Hengellinen väkivalta/Spiritual Abuse

We call that it spiritual abuse, allthought it has very little to do with true faith. – Kutsumme sitä hengelliseksi väkivallaksi, vaikka sillä oikeasti on hyvin vähän tekemistä oikean hengellisyyden kanssa.
In fact it is all about misusing good, God and gullibility. – Todellisuudessa siinä on kysymys hyvän, Pyhän ja hyväuskoisuuden hyväksikäytöstä.
Inside spiritual abuse we find variety of abuse: financial, emotional, physical, sexual, financial, digital abuse. – Hengellisen väkivallan sisältä löydämme koko hyväksi käytön kirjon: taloudellisen, emotionaalisen (tunteita hyväksikäyttävän), fyysisen, seksuaalisen, taloudellisen ja digitaalisen hyväksikäytön.

Pettyneestä pastoriksi

Edellisessä kirjoituksessani kirjoitin siitä, kuinka ennakkoluulojani -karsittiin niin ”hihhuleina” kuin ”kuivina kapakaloinakin” pitämistä yhteisöistä. Nk. uskoontuloni mullisti elämäni: Kuolemanpelko oli …

Ketä kannattaa seurata?

Tässä oikeastaan todella hyvä valintakriteeri niin uskossa kuin ehkä arkisemmissakin asioissa siihen, ketä kannattaa seurata.

Tämänkertainen artikkeli liittyy blogin historiaan ja ydinlöytöihini pohtiessani oikeaksi ja vääräksi kokemani hengellisyyden kuvioita. – Ajankohtainen aihe, mikä putkahtaa esiin …

Miten kohdata Harjaanjohtajat?

Terho Miettisen ja Raija Pellin kirja Harhaanjohtajat on kirvoittanut vilkkaan uutisoinnin ja keskustelun. – Keskustelun äärellä tiivistän ajatukseni kolmeen ohjeeseen.

Katso tiehen, älä seiniin

Kovin hyvä todistus ”ulkopuolisille” tukkanuottasilla olo tuskin on. Varsin harvassa ovat ne ihmiset, jotka haluavat tulla adoptoiduksi riitelevään perheeseen.

A Violence free Area – Väkivallaton alue

Especially, Christian marriage basing on LOVING God and Savior, ought to be the violence free area or we have casted aside God, who IS LOVE! – Erityisesti kristillinen avioliitto, jonka ymmärrämme pohjaavan RAKASTAVAAN Jumalaan ja Vapahtajaan, pitäisi olla väkivallasta vapaa alue – tai muutoin olemme heittäneet pois Jumalan, joka ON RAKKAUS.

Siemenpussien äärellä

On äärimmäisen tärkeää, että emme Jumalan omina laita Paimenen piikkiin varkaan töitä

Katkennutkin voi olla kaunis

He eivät tienneet, mitä saivat. Suomeksi sanottuna: heitä puijattiin ”kaupassa”. Miten niin ”kauppaa” ei saisi purkaa takuuehtojen puitteissa?

Uudelleenajattelua

— kokemuksen jälkeen moni asia on pitänyt ajatella uudelleen. Suurin tarve uudelleenajattelulle on ollut raiteiltaan suistuneen hengellisyyden opillisiin korostuksiin.