Siunauksen ketju

Jumala voi vuodattaa siunauksensa hämmästyttävillä tavoilla, niin että olette niiden voimaannuttamina valmis ihan mihin tahansa – ei pelkästään välttämättömään.  —

Tämä kaikkein hövelein Jumala antaa maanviljelijälle siemenen, joka tulee leiväksi, ja on anteliaista anteliain sinua kohtaan. Jumala antaa sinulle, jotta voit antaa sen eteenpäin. Tämä kasvaa täysikasvuiseksi elämäksi, uskossa Jumalaan, kaikkinaiseksi vauraudeksi, ollaksesi antelias, kaikessa tuottaaksesi kanssamme Jumalalle kunniaa.

Tällainen hyvän tekeminen on enemmän kuin puutteessa olevan kristityn kohtaamista hänen tarpeissaan. Se aikaansaa runsasta Jumalan ylistystä ja kiitosta. Puutteen kohtaaminen ja hyvän tekeminen kannustaa elämään parhaimmillaan osoituksena kuuliaisuudesta Jumalalle, jota osoitatte olemalla avoimen kuuliaisia Kristuksen sanoman selkeälle tarkoitukselle. (2 Kor 9: 12-15, The Message, vapaasti käännettynä)

Kristityn(kin) elämässä kuivat kaudet ja hyvinvoinnin kaudet voivat vaihdella. Kun (ehkäpä taloudellinenkin) kuivuus iskee, Kristuksen ruumiin hyvään toimintaan kuuluu auttaminen. Nälkää kärsivää veljeä ei jätetä näkemään nälkää, eihän?

Paavalin opetus Korintton seurakunnalle avaa aihepiiriä Kristuksen ruumiin kokonaisuudesta käsin. 

Myös omassa elämässäni kuivat kaudet ja ne kaudet, jolloin on ollut enemmänkin, mistä jakaa ovat vaihdelleet.

Tämä Korintton seurakunnalle kirjoitettu on tullut vastaan takavuosina tilanteessa, jossa uskoani antamiseen koeteltiin toden teolla. Voit lukea kertomuksen Kaksi kynttilänjalkaa

Myöhemmin olin itse tilanteessa, josta Herra oli puhunut etukäteen. Olin nähnyt unessa, että elämässäni tulisi olemaan kahden kuukauden taloudellisesti hyvin tiukka ajanjakso. Tuona ajanjaksona vetosin Jumalan lupaukseen pitää huolta – ja nimenomaan siihen, että niinä aikoina, jolloin itselläni oli mennyt mukiinmenevästi, olin antanut omastani tarpeessa oleville.

Työpöydälläni oli ryppyinen 10 euron seteli. Seuraavana päivänä piti liikkua töihinkin. – Ei harmainta haisua, kelpaisiko seteli huoltoaseman automaattiin. No, se olisi seuraavan päivän murheita… tuo ryppyinen seteli… ja melkoisen tyhjä bensiinitankki… (Jumala oli tiukoissa mutkissa auttanut ennenkin!)

Puhelin soi. Soittaja selitti, että hänellä on mielessä ihan hassu ajatus: Hänen pitäisi antaa minulle tietty rahasumma. 

Hetken kuluttua ovelle koputettiin. Luulin, että oven takana olisi tuo soittaja. Eipäs ollutkaan, vaan ventovieras mies. – Hän kertoi elämäntilanteestaan. – Todellisessa rahantarpeessa oleva henkilö, joka kysyi tölkkejä tai pulloja, joita voisi viedä kauppaan ja saada tietyn summan kokoon, jotta elämä jatkuisi.

Selitin hänelle oman tilanteeni ja kerroin vastikään saamastani puhelusta – ja annoin viimeiset rahani: Ryppyisen kympin ja pari kolikkoa. Enempää ei minulla ollut.

Totesin myös, että oma uskoni ei olisi riittänyt (ilman huomattavan voimakasta Jumalan puhetta) antamaan viimeisiä rahojani kulkijalle. – Jumala näki edeltä. Täytti hänen tarvettaan tuolta osin – ja omaani siltä osin, että elämä jatkui. Kaavin vielä keittiön kaapista jotain oven takana olijalle.

Kohta ilmaantui soittaja oven taakse. Mukanaan lupaamansa summa kaksinkertaisena. Kädessään muovipussissa kahvin kanssa syötävää.

Tässä yksi tapa, jolla Jumala vuodattaa siunausta eteenpäin: Kuuliaisuus ”oudoille ajatuksille”.  ❤

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa.

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

Vapautusta paranormaalista

Erikoinen ja kirjoitusteni joukossa melko ainutlaatuinen kirjoitus juontaa juurensa siihen, että äskettäin törmäsin useisiin henkilöihin, jotka ovat kohdanneet paranormaaleja, järjellä selittämättömiä ilmiöitä. – Osa henkilöistä on hakenut apua rukouksesta, osa magian puolelta, osa sekoittanut näitä keskenään.

Ilmiöiden alkujuuri

Kristillisestä näkökulmasta on kaksi lähdettä:

 • Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki – tai persoonallienen paha, Paholainen ja kaikki häneen liittyvä
 • Valo tai pimeys

Puolueetonta maaperää ei ole.

Ajoittain on vaikea erottaa nämä kaksi. Paholaisen

 • alkuperäinen juoni (voit lukea sen 1 Mooseksen kirjan luvusta 3) on saada ihminen epäilemään Jumalaa: “Onko Jumala todella sanonut?” ja tekemään jotain, minkä Jumala nimenomaisesti oli kieltänyt varjellakseen ihmisen hankaluuksilta.
 • voi jäljitellä rauhaa ja rakkautta, tekeytyä valoksi, parantaa, saada aikaan ihmeitä ja merkkejä
 • huiputtaa, johtaa harhaan ja pitää poissa todellisen rauhan, rakkauden ja avun lähteeltä, Jeesuksen Kristuksen luota.
 • Kristillisessä kielenkäytössä paholaista kutsutaankin tuhanten juonen mestariksi

Kristinusko eri muodoissaan pyrkii ammentamaan oppinsa Raamatusta. Sen piirissä on eri käsityksiä siitä, miten Raamattu on ymmärrettävä. Itse kuulun siihen joukkoon, joka pitää Raamattua ikuisen, kestävän totuuden kirjana. Etsin ja löydän Raamatusta lainalaisuuksia, jotka pätevät monta tuhatta vuotta tekstin kirjoittamisen jälkeen. Tässä yksi niistä:

Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. (Ef. 5: 8-11)

Pimeyden hedelmää voivat olla

 • asiat, jotka sitovat niin, että emme voi toimia vapaasti, esimerkiksi addiktiot (alkoholi, huumeet, pelit, …). 
 • tunteet, jotka käsittelemättöminä saavat aikaan hankaluuksia meille itsellemme ja ympäristöllemme (esim. kateus, viha, katkeruus, yms.) ja niistä seuraavat teot (kiukku, kiivaus, riitaisuus, panettelu, juonittelu, eripuraisuus, ym).
 • asenteet, jotka nousevat ajoittain ylpeästikin Jumalan tuntemista vastaan (esim. ylpeys, kerskailu, teeskentely, itsekkyys, itseriittoisuus, ihmisen miellyttäminen, kompromissi).
 • Noituus, harha(opi)t, epäjumalanpalvelus
 • Lainalaisuuden, nöyryyden tai kokemusten nostaminen Jumalan kelpaamisen mittariksi.

Lähteen tutkiminen kannattaa

Raamatun opetuksen mukaan kompromissilla on huonot seuraukset. Ei voi palvella kahta jumalaa samaan aikaan. Jumalan rinnalle tai sijalle korotettu on epäjumala – ja epäjumalanpalvelus on kiellettyä. Ei siksi, että Jumala olisi ilonpilaaja, vaan siksi, että Hän haluaa varjella meidät hankaluuksilta.

Mutta olenhan saanut avun sitä kautta. Se toimii. Eihän se voi olla pahaa, eihän?

Myös loppuperin vahingollisista lähteistä tuleva voi olla tehokasta. Sillä kuitenkin on hintansa.

Olen harvakseltaan törmännyt pahuuden ilmentymiin. Yksi niistä tapahtui vuosia sitten Mikkelissä. Esirukouspalvelussa alkoi eräs nainen voida pahoin rukoillessani. – Tilanne oli yllättävä ja kuvottava. – Joskus rukouksen yhteydessä saan silmiini vaikutelman, joka on avain rukoukseen. Mikkelissä näin naisen ristiselän kohdalla käpertyneen käärmeen. Olin saman asian nähnyt aiemmin erään shiatsu-hierojan seinällä olevassa kartassa. Kysyin välittömästi naiselta, onko hän tekemisissä shiatsun kanssa. Hän vastasi myöntävästi ja lisäsi listaan myös reikin. Nainen oli kristitty – ja toisaalta joutunut vahvoihin sidoksiin itämaiseen uskonnollisuuteen

Tekniikka pelkkänä hierontana on ok. Ongelman muodostaa shiatsun taustalla oleva usko ”voimiin” ja energiohin”. Kristittynä minulle saa ja pitää riittää avuksi Kristus:

Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää — Kol. 2: 6-10

Jeesukselta Kristukselta etsin apua elämääni, en energioista tai vieraista voimista.

Suojassa vierailta voimilta

Mikä nainen sinä oikein olet, kun en pääse elämääsi kiinni?

Kysyi asiakkaani. Hämmennyin:

Ai, miten niin?

Asiakas alkoi selittää, että hän yleensä näkee ihmisestä asioita. Minusta hän ei kyennyt näkemään. Kahdesta sukulaisesta kylläkin. – Ainoa ero, mikä minulla ja sukulaisillani oli, että olen ns uskovainen, nämä sukulaiseni eivät.

Etäparantaja nostaa kädet pystyyn

Muutama vuosi sitten loukkasin työtapaturmassa olkapääni. Tiesin, että asiansa osaava jäsenkorjaaja saisi käden kuntoon. Etsiydyin kahdellekin. Molemmilla oli kytköksiä ns. vaihtoehtolääketieteeseen: etäparantamiseen ja reikiin. Sain molemmilta saman vastauksen: Tähän asti pystyn sinua auttamaan. Ts. heidän energiansa (tai miten he sitä nimittävätkään) eivät “pystyneet” minuun.

Kun ”vapauttaminen” tuottaa entistä isomman sotkun

Joissain tilanteissa (kuten aiemmin mainitsemassani tapauksessa Mikkelissä) kytköksen energioiden ja henkien maailmaan alkaa tuomaan lieveilmiöitä: Ahdistusta, pelkoa tai fyysisiä ilmentymiä: tuoksuja, ääniä, jonkun läsnäolon tuntua tunteen tasolla tai peräti nähtävällä tasolla – tai reagointia rukoukseen tai raamatunlukemiseen.

Näissä tilanteissa on apua tarjolla moneen lähtöön: energiapuhdistuksesta manaamiseen. Kokemukseni mukaan kannattaa olla todella varovainen sen suhteen, mihin turvautuu. Tuloksena voi olla kahta kauheampi sotku.

Vuosia sitten minulle soitti kainuulainen herrasmies. Hän oli pyytänyt kotiinsa kaksi vapauttamisen “ammattilaista”. Seuraus oli se, että hän pystynyt kunnolla asumaan kodissaan, koska siellä ahdisti.

Itselläni on samanmoinen kokemus vuosien takaa. Kotipaikkani oli tunnettu menneinä vuosina kummitustalona: Halot olivat itsekseen tulleet uunin päältä alas ja yhdellä tilan pelloista oli kuultu haitarin soittoa. – Ilmiöiden juuri lienee kaukana tilan historiassa: Tilalla on aikanaan asunut kansanparantaja/poppamies. – Jotain kummallista tilaan liittyy, koska itse koin ilmapiirin epämiellyttävänä ja tila oli vaihtanut omistajaa tuhkatiheään.

Niinpä kaksi “rukoilijaa” tuli kotiini. Rajusti ja totuudenmukaisesti sanottuna: helvetti pääsi irti eli tilanteet kotona pahenivat entisestään.  

Näiden nk vapauttajien ongelma oli näin jälkikäteen ymmärrettynä se, että heillä itsellään oli elämänsä, valintojensa ja toimintansa seurauksena kytköksiä samaan (henki)maailmaan kuin mitä vastaan he pyrkivät sotimaan. Kysymys ei edes ollut mistään manaajista, vaan he käyttivät rukousta pyrkiessään vapauttamaan kotini ja perheeni.

Miten eroon?

Muutama sananen henkimaailman ilmiöistä eroon pääsemisestä.

Pyri sulkemaan kaikki mahdolliset väylät tuohon suuntaan. Jos sinä tai läheisesi/sukulaisesi

 • on/on ollut tekemisissä henkiparannuksen, etäparannuksen, energialääketieteen, noituuteen ja magiaan (tai jonkin vastaavaan)
 • kokee/on kokenut paranormaaleja ilmiöitä, tms.

Pyydä Jeesusta Kristusta sulkemaan kaikki väylät tuohon suuntaan ja vapauttamaan sinut kaikista mahdollisista siteistä, mitä kytköksestä on seurannut.

Sinun kannattaa myös hankkiutua eroon kaikista esineistä ja kirjallisuudesta, joka liittyy aihepiiriin (roudaa vaikka varastoon, jos et muuta keksi).

Käskemistä ja komentamista en kannata. Mieluummin julista Jeesuksen Kristuksen voittoa ja valtasuuruutta tilanteen ylle. Pyydä Jeesusta käsittelemään ongelmien syy.

Tiedän, että seuraava menee vieläkin kummallisemmaksi, … mutta… Joskus takana voi olla se, että joku henkilö on toivonut tai toivottanut sinulle ja läheisellesi pahoja ja ikäviä asioita. Tämä voi toimia loitsun tai kirouksen tavoin. Parhaiten sen huomaa siitä, että tajuat jonkun asian menevän prikulleen niin kuin pahansuopa henkilö on toivonut. – Pyydä Jeesusta Kristusta vapauttamaan sinut pahan sanan vallasta. (Ps. 91)

Voit kutsua apuun myös asioista perillä olevan kristityn henkilön.

Magian ja rukouksen sotkeminen keskenään ei kannata. Siitä oivallinen esimerkki edellä, kotitaloni tapaus.

Pahalla on voimaa – mutta niin on Hyvälläkin, vielä suurempi

OIen näissä asioissa käynyt oman oppikouluni – ja olen edelleen oppilaan paikalla. Opitun perusteella on sanottava, että on asioita, joita en täysin ymmärrä enkä voi hallita. Jotkut niistä käyvät yli ymmärrykseni:

 • Pahansuopa ihminen voi halutessaan tieten tahtoen tai tietämättään aiheuttaa toiselle melkoisia seurauksia lataistessaan pahansuopia sanoja tai “rukouksia” toisen ylle.
 • Henkiparannus tai energialääketiede tai muunlainen sotkeentuminen henkimaailmaan aiheuttaa ongelmia ihmiselle itselleen tai (kuten tuossa kotitaloni tapauksessa) ihmisille, jotka jotenkin liittyvät heihin.

Tärkeää on ymmärtää

 • vaara ns viattomalta ja hyvältä vaikuttavassa
 • on asioita, joita ei voi täysin selittää ts normaalit ja henkisesti terveet(kin) ihmiset voivat kokea järjen ylittäviä asioita
 • todellinen apu tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan

Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.

Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.  Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.

Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi.  Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä.

Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. Ps. 121

Ihan uusi ratkaisu

Ennakoimatonta luovuutta

Kerroin koululuokassa seurakunnan työtehtävistä. Olin vienyt luokkaan liudan esineitä, joista koululaiset saivat päätellä, mitä työtä seurakunnassa tehdään. Sen jälkeen oli tarkoitus pohtia sitä, ketkä tehtäviä tekevät.

Pienen koululaisen kasvot kirkastuivat: ”HEI! Näillähän voi tehdä musiikkia.” Pian koko luokka musisoi pulpeteilleen tuomillaan esineillä. Hengellinen musiikki avautui ihan uudesta näkökulmasta. Kerroin, että maissa, joissa ei ole välttämättä pianoa – uruista puhumattakaan – kaikkea käsiin sattuvaa voidaan soittaa Jumalan kunniaksi.

Hymyilin suu korvissa loppupäivän muistellessani lasten pohjatonta luovuutta ja aitoutta. Ilmankos Jeesus sanoi: ”Lastenkaltaisten on Jumalan valtakunta.”

Miksi minun elämä ei ole kuin sinun?

Minulta(kin) on kysytty, miksi Jumala ei vastaa minun rukouksiini niin kuin jonkun toisen rukouksiin.

Vastaus on mielestäni: Siksi sinun/minun rukouksiin ei vastata samoin kuin jonkun toisen rukouksiin, koska me emme ole tuo toinen; me olemme me.

Jumalalla on meille jokaiselle oma suunnitelma ja tapa, jolla Hän vie meitä eteenpäin, on ainutlaatuinen.

Jumalalla on syynsä

Rukoilin erästä asiaa kahdeksan vuotta. Olin saanut kahdeksaa vuotta aiemmin useaa kautta lupauksen siitä, että minulle hyvin kipeäksi tullut asia tulisi järjestymään. Sain selkeät tunnusmerkit, joista tunnistaisin vastauksen olevan käsillä. Nuo tunnusmerkit vain tuntuivat viipyvän – tai pikemminkin tilanteet kävivät ahtaammiksi. Kyselin muun muassa sitä, miksi Jumala tuntui vastaavan rukouksiini, joita rukoilin muiden puolesta, mutta ei rukouksiini omasta puolestani. Sain useita rukousvastauksia, jotka koskivat muiden elämää, omassa elämässäni vastaukset antoivaat odottaa.

Kun rukousvastaus alkoi materialisoitua, tajusin, että pitkä aika oli tarpeen, jotta kaikki palikat rukousvastausta ajatellen olivat paikoillaan. Humoristisesti todettuna, Jumalan olisi aika monta ihmistä ja asiaa pitänyt siirtää ”filippuksen kyydillä” paikasta A paikkaan B! Jumalalle tosin kaikki on mahdollista – näistä ”siirretyistä” asiat olisivat voineet olla aika hämmentäviä. – Ja minussa, joka rukoilin asiaa, tarvittiin myös paljon kypsyttelyä, että olin valmis ottamaan vastaan vastauksen siinä muodossa kuin se tuli. Minä kun olin mielikuvissani odottanut sitä tulevaksi aivan toisella tavalla.

Avoimiksi vastauksille

Vähän samaan tapaan kuin tuo koululaisten luova keksintö, Jumalan vastaus – vaikka sen tuntomerkeistä tuossa tilanteessa tunnistin – yllätti minut.

Neuvoni onkin: Kun rukoilemme, saamme rohkeasti rukoilla apua elämäämme ja myös toisten elämään – ja samaan aikaan meidän tulee olla joustavia ja avoimia vastauksen suhteen. Se voi tulla joskus luovalla ja uudella tavalla.

Näitä pohtiessani muistui mieleen eilen lukemani raamatunkohta Jesajan 43. luvusta:

Näin sanoo Herra,
hän, joka avasi mereen tien,
valtatien suurten vetten keskelle,
hän, joka päästi liikkeelle vaunut ja hevoset,
väkevien soturien joukon
— syvyydessä he nyt makaavat, eivät enää nouse,
kuin sammuva lampun liekki he hävisivät —
näin hän sanoo:
— Älkää enää menneitä muistelko,
älkää muinaisia miettikö!
Katso: minä luon uutta.
Nyt se puhkeaa esiin — ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle.

Huomaatko, että Herra ei toistanut Egyptistä lähdön ihmettä, vaan lupasi tehdä asiat uudella tavalla!

Julkaistu

4.10. 2013 Tuon Taivaallista – Heavenly Matter by Pauliina Kuikka ja 27.8.2017 Rukousliike – Kylän, kaupungin ja Suomen parhaaksi

Masentunut morsian?

Me lyömme niin helposti vaatijan nyrkillä masentuneen oveen. (Lea Krantz, Masentunut morsian)

Jeesuksen suhtautuu aivan eri tavoin:

– Masentuneen morsiamen ovella seisoo kuitenkin ylkä, joka on täynnä hienotunteisuutta, olosuhteet ja niiden aiheuttaman uupumuksen huomioonottavaa rakkautta.

– Hänen rakkautensa on kartoittanut masentuneen morsiamen koko historian, ja hän tietää kaiken, jopa sydämen syytökset hän tuntee.

Eikä hän vaadi tai kovistele.

Gasellin kaltaisena, täynnä herkkää ja lempeää rakkautta, hän katsoo sisälle sydämeen, niin syvälle, että synnin kahleet katkeavat, kylmyys ja välinpitämättömyys katoaa. (Lea Krantz, Masentunut morsian)

Jeesus koskettaa kaikkia niitä elämän osa-alueita, jotka tarvitsevat Hänen kosketustaan ja hoitoaan.

Välttämättä ei ole kysymys masentuneen henkilökohtaisesta synnistä. Masennuksen alkulähteet voivat löytyä siitä, että masentunutta on haavoittanut joku toinen. Tähän pätee sama: (Tuon toisen) synnin aiheuttamat kahleet katkeavat. Jeesuksella on taito erottaa nämä ”kaksi syntiä” toisistaan.

Hengellisen väkivallan seurauksia yhdistää usein eritasoinen masennus. Aiheesta olen kirjoittanut muun muassa Pelon lähteiltä Jumaan rakkauteen 

Vaatijan nyrkki kolahtaa liian usein uupuneen oveen; pitäisi luottaa ja ylistää, ei pelätä tai varoa, koska täydellinen rakkaus karkoittaa pelon…  Jos et osaa elää rakkaudessa ja vapaudessa, elämässäsi on jotain vialla, muuten pelkosi olisi ja pysyisi poissa…

Artikkelissani kirjoitan muun muassa:

Ei ole irtaantuneen vika, jos tämä ei koe (Jumalan) rakkautta sen vuoksi, että hänen saamansa kuva Jumalasta on saanut iskuja hänen kokemustensa vuoksi.

… ja jatkan:

Kun sellainen ihminen, joka on kokenut kovia elämässään, kokee kauttamme Jumalan rakkautta, on hän varsin todennäköisesti voitettu Jumalalle. Hänen petetty luottamuksensa on voitettu takaisin. Hänen uskonsa on voitettu takaisin.

Pelko väistyy. Luottamus ihmisiin ja Jumalaan palaa. Rohkeus palaa.

Kirjaimellisesti sanotaan (että rakkaus) ´heittää (pelon) ulos´ {kr. βαλλω [balloo] ja εξω [exoo]}.

Ihminen on löytänyt Jumalan rakkauden luo.

Johdatusta – vaikka ei tuntuisi siltä

— Nyt Jumala tuntuu suuntaavan hänen askeleitaan poispäin siitä, mitä hän on ymmärtänyt Jumalan puheeksi ja suunnitelmaksi. Ei liene ihme, että Jaakob tarvitsee erityisesti kuulla ja ymmärtää, mitä Jumala oikeasti häneltä haluaa – vai onko hän nyt ymmärtänyt jotain perustavanlaatuista väärin.

Voit lukea lisää artikkelista syksyltä 2011 Johdatusta – vaikka ei tuntuisi siltä

Mitä Herra puhuu kansalleen?

Tule takaisin, Jumala! Älä käännä meille selkääsi!

Tuntuu Psalmin 85 kirjoittaja sanovan, ellei jopa huutavan. Pukien sanoiksi varmasti monien uskovien ja rukoilevien suomalaistenkin tunnot

Mitä tapahtuu, kun psalminkirjoittaja pysähtyy kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu?

Minusta tässä on vahva viesti – ja lupaus – meidän maallemme! ❤ Kuuntele – tai lue ajatukset kirjoitetussa muodossa alempaa.

Tule takaisin, Jumala! Älä käännä meille selkääsi!

Tuntuu Psalmin 85 kirjoittaja sanovan, ellei jopa huutavan.

Pukien sanoiksi varmasti monien uskovien ja rukoilevien suomalaistenkin tunnot:

Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit kansasi kohtalon,

sinä annoit anteeksi synnit, pyyhit pois rikkomukset.

Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi hehkun.

Käänny jälleen puoleemme, Jumala, pelastajamme —

 

Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät,

niin kansasi saisi iloita sinusta.

Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!

 

Psalmi kirjoittaja tuntuu pysähtyvän – kuuntelemaan:

 

Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.

 

Mitä hän kuulee, se puhuttelee minua tänä päivänä:

 

Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen —

 

Sanan rauha kohdalle olen monta kertaa pysähtynyt raamattuni äärellä. Sanana rauha שלם [shalom] merkitsee kokonaisvaltaista rauhan olotilaa ´rauha (sodasta), rauha Jumalan kanssa ja rauha ihmisten kanssa´.  Rauhan lisäksi sana tarkoittaa muun muassa ´täydellisyyttä, eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä – jopa menestystä´

 

Kun Jumala puhuu rauhaa kansansa – sinun ja minun – ylle, hän puhuu kaikkea tätä.

 

Jeremia toi viestin Jumalalta aikalaistensa hämmennyksen ja kyselyn keskelle:

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

 

Tulevaisuus ja toivo. Psalmin 85 jakeissa. Seuraavin sanoin:

Jumala antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.

Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat toisiaan.

Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta.

Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa.

Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle tien.

Päivän Blogi Radio Dei 22.8. – Voit kuunnella Päivän Blogejani parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 8.50 ja 12.50 Radio Dein taajuudelta tai netissä.

Uutta: Voit tilata viikoksi 36 Rohkaisua Raamatusta sähköpostiisi. – Testaamme tekniikkaa tulevaisen varalle. Toivottavasti kaikki toimii.

Väärä reformaatio?

Pysähdyn Jesajan 7. Luvun kohdalle. Juudan kuningas Ahas kansoineen on pulassa. – Tilanteen kuvaus löytyy 2. Kuingasten kirjasta luvusta 16.

Ahaasta kirjoittajalla ei ole kovin mairiteltavaa sanottavaa:

“Ahas ei tehnyt sitä, mikä on oikein Herran, hänen Jumalansa, silmissä, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt.”

Hän teki nimenomaan sitä, mitä Herra oli kieltänyt:

Älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita noudatetaan Kanaaninmaassa, minne minä teidät vien. Älkää eläkö vieraiden kansojen tapojen mukaan.”

“Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

Kun ”isien usko” ei olekaan trendikäs

Ahas

“ — vaelsi Israelin kuninkaiden tietä ja jopa pani poikansa kulkemaan tulen läpi, niiden kansojen kauhistavien tapojen mukaisesti, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä.”

Tässä  hän on vähintäänkin ahkera:

“Hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla ja kummuilla ja jokaisen lehtevän puun alla.”

Niiden lainalaisuuksien mukaan, jotka avautuvat Vanhan testamentin sivuilta, Ahas kansoineen on omineen. Jumalalla ei ole tilanteeseen lupauksen lupausta avusta tai varjeluksesta. Ahas ei näyttänyt kovin paljon tilanteesta perustavan: Myöhemmin hänen nähdään hakevan apua Assyrialta. Ennen muuta hänen nähdään turvautuvat “jumaliin”, joita ympäröivät kansat palvoivat. Hänen isiensä Jumala enempää kuin jumalanpalvelustavat eivät olleet kaikesta päätellen hänelle tarpeeksi trendikkäitä.

Jumala asettuu väliin – vielä tämän kerran

Jumala lähettää Aahaan luo profeettansa Jesajan ja tämän pojan tuomaan sanoman Jumalalta:

“Pysy rauhallisena, harkitse mitä teet. Älä pelkää äläkä sydän kurkussa säiky noita kahta savuavaa kekälettä — älä pelkää Resinin ja hänen syyrialaistensa tai Remaljan pojan vihaa. Syyria on kyllä suunnitellut pahaa sinun varallesi, niin myös Efraim ja sen pää Remaljan poika. He ovat sanoneet: ’Nyt hyökkäämme Juudaan ja saatamme sen kauhun valtaan! Kaappaamme sen ja asetamme sinne kuninkaaksi Tabelin pojan.’Mutta Herra Jumala sanoo näin: — Ei se onnistu, ei niin tule käymään.–´”

2 Kuningasten kirja kuittaa asian hyvin lyhyesti:

“Noihin aikoihin Syyrian kuningas Resin ja Israelin kuningas Pekah, Remaljan poika, lähtivät sotaretkelle Ahasia vastaan. He saartoivat Jerusalemin, mutta eivät pystyneet valloittamaan sitä.”

Palvelen Jumalaa minun ehdoillani?

Jesajan kuvaus jatkuu mielenkiintoisella episodilla: Herra puhui jälleen Aahasille:

Pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta.

Mutta Ahas vastasi:

”En pyydä. En pane Herraa koetukselle.”

Niin Jesaja sanoi:

”Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä?”

Ahasin vastaus näyttää hurskaalta – ja Jumalan käskyjen mukaiselta. Itse asiassa Ahas seisoo Jumalan käskyä vastaan, sillä juurihan Jumala käski häntä pyytämään – ja Ahas ei suostu

2 Kuningasten kirjasta löytyy Ahasin hätkähdyttävä päätelmä kirjoitettuna:

“Pronssialttaria minä käytän silloin, kun on tutkittava ennusmerkkejä.”

Ahasilla on oma variaatio Jumalan lähestymisestä: – Hän lähestyy Jumalaa omalla tavallaan, omilla ehdoillaan – jotka pitkälti olivat mukaelma ympäröivien kansojen jumalanpalveluksesta.

Uskon uudelleenjärjestely

Alun perin temppeli oli Jumalan Daavidille antamasta työnäystä syntynyt ja Salomonin toteuttama. Siellä oli kaikki paikoillaan syystä. – Ahas muuttaa tätä järjestystä Assyriassa näkemänsä (epäjumalan)temppelin perusteella. Siitä tarkka kuvaus löytyy 2 Kun jakeista 10-18. Pappi Uria näyttää tekevän muutokset mukisematta, vaikka temppelin historian tuntijana ja “uskonnonammattilaisena” hänen kaiken järjen mukaan pitäisi olla perillä siitä, kuinka asioiden kuului olla ja mistä syystä.

Puhuttelevasti jakeessa 18 sanotaan:

“Tämän hän teki Assyrian kuninkaan tähden.”

Ehkä mukana on vaikuttuneisuutta: Assyriassa asiat tuntuivat olevan paremmin. Mukana varmasti onmiellyttämistä: Ahas halusi Assyrian kuninkaan joko auttavan häntä tai ainakin olevan hyökkäämättä hänen maahansa.

Kävikin päinvastoin: Jesajan sana sisältää vakavan varoituksen, joka toteutuu reilu sata vuotta myöhemmin: Se, minkä ajatellaan nyt olevan viisasta — mukautua, joustaa ja niiata ympäristön paineen edessä — koituukin kohtaloksi: Maa ja temppeli tyhjentyy. Tilanteesta tulee yksi Messiaan tuloa edeltävä merkki.

Kaukaisen kuvan edessä jotain tuttua

Minkä merkillisen takia me nk. kristityt niiamme ja pokkaamme ympärillemme?

Minkä merkillisen takia poistamme kirkoista tai rukoushuoneesta kristillisiä symboleja, varomme puhumasta joistain aiheista, jne.

Hyvänen aika! Nämä asiat ovat syystä osa uskoamme, elämäämme ja arvojamme.

Jos poistamme kirkoistamme ja seurakunnistamme synnin, ristin tai sovituksen Jeesuksen Kristuksen kautta, teemme “Ahasit”, suoritamme väärää reformaatiota.

Jumala voi meitä armahtaa – mutta yhtä hyvin tilanne voi mennä siihen suuntaan, että “viisaudestamme” voi tulee kuoppa, johon putoamme.

Hiukan toisessa asiayhteydessä kirjoitin kesällä 2011 artikkelin Kenen suosiota etsin?

Siitä pieni katkelma alla:

Kristuksen kompromissiton seuraaminen puhuttelee minua uudestaan ja uudestaan. Termi saattaa kuulosta hyvinkin paljon lakitekstiltä. Syvimmiltään se ei mielestäni sellaista kuitenkaan ole. Kompromissittomuus merkitsee minulle sitä, että uskallan tehdä sen, minkä ymmärrän Jumalan tahdoksi, Paavalin sanoin ”kysymättä lihalta ja vereltä” – silloinkin, kun se ei ns. ole ”in”, ”cool”, suosittua tai näkyvää – vaan niin kuin Jeesuksen tai Paavali kohdalla, voi johtaa epämukaviin oloihin, jopa konfliktiin – tai vainoon.

Kysymys ei ole siitä, että herättäisimme pahennusta tai katastrofin tieten tahtoen, vaan siitä, että ihmisten on vaikea hyväksyä evankeliumia semmoisenaan! Olemme täsmälleen samassa tilanteessa kuin Paavali aikanaan: Yksi pyytää ihmetekoja, toinen etsii viisautta,…(ja kolmas haluaa pyyhkiä koko (kristin)uskon maailmankartalta) ja vastaus on hyvin yksinkertainen: Sana rististä – joka on hulluutta jokaiselle, joka ei sitä semmoisenaan pysty hyväksymään – on Jumalan voima jokaiselle, joka suostuu sen uskomaan ilman mitään ylimääräisiä kommervenkkejä, hyväksymään sen omalle kohdalleen.

… mutta Jumala…

Kerta kerran jälkeen katselen huikeaa, Paavalin sanoillaan maalaamaa kuvaa Jumalan kokonaisvaltaisesta ja valtavasta (ja tämä ei ole fraasi!!!) pelastuksesta.

Kuvassa on kovasti kontrastia, kuten

 • kuolemaa synteihin. Ei mikään muotisana. Kuitenkin todellista totta. Poikkeaminen Jumalan suunnitelmasta vie harmaalle alueelle, pois siunauksesta, pois voimasta. – Tästä kokemusta on itsellänikin riittämiin. Ei sellaisesta, josta keltaisen lehdistön lööpit räjähtäisivät ja lukijamäärät pomppaisivat pilviin, vaan tavallisista, viattomilta (tai jopa siunatuilta) tuntuvista valinnoista, jotka – kun niitä perin pohjin tutkaillaan – eivät olekaan kestävälle pohjalle rakennettuja. Viittasin näihin kirjoituksessani Kauniit ja rohkeat seurakunnassa – Miksi vääryys vetää puoleensa? Tässä kirjoituskessa en enää möyri niinkään kuoleman varjoissa; painopiste on
 • elämä, jonka Jumala Jeesuksessa antaa.

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut – ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.

Huikea kuva, eikö vain?

Jumala on tehnyt eläviksi

 • Hän joka on rikas – laupeudesta.
 • Hän, jonka rakkaus on suuri.
 • Hän on pelastanut meidät armosta.
 • Hän on tehnyt meidät eläviksi Kristuksen kanssa.
 • Hän on herättänyt meidät yhdessä Kristuksen kanssa.
 • Hän on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa.

Osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, HYVYYDESSÄÄN – meitä kohtaan – Kristuksessa Jeesuksessa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: