Uudistuminen/Renewing

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

967. Kuorettunut

Kuorettumaan on tultava halkeamia, jos mielimme nähdä uutta kasvua ja satoa elämässämme.

Kun Jumala vie kivun lähteille

Tämän nuotion on ”pakko” muistuttaa Pietaria siitä, hetkestä kun hän kielsi Jeesuksen ”hiilivalkealla”. Leivät ja kalat puhuttelevat varmasti Jeesuksen yliluonnollisista mahdollisuuksista viitaten ruokkimisihmeeseen ja yhtä lailla Jeesuksen konkreettiseen huolenpitoon.

873. Päästä irti

Ensin sinun kuitenkin on päästettävä irti siitä, mikä on takana. (Joyce Meyer)

852. Syksyn tuntua

Aivan niin kuin tänä aamuna haistoin syksyn ja sateen, aistin myös toisenlaisen sateen — Kyseessä on voimakas elämän jälleenrakentaminen.

Kysymyksiä, joita en ole miettinyt

arkoitus oli osin hakusassa, menneisyyteni ja narsistien varjossa, minun täytyi kaivelemalla alkaa kaivelemaan tuota tarkoitusta muiden mielipiteiden varjosta.

731. Lähdeihminen

Tällöin olen/olet lähdeihminen, jota koskevat lupaukset valosta, eheytymisetä, suojasta, läsnäolosta, rukousvastauksista, johdatuksesta, elpymisestä, voimaantumisesta, täyttymisestä, jälleenrakentamisesta, uudesta tehtävästä.

Aito ennallistaminen

Aitoa ennallistamista ei ole ilman perinpohjaista totuutta.

Kysymys on samasta kuin jos yrittäisimme tehdä ruostepaikkaista ottamatta jokaista ruostepilkkua kiinni. Jos niin teemme, ruoste pukkaa läpi.

%d bloggers like this: