuntee.

Eikä hän vaadi tai kovistele.

Gasellin kaltaisena, täynnä herkkää ja lempeää rakkautta, hän katsoo sisälle sydämeen, niin syvälle, että synnin kahleet katkeavat, kylmyys ja välinpitämättömyys katoaa. (Lea Krantz, Masentunut morsian)

Jeesus koskettaa kaikkia niitä elämän osa-alueita, jotka tarvitsevat Hänen kosketustaan ja hoitoaan.

Välttämättä ei ole kysymys masentuneen henkilökohtaisesta synnistä. Masennuksen alkulähteet voivat löytyä siitä, että masentunutta on haavoittanut joku toinen. Tähän pätee sama: (Tuon toisen) synnin aiheuttamat kahleet katkeavat. Jeesuksella on taito erottaa nämä ”kaksi syntiä” toisistaan.

Hengellisen väkivallan seurauksia yhdistää usein eritasoinen masennus. Aiheesta olen kirjoittanut muun muassa Pelon lähteiltä Jumaan rakkauteen 

Vaatijan nyrkki kolahtaa liian usein uupuneen oveen; pitäisi luottaa ja ylistää, ei pelätä tai varoa, koska täydellinen rakkaus karkoittaa pelon…  Jos et osaa elää rakkaudessa ja vapaudessa, elämässäsi on jotain vialla, muuten pelkosi olisi ja pysyisi poissa…

Artikkelissani kirjoitan muun muassa:

Ei ole irtaantuneen vika, jos tämä ei koe (Jumalan) rakkautta sen vuoksi, että hänen saamansa kuva Jumalasta on saanut iskuja hänen kokemustensa vuoksi.

… ja jatkan:

Kun sellainen ihminen, joka on kokenut kovia elämässään, kokee kauttamme Jumalan rakkautta, on hän varsin todennäköisesti voitettu Jumalalle. Hänen petetty luottamuksensa on voitettu takaisin. Hänen uskonsa on voitettu takaisin.

Pelko väistyy. Luottamus ihmisiin ja Jumalaan palaa. Rohkeus palaa.

Kirjaimellisesti sanotaan (että rakkaus) ´heittää (pelon) ulos´ {kr. βαλλω [balloo] ja εξω [exoo]}.

Ihminen on löytänyt Jumalan rakkauden luo.

Johdatusta – vaikka ei tuntuisi siltä

— Nyt Jumala tuntuu suuntaavan hänen askeleitaan poispäin siitä, mitä hän on ymmärtänyt Jumalan puheeksi ja suunnitelmaksi. Ei liene ihme, että Jaakob tarvitsee erityisesti kuulla ja ymmärtää, mitä Jumala oikeasti häneltä haluaa – vai onko hän nyt ymmärtänyt jotain perustavanlaatuista väärin.

Voit lukea lisää artikkelista syksyltä 2011 Johdatusta – vaikka ei tuntuisi siltä

%d bloggers like this: