Renewing Mind – Mieleltä uudistettuina

Therefore, I urge you,brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice,holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.(Rom. 12:1-3, NIV) – Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. (Rom. 12: 1-3, NIV)

Everyday Life as the Sacrifice – Jokapäiväinen elämä uhrina

Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. – Ottakaa päivittäinen elämänne – nukkumisenne, työnne, työhön menonne ja liikkumisenne – ja laittakaa se Jumalan eteen uhrina. (Rom. 12:1, MSG)

Only for God – Yksin Jumalalle

Your offering must be ·only for God [holy] and pleasing to him, which is the ·spiritual [or authentic; true; or appropriate; fitting; or rational; reasonable] way for you to worship.  – Uhrinne täytyy olla yksinomaan Jumalalle ja miellyttää Häntä, mikä on teidän hengellinen [tai myös aito, tosi, sopiva, järkeenkäypä] tapanne palvoa häntä. (Rom. 12: 2, EXP)

Shaped by (Which?) – (Minkä?) Muotoilemina

Do not be ·shaped by [conformed to; pressed into a mold by] this ·world [age]; instead be ·changed within [transformed] by ·a new way of thinking [or changing the way you think; the renewing of your mind]. – Älkää olko tämän maailman [ajan] muotoilemia [mukautuko, olko painostettavissa muotoutumaan]; sen sijaan antakaa uuden tavan ajatella muuttaa itseänne [uudistua mieleltänne]. (Rom. 12: 2, EXP)

Able to do God´s Will – Jumalan tahtoon kykeneviä

Then you will be able to ·decide [discern; test and approve]what ·God wants for you [is God’s will]; you will know what is good and pleasing to him and what is perfect.  – Silloin kykenette päättämään (erottamaan, testaamaan ja hyväksymän) mitä Jumala teiltä tahtoo [on Jumalan tahto]; tulette tietämään, mikä on hyvää ja miellyttää Häntä ja on täydellistä. (Rom. 12: 2, EXP)

To God like Life – Jumalan tahdon mukaiseen elämään

You were taught, with regard to your former way of life, to – Sen opetuksen mukaan teidän tulee

  • be made new in the attitude of your minds – uudistua mieleltänne ja hengeltänne
  • put on the new self, created to – pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu 
  • be like God in true righteousness and holiness. – sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. (Eph. 4: 22-24, NIV; Ef. 4: 22-24, Englanninkielinen käännös kääntää ´sellaiseksi kuin Jumala tahtoo´suorasuokaisesti ´Jumalan kaltaiseksi´)

Masentunut morsian?

Me lyömme niin helposti vaatijan nyrkillä masentuneen oveen. (Lea Krantz, Masentunut morsian)

Jeesuksen suhtautuu aivan eri tavoin:

– Masentuneen morsiamen ovella seisoo kuitenkin ylkä, joka on täynnä hienotunteisuutta, olosuhteet ja niiden aiheuttaman uupumuksen huomioonottavaa rakkautta.

– Hänen rakkautensa on kartoittanut masentuneen morsiamen koko historian, ja hän tietää kaiken, jopa sydämen syytökset hän tuntee.

Eikä hän vaadi tai kovistele.

Gasellin kaltaisena, täynnä herkkää ja lempeää rakkautta, hän katsoo sisälle sydämeen, niin syvälle, että synnin kahleet katkeavat, kylmyys ja välinpitämättömyys katoaa. (Lea Krantz, Masentunut morsian)

Jeesus koskettaa kaikkia niitä elämän osa-alueita, jotka tarvitsevat Hänen kosketustaan ja hoitoaan.

Välttämättä ei ole kysymys masentuneen henkilökohtaisesta synnistä. Masennuksen alkulähteet voivat löytyä siitä, että masentunutta on haavoittanut joku toinen. Tähän pätee sama: (Tuon toisen) synnin aiheuttamat kahleet katkeavat. Jeesuksella on taito erottaa nämä ”kaksi syntiä” toisistaan.

Hengellisen väkivallan seurauksia yhdistää usein eritasoinen masennus. Aiheesta olen kirjoittanut muun muassa Pelon lähteiltä Jumaan rakkauteen 

Vaatijan nyrkki kolahtaa liian usein uupuneen oveen; pitäisi luottaa ja ylistää, ei pelätä tai varoa, koska täydellinen rakkaus karkoittaa pelon…  Jos et osaa elää rakkaudessa ja vapaudessa, elämässäsi on jotain vialla, muuten pelkosi olisi ja pysyisi poissa…

Artikkelissani kirjoitan muun muassa:

Ei ole irtaantuneen vika, jos tämä ei koe (Jumalan) rakkautta sen vuoksi, että hänen saamansa kuva Jumalasta on saanut iskuja hänen kokemustensa vuoksi.

… ja jatkan:

Kun sellainen ihminen, joka on kokenut kovia elämässään, kokee kauttamme Jumalan rakkautta, on hän varsin todennäköisesti voitettu Jumalalle. Hänen petetty luottamuksensa on voitettu takaisin. Hänen uskonsa on voitettu takaisin.

Pelko väistyy. Luottamus ihmisiin ja Jumalaan palaa. Rohkeus palaa.

Kirjaimellisesti sanotaan (että rakkaus) ´heittää (pelon) ulos´ {kr. βαλλω [balloo] ja εξω [exoo]}.

Ihminen on löytänyt Jumalan rakkauden luo.

Uudistuneen elämän voima

God is calling you to come to Him in the power of renewed life. — God is restoring His light to the Church. He wants you to shine with all the beauty, clarity and brightness of God´s holiness and power. – Jumala kutsuu sinua  uudistuneen elämän voimassa. — Jumala palauttaa valonsa Hänen seurakuntaansa. Hän haluaa sinun loistavan Jumalan pyhyyden ja voiman koko kauneudessa, selkeydessä ja kirkkaudessa. –  Colin Dye, Hearts in Fire, Walking in Personal Revival

Totuus – ja (ensi)rakkaus

Ilmestyskirjan 2. luvussa Herra puhuttelee Efeson seurakuntaa, joka

  • määrätietoisesti haluaa seurata Totuutta
  • erottaa Totuuden väärennöksestä – näemmä vielä oikein, koska se
  • saa Herralta kehuja asiasta.

Seurakunnalla on yksi ongelma: Se on kulkenut niin kauas ensirakkaudesta ja ensimmäisistä teoistaan, että sen on tarpeen palata takaisin lähtökohtaansa. Muuten Herra joutuisi siirtämään seurakunnan lampunjalan paikoiltaan.

Loistamaan pidäkkeittä

Ilmestyskirja on täynnä vertauskuvia. Niiden tulkitseminen ei ole helppoa eikä yksioikoista. Mistä lampunjalka olisi kuva? Voisiko se liittyä jotenkin Matteuksen kirjaamaan Jeesuksen vertaukseen:

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Matt. 5: 14-16

Seurakunnan tehtävä on loistaa pidäkkeittä ja näkyvästi. Hyvät teot eivät ole sitä itseään varten – vielä vähemmän sen itsekorostukseen – vaan sitä varten, että ne kirkastaisivat Isän kunniaa ja siten saisi ihmiset ylistämään Isää, joka on taivaissa.


 

En tiedä, mikä on sinun pettymyksesi lähde. Miksi olet jättänyt ensimmäiset tekosi tai ensirakkautesi (Jumalaan). Jumala haluaa uudistaa meidät uskovat perinjuurin. Kirkastaa nimensä meissä.

Tämä perinpohjainen uudistus tuo mukanaan myös sen, että paitsi lampunjalkamme pysyy paikallaan, myös lamppumme palaa kirkkaammin.

Murtunutta ruokoa hän ei muserra,
savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta.

Elämään tulee uudenlainen elämän vire ja virta.

Artikkeli on julkaistu heinäkuussa 2014. – Voit lukea koko artikkelin tästä linkistä

Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

Radikaalia ”ristillisyyttä” – (Kun) Pyhä Henki tulee pysähtyneisyyteen

Vuoden takainen kirjoitus – Ajankohtainen myös tänään.

Siunattua päivää!

Elämäni kuvat

Arto ja minä käväisimme äskettäin tuttavapariskunnan luona. Yhteisessä rukouksessa en meinannut saada sanaa suustani. Ilmapiiri oli outo. Ikään kuin jokin yrittäisi estää rukouksen tai ikään kuin jokin painaisi alas. Rukouksen päätyttyä kysyin, onko pariskunta kokenut pysähtyneisyyttä ja alakuloa. Vastaus oli myönteinen. Eivätkä pelkästään he, vaan sikäläisen seurakunnan pastori oli todennut puheessaan samaa: outo pysähtyneisyys. Monet muut ovat kertoneet samanmoisista tunnoista. Myös omassa elämässäni on ollut tuollainen – itse asiassa kohtalaisen pitkä – ajanjakso.

Raamattuun on kirjoitettu luopumuksen lisääntyminen ja monien rakkauden kylmeneminen. Raamattuun on kirjoitettu monet niistä uutisista, joita luemme/katselemme päivittäin uutisista. Sen sijaan sinne ei ole kirjoitettu kristittyjen/uskovien (millä nimikkeellä itseämme nimitämmekään) luovuttamismielialaa, vaan Jeesuksen sanoin:

Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

Kielteiset uutiset  eivät ole pään puskaan pistämisen tai itseensä käpertymisen paikka – ei edes päiväntarkan lopunajan analyysin paikka:

Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?”…

View original post 600 more words

The Spirit gives Life – Henki tekee eläväksi

It is the Spirit who gives life; the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. – Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. (Joh. 6: 63)

Steps forward – Askelia eteenpäin

Sorry to all of our readers, this blog has been sleeping for a while. – Pahoittelut kaikille lukijoille, blogi on uinunut hetken.

We have moved forward as family, took steps of which Lord has spoken in the spring. – Olemme siirtyneet perheen kanssa eteenpäin, ottaneet niitä askelia, joista Herra puhui keväällä.

Previous months – and especially previous weeks – have been hectic. – Viime kuukaudet – ja etenkin viime viikot – ovat olleet kiireisiä.

Allthought all of this has been positive, this has included a bit uncertainty. – Vaikka kaikki tämä muutos on ollut myönteistä, se on sisältänyt myös epävarmuutta.

Previous years have prepaired to these steps. – Menneet vuodet ovat valmistaneet tähän.

…but working for the Kingdom of Lord shouldn´t/can´t be about us, but about Lord. – …mutta Herran valtakunnan hyväksi työskentelemisen ei pitäisi olla/eikä se voi olla meidän varassamme, vaan Herran varassa.

That is the point: I am not able to do is without Lord. – Ja siinä se onkin: Minä en kykene tähän ilman Herraa.

Last night I was awaken a while and prayed. – Viime yönä olin hetken valveilla ja rukoilin.

I lift up my eyes to the mountains—where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.

Minä nostan silmäni vuoria kohti – mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan.

This Lord who has created this World is able/willing to get His help, by his way according to His timing and fulfill every need in lives of His children in His work. – Tämä Herra, joka on luonut maailmman, voi/haluaa antaa apunsa, Hänen tavallaan, Hänen ajoituksensa mukaisesti ja täyttää jokaisen tarpeen Hänen lastensa elämässä, jotka ovat Hänen työssään.

You may read more in the article – Voit lukea lisää artikkelista Where comes real Help? – Mistä tulee todellinen apu?

In these hands is very secure to take more steps forward. – Näissä käsissä on todella turvallista ottaa lisää askelia eteenpäin.