Prostration or Inspiration? – Lamaannus vai innoitus?

Years ago I write an article ”Don´t cuss darkness,but invite light to you” – Vuosia sitten kirjoitin artikkelin ”Älä manaa pimeyttä, vaan kutsu valo kylään”.

For years I have opened my computer at mornings – not to read news or forums, but to read subscriptions from ministers and teachers who share encouraging and uplifting words. – Vuosien ajan olen avannut aamulla tietokoneeni – en suinkaan lukeakseni uutisia tai keskustelufoorumeita, vaan lukeakseni sananjulistajilta tai opettajilta tilaamiani uutiskirjeitä, joissa on rohkaisevia ja nostattavia sanoja.
Some one may say, that these ministers and teachers are sharing sugar coated words. – Joku voi sanoa, että nämä julistajat ja opettajat jakavat sokerikuorrutettuja sanoja.
They would wake people up and paint the picture of this time. – Heidän pitäisi herätellä ihmisiä ja piirtää ajan kuva.

Perhaps. – Ehkä.

Perhaps not. – Ehkäpä ei.

Why? – Miksi?

We see all of this picture of this time by reading news, opening tv (by the way, I haven´t one) or radio. – Me näemme kaiken tästä kuvasta, kun luemme uutisia, avaamme tv:n (muuten, sellaista minulla ei ole) tai radion.

But have we forgotten what Jesus said about this?-  – Olemmekohan unohtaeet, mitä Jeesus sanoi tästä kaikesta?

When you see this happening lift up your heads…Kun näette tämän kaiken tapahtuvan, nostakaa päänne…

Lift your head up! – Nosta pääsi ylös!
Don´t stop working! – Älä lopeta työn tekemistä!

We need to be energetically at work for the One who sent me here, working while the sun shines. (Joh 9: 4a, MSG) – Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. (Joh 9: 4a)

I know many Christians who are pressing to the end of this verse. – Tiedän monia kristittyjä, jotka kiinnittävät huomion jakeen loppuun.:

 When night falls, the workday is over. – Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä.

BUT Jesus haven´t said His message to the very end Jesus continues by saying. – MUTTA Jeesus ei ole sanonut sanottavaansa loppuun, Jeesus jatkaa sanomalla:

For as long as I am in the world, there is plenty of light. I am the world’s Light. — Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo.

Now is day, not night, yet! – Nyt on päivä, ei suinkaan vielä yö!

All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. —

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

We have Jesus here. – We have Light here. – Meillä on Jeesus täällä. Meillä on valo täällä.

It is time to continue taking care of His businesses. – On aika jatkaa Hänen asioidensa tekemistä.
Doing as Jesus did. – Tehden niin kuin Jeesus teki.
My challenge to you: Start to read the Bible from this perspective. – Haasteeni sinulle on: Aloita lukemaan Raamattua tästä näkökulmasta.

What Jesus did? What does that speak to me/you? How do we fulfill His Great Commanment? – Mitä Jeesus teki? Mitä se puhuu minulle/sinulle? Miten voimme täyttää Hänen suuren käskynsä (lähetyskäsky)?

And once more:

Don´t let storm clouds and worrying news to prostate you! Let those inspirate you to find the way to spread Light, as Jesus did! – Ja vielä kertaalleen: Älä anna myrskypilvien ja huolestuttavien uutisten lamauttaa sinua, vaan anna niiden innoittaa sinua – löytämään tien levittää valoa,niin Jeesus teki!

Kovan sydämen profiilikuva

Kivikasvojen seurakunta

Puhuessani pienelle, saliin kokoontuneelle joukolle ihmettelin:

Mikä ihme tätä porukkaa vaivaa?

Jumala näytti toimivan voimakkaasti. Työ eteni paikkakunnalla. Uusia ihmisiä saavutettiin. Juuri niitä, joita tämä seurakunta oli rukoillut palavasti tuleviksi.

Osassa penkeistä istui kivikasvoisia ihmisiä.

Takana oli vuosikymmenien historia. Uskossaolovuosia monille oli kertynyt kolmisenkymmentä ja ylikin. Suuri osa heistä oli seurakunta-aktiiveja. Monessa mukana ja tilaisuuksissakin ilmeisesti käyneet ahkerasti nuo viimeiset 30 vuotta.

Takana oli 1440 tilaisuutta (jos ajatellaan, että he ovat käyneet 48 viikkona (kesäloma yms. pois lukien) tilaisuuksissa kerran viikossa. Jos he ovat käyneet vaikkapa puolet vuodesta 2 tilaisuudessa, ja toisen puolikkaan yhdessä määrä nouseekin 2190. He ovat kuulleet tuona aikana saman verran herätysjulistusta, saarnoja ja raamattutunteja.

Tuntui kuin katselisin joukkoa, joka oli ”lumottu”. Mikään ei tuntunut liikauttavan kivikasvojen osastoa.

Palasin ihmetykseeni.

Mikä ihme tätä porukkaa vaivaa? Ikäänkuin he eivät kuulisi, näkisi ja ymmärtäisi.

Veljet! Tämä tulee iholle!

Psalmista 95 löydämme kuvauksen siitä,

 • miltä kova sydän näyttää?
 • kenen sydän voi kovettua?
 • mitä kovettuneesta sydämestä seuraa?
 • mitä Jumala ajattelee tilanteesta?

Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee.

Wau! ❤  Ihana Jumalan lapsen osa!

SE, mitä Herra puhuu kansalleen, lampailleen, on jytäkkää – ja yllättävää – tekstiä:

Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo:
— Älkää paaduttako sydäntänne kuten kerran,
kun isänne koettelivat minua
autiomaassa, Meriban ja Massan luona.
He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä.”

 • Jumalan oman
 • Jumalan kansan
 • Paimenenkin

sydän voi olla kova ja epäuskoinen.

Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana ”tänä päivänä” on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Hepr. 3: 12-14

Heprealaiskirjeen kirjoittaja käyttää sanaa αδελφος [adelfos], joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”saman isän/äidin lapsia”. Sanaa käytetään kristillisessä kielenkäytössä, kun puhutaan veljistä Kristuksessa. Heprealaiskirjeen varoittava sana on suunnattu kristityille – ehkäpä jopa seurakunnan vastuunkantajille. Heitä kirjoittaja varoittaa pahuudesta, epäuskosta ja elävästä Jumalasta luopumisesta.

Kovan sydämen tunusmerkkejä

Sairas sydän

Heprealaiskirjeen kirjoittaja käyttää Heprealaiskirjene kohdassa sydämen pahuudesta puhuessaan sanaa πονηρος [poneros] kuvaamaan sydäntä, joka

 • on täynnä raskautta, vaivalloisuutta, ponnistelua ja ikävyyksiä
 • työn ja vaivannäön raskauttama
 • tuo ikävyyksiä, saa aikaan vaaran ja asettaa ansoja
 • on paha tai huono tilaltaan tai luonnoltaan: sairas tai sokea; paha

Epäusko kovan sydämen moottorina

Jeesus

 • moitti, torui ονειδιζω [oneidizoo] yhdentoista lähimmän seuraajansa
 • epäuskoa, uskon heikkoutta, uskon puutetta απιστια [apistia]

Toistuva tottelemattomuus

”Aina he sydämessään kulkevat harhaan.”
He eivät tahtoneet seurata minun teitäni. Hepr. 3: 10b

Jumala sanoo: AINA. Toistuvasti. Teillä on tapana. Jumala yleistää – tarkoituksella, liioittelematta: Hänen omalla kansallaan on AINA, toistuvasti, tapana kulkea sydämessään harhaan. HE eivät AINA, toistuvasti, tapojensa orjina ole tahtoneet seurata Herran teitä – ja tämä jatkuu.

Paatumus

σκληρυνω [sklerunoo] kovettuminen, muuttuminen itsepäiseksi, uppiniskaiseksi, taipumattomaksi ja vaikeasti parannettavaksi seuraa synnin petokseen suostumista.

Mikä kovettaa sydämen?

Synti

Meillä herätyskristittyiltä tupsahtaa hetkessä vastaus: Synti.

Synti – silloin, kun emme tee siitä parannusta ja/tai jatkamme sinnikkäästi elämäämme tuon synnin parissa – kovettaa sydämen.

Synnistä puhuessamme mielikuvissamme on helposti ensimmäisen ajatus selkeästi nähtävillä olevista synneistä: uskovalle sopimattomista teoista (tässä lista voi vaihdella alkoholin käytöstä ja tupakoinnista vaatetukseen, tv:n katselusta epäsopivan materiaalin katseluun, avoliitosta aborttiin jne.) Tässä syntikäsityksemme kaipaa tuuletusta. Syntilistamme pitäisi täydentyä lihan tekojen (vrt. Gal 5) vähemmän näkyvillä olevilla teoilla, kuten: katkeruus, viha, eriseuraisuus, juonittelu,…

Harhailevat ajatukset

Opetuslasten ongelma ei ollut mikään noista. Heidän ongelmansa oli se, että heidän ajatuksensa olivat aivan jossain muussa kuin siinä, mitä Jeesus oli juuri tehnyt (tapauskertomuksissamme, raamatunkohdat myöhemmin tässä kirjoituksessa):

 • Ruokkinut valtavan ihmisjoukon!
 • Noussut kuolleista!

Mitä sydämen kovuudesta seuraa?

Neljäkymmentä vuotta hyljeksin heitä,
sillä näin heidän kulkevan harhaan,
kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni.
Silloin minä vihassani vannoin: ”He eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut.

Adobe Spark (7).jpg

Ennen tätä kovasydämisyys luo juovan ihmisen ja elävän Jumalan väliin.

αφιστημι [afistemi] joka meidän suomalaisessa Raamatussamme on käännetty lankeamiseksi (vrt.Hepr. 3: 12-14 yllä) tarkoittaa

 • etäisyyden ottamista
 • pakkivaiheen laittamista päälle
 • pysymistä matkan päässä, poistumista, eristäytymistä
 • lankeamista
 • epäuskoiseksi tulemista
 • pakenemista – ja jopa
 • kapinaan kiihottamista.

Andrew Wommack on kiinnittänyt aiheesta kirjoittaessaan huomiota siihen, kuinka Jumalan meihin laittama suojamekanismi muuttuu tuhoisaksi, jos sitä käytetään väärin:

 • Jumala on tarkoittanut, että kirjaimellisesti suljemme ulos ei-toivotut vaikutteet.
 • Ongelma muodostuu, kun tulemme torjuneeksi Jumlan meidän hyväksemme tarkoittamat asiat elämästämme.

Kovettunut sydän vaimentaa henkilön kyvyn vastaanottaa ja ymmärtää. Tilanne on ikään kuin hengellistä ”jälkeenjääneisyyttä”.

Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä.  Jeesus puhui heille vakavasti: ”Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.” Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi: ”Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?” ”Kaksitoista”, he vastasivat.”Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?” He vastasivat: ”Seitsemän.” Jeesus sanoi heille: ”Ettekö te vieläkään käsitä?” (Mark. 8: 14-21)

Tilanne on suorastaan järjenvastainen: Jeesus on juuri ruokkinut 5000 miestä + naiset ja lapset. Tähteeksikin jäi viidestä leivästä ja kahdesta kalasta.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus

— Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena.(Mark. 16: 14)

Jeesus

 • moitti, torui ονειδιζω [oneidizoo] yhdentoista lähimmän seuraajansa reaktiota
 • epäuskoa, uskon heikkoutta, uskon puutetta απιστια [apistia] ja heidän
 • sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nouseina

Kovettunut sydän

 • ei ota vastaan
 • ei ymmärrä
 • ei näe
 • ei kuule
 • ei muista

He saattavat nähdä sen, mitä Herra on heille näyttämässä, mutta he eivät saa siitä otetta niin, että asiasta tulisi osa heidän elämäänsä. Andrew Wommack

Tällaiset ihmiset ovat ikään kuin hengellisesti sokeita tai kuuroja: he eivät näe hengellistä totuutta tai kuule Jumalan puhuvan heille – tai he eivät muista.

 

Katso tiehen, älä seiniin

Vastottain luin erinomaisen ohjeen, joka mielestäni pätee sekä palautteeseen, jota annamme että palautteeseen, jota saamme.

Ohje sisältyy Mario Andrettin, yhden maailman menestyneimmän ja monipuolisimman autourheilijan haastatteluun. Andretti nimesi autourheilijan ykkösohjeeksi:

Älä katso muuria. Autosi menee sinne, minne silmäsi katsoo.

Ohjeen voi pukea myönteiseen muotoon:

Katso tiehen, älä muuriin. Autosi menee sinne, minne silmä katsoo.

Olen hyvin, hyvin mietteliäs hengellisessä kentässä käydyn keskustelun suhteen.

On asioita, joihin pitää puuttua ja asioita, jotka pitää ottaa puheeksi. Näin olen omalta osaltanakin vuosien mittaan tehnyt.

Tiettyä linjaa olen vetänyt – ja koen sen nyt käytävän keskustelun keskellä  vieläkin selkeämmin oikeaksi:

Puhun ilmiöistä mieluummin kuin henkilöistä

Vielä mieluummin puhun nykyään siitä, mikä voisi olla oikea tie, kuin siitä, mitä on varottava.

Kun uskon kanssa olemme tekemisissä, toivottavasti useimmat keskustelijat ovat säilyttäneet ajatuksen siitä, että ihmisen on (kaiken kummallisenkin) keskellä tarpeen aidosti kohdata Jumala. Mielestäni meidän tulisi

 • Osoittaa ihmiselle mieluummin tietä Jumalan luo kuin varoittaa kaikista mahdollisista vaaroista, jotka vaanivat siinä liepeillä.
 • Ohjata Paimenen luo mieluummin kuin varoittella pimeän metsän vaaroista tai nimetä sudet nimiltä.

Ja vaikka haavat kuinka kirvelisivät ja väärinkäytökset kismittäisivät,

Maltti on valttia keskustelussa

Kiireessä ja mielenkuohussa ampuu helposti liian äkkiä ja jopa harhaan. Hauleja lentää suuntaan, jonne ei tarvitsisi.

Yleistämistä koetan välttää ja selvittää käytetyt käsitteet

Vaikka jossain yhteisössä ilmenisi hyväksikäyttötapauksia (taloudellisia, seksuaalisia tai henkistä/hengellistä väkivaltaa), kaikki yhteisöön kuuluvat tuskin ovat hyväksikäyttäjiä.

Jos jonkun yhteisön keulahahmo vääntää Raamatun rusetille saadakseen asiat näyttäytymään itselleen (tai pankkitililleen) suotuisasti, tuskin kaikki samaa uskon suuntausta edustavat ovat samanmoisia. – Tosin tietyt käytänteet voivat altistaa väärinkäytöksille.

Edellisessä kirjoituksessa esitin melko radikaalin tulkinnan, joka jääköön lukijoideni harkintaan: Entäpä, jos opetus ja käytänteet ovatkin hedelmä eikä syy? – Omakohtaisena havaintonani voin sanoa, että usein väärinkäytösten takaa pilkistää narsismiin viittaavia luonteenpiirteitä. Tällöin mikä tahansa, millä N-tyyppinen persoona saa tahtoaan läpi, kelpaa välineeksi – vaikkapa usko tai joku siihen liittyvä oppirakennelma. – Tämän vuoksi täytyy nähdä näennäisesti nähdyn taustalle, kulisseihin.

Miksi tämä näkeminen on tarpeen? Lue lisää tästä linkistä.

Vieläkin syvällisemmin ilmiöön – ja sen hämäävyyteen – pääset sukeltamaan tästä.

Tässä ajatuksia siitä, miten erottaa ”väärä voitelu” oikeasta.

Käytetyt lähteet kannattaa tarkistaa

Kantapään kautta opin asian teologian opintojeni alkutaipaleella. Tein ison työn esseen ”Menestyneen uskon ahdistamat” kanssa. – Olin hyvin pettynyt, kun arvosana oli keskinkertainen. – Myöhemmin havahduin siihen, miten puutteellinen esseeni oli. Olin omasta mielestäni käyttänyt hyviä lähteitä. Tein johtopäätökseni hyvien lähteiden perusteella. Lähteenihän viittasivat tiettyihin julistajiin ja heidän julistukseensa. Kun vuosia myöhemmin törmäsin näihin lähteiden perusteella kritisoimiini julistajiin, tajusin, miten kestämättömällä tavalla tämä toinen ”tutkija” oli heitä käsitellyt. – Kun opetuksen kuunteli asiayhteydessään, siitä ei saanut ollenkaan niin hurjaa käsitystä. – Olin apinoinut – ja vielä korostanut – toisen ”tutkijan” antipatiaa. Keskinkertainen arvosana tuli ihan aiheesta! – Ja tuossa prosessin vaiheessa varmaan oma tunnekuohunikin saattoi näkyä riveillä ja rivien välissä toisin kuin nykyään.

Aikaa kannattaa viettää Sanan äärellä ja rukouksessa

Asioiden ja ilmiöiden pyörittely on kuluttavaa. Vieläkin kuluttavammaksi se muuttuu, jos taistelun tuoksina muuttuu hyvin henkilökohtaiseksi ts. jos omaan niskaan alkaa sataa lokaa.

Helposti aihe imaisee mukaansa, keskustelupalstat houkuttelevat katselemaan tai kirjoittamaan, foorumit tai tutut kotisivut kutsuvat kahlaamaan kirjoituksia.

STOP! PYSÄHDY!

Juutut helposti kritiikkiin. Tarvitset toisenlaista ajattelemista.

Tuuleta itseäsi ja aivojasi. Mene luontoon kävelemään – ja rukoilemaan.

Ota käteesi Raamattu. Lue sieltä muutakin kuin tutut tuomion kohdat tai valitusvirret. Katso, mitä Sana sanoo laajemmin asioista.

Vaikka poleemisuus ja satiiri houkuttaa, pidä asialinja

Ajoittain keskustelun kieli voi olla rumaa – kristityn suuhun sopimatonta. Suosittelen, että keskustelussa pysytään herrasmiehinä/naisina. Pahaa ei Jeesuksen ohjeen mukaan pidä maksaa pahalla. Vaikka toinen kiroaisi, tehtävämme on siunata.

Siunaaminen sanana tarkoittaa hyvän toivottamista. Toisin sanoen tehtävämme on kirvelevien haavojenkin keskellä rukoilla, että henkilö, joka haavat on aiheuttanut – yhtä lailla kuin me itsekin – löytäisimme oikealle tielle.

Mikä on tärkeintä?

Kaikkein tärkeintä on se, että ihminen kuulee evankeliumin ja pelastuu.

Kristittyjen tukkanuottasilla olo – vaikka taustalla olisi kuinka pyhät ajatukset – vie helposti energian kaikkein tärkeimmästä: Meidän tehtävämme on pitää sanoma Jeesuksesta kaikkein kirkkaimpana.

Kovin hyvä todistus ”ulkopuolisille” tukkanuottasilla olo tuskin on. Varsin harvassa ovat ne ihmiset, jotka haluavat tulla adoptoiduksi riitelevään perheeseen.

Pidetään siis katse tiessä -itsemme ja muiden tähden!

 

Not so bad… – Ei niin pahaa…

In his newsletter, John Gordon writes:

If you are facing a challege and anxious about your situtation, I know how you feel. –  Jos edessäsi on haaste ja olet huolissasi tialnteestasi, tiedän, miltä sinusta tuntuu.

Gordon continues. – Gordon jatkaa:

I lost my job in 2001. – Menetin työni 2001.

I thought it was the worst event of my life. I was two months away from being bankrupt. I had a wife, two young children, a mortgage, no health insurance, and very little savings. I was a paycheck away from losing it all. – Ajattelin, että se oli huonoin hetki elämässäni. Olin kahden kuukauden päässä varariksota. Minulla oli vaimo, kaksi pientä lasta, velkaa, ei terveysvakuutusta ja hyvin vähän säästöjä. Oli vaara, että menettäisin kaiken.

It sounds bad. It felt bad. At the time it was bad. But one day I decided that I wasn’t going to let this challenge take me down. And that’s when I knew I had to change what I was thinking and doing. – Se kuulosti pahalta – ja se tuntui pahalta ja olikin pahaa. Kuitenkin eräänä päivänä päätin, että en anna haasteen painaa minua maahan. Ja juuri tuolloin tiesin, että minun  oli muutettava ajatuksiani ja toimitaani.

I read a few books including Who Moved My Cheese and Rich Dad, Poor Dad which helped me make some important decisions through the change. Eventually these decisions would lead to the work I do now as a writer, consultant, and speaker. – Luin  muun muassa sellaisia kirjoja kuin Kuka vei juustoni ja Rikas isä, köyhä isä. Ne auttoivat minua tekemään joitain tärkeitä päätöksi tuon muutoksen aikana. Äkkiä nämä päätökset johtivat minut siihen, mitä nyt teen kirjoittajana, konsulttina ja puhujana.

My layoff led to my life’s mission and purpose. What I thought was the worst event in my life actually lead to the best. I’m not alone. Gallup did astudy and asked people to identify the worst and best event of their life. They found that there was an 80% correlation between the two events. – Potkuni johtivat minut elämäni tehtävään ja tarkoitukseen. Se, minkä ajattelin olevan pahinta, mitä minulle voi sattua, johtikin parhaaseen. En ole yksin. Tutkimuksessa pyydettiin ihmisiä määrittelemään pahin ja paras hetki heidän elämässään. Kävi ilmi, että 80 %:sti nämä kaksi olivat samoja.

There was also a British study of 500 “charmed” people. They seemed to have it all; wealth, success, great relationships, etc. The researchers were surprised to discover that every one of these “charmed” people had bad things happen to them. They all experienced challenges and adversity, however, each one of them turned the bad into good and their misfortune into fortune. – Englantilaisessa tutkimuksessa tutkittiin 500 hurmaavaa ihmistä. Heillä näytti olevan kaikkea: vauratta, menestystä, hyviä suhteita, jne. Tutkijat hämmästyivät tuloksesta, jonka mukaan näille hurmaaville ihmisille oli tapahtunut pahoja asiota. He olivat kokeneet haastita ja vastoinkäymisiä. Kuitenkin jokainen heistä oli kääntänyt pahan hyväksi ja epäonnen onneksi.

The truth is that challenges and change are a part of life. The waves of change are always coming our way. But when the wave hits we have a choice. We can embrace it and ride it to a successful future or resist it and get crushed by the wave. – Totuus on, että haasteet ja muutos kuuluvat elämään. Muutoksen aalto tulee tiellemme. Kun se tulee, meidän on valittava. Me voimme valjastaa se ja ratsastaa sillä menestyksekkääsee tulevaisuuteen tai voimma antaa aallon murskata meidät.

Gordon referrers his book  The Shark and the Goldfish – Gordon lainaa kirjaansa (englanniksi) The Shark and the Goldfish

E + P = O – S+M=T

We can’t always control the (E) vents in our life but we can control our (P)ositive response to these events and this often determines the (O)utcome. – Emme aina kykene hallitsemaan S(attumuksia) tiellämme, mutta me voimme hallita M(yönteistä) vastaustamme tapahtumiin ja siten saada T(uloja).

When the change hits instead of focusing on the challenge we can choose to look for the opportunity. We can ask what this event is teaching us and identify how we can grow stronger and wiser from it. We can live in fear or move forward with faith and take positive action. – Me voimme muuttaa iskut kiinnittämällä huomiomme haasteen sijasta mahdollisuuksi. Voimme kysyä sitä, mitä tapahtuma opettaa meille ja pistää merkille, miten vahvistumme ja viisastumme siitä. Voimme joko elää pelossa tai siirtyä eteenpäin uskossa ja toimia myönteisesti.

We can decide to be a Shark instead of a Goldfish? Goldfish become paralyzed by fear. They stay in their comfort zone and wait for someone to feed them. On the other hand Sharks (nice sharks) move forward with faith and take action. They trust that their best days are ahead of them, not behind them. Instead of waiting to be fed they venture out in the ocean of possibility in search of food. Their beliefs and actions create a self filling prophecy; because they expect to find food and take action to find it, they do. – Päätämmekö olla kultakalan sijaan hai? Kultakala halvaantuu pelosta. Se pysyy mukavuusalueellaa ja odottaa, kunnes joku ruokkii sen. Toisaalta hai (kiva hai 🙂 ) liikkuu luottavaisesti eteenpäin ja toimii. Se luottaa, että se paras on edessä eikä takana päin. Sen sijaan, ettähai odottaisi jonkun ruokkivan sitä, se liikkuu eteenpäin valtameren mahdollisuuksien keskellä etsie ruokaa. Se usko ja toiminta muodostaa ”itseään toteuttavan profetian”: koska se edellyttää, että löytää ruokaa ja toimii löytääkseen, tosiaakin niin tapahtuu.

BUT GOD – JUMALAN MUTTA

So often in the church today we are taught to cover up our brokenness. Our struggles. Our pain. Being a follower of Jesus does not mean you won’t have brokenness. But somehow in the church we’ve made it possible to continue to hide our struggles and our brokenness — Niin usein tämän päivän seurakunnassa opetetaan peittämään rikkinäisyys. Taistelumme. Kipumme. Jeesuksen seuraaminen ei merkitse, etteikö meissä olisi rikkinäisyyttä. Mutta jollakin ihmeen tavalla seurakunanssa olemme mahdollistaneet sen, että jatkuvasti peitämme taistelujemme ja rikkinäisyytemme. —

Pete Wilson,

http://www.withoutwax.tv/2016/02/11/but-god-2/

This is an other fringe… Tämä on toinen äärilaita…

An another (our Finnish own obsession) is: Follower of Jesus is broken… Because Lord chastens every child, whom he loves… (by the way, this verse speaks about making one  the discipline!) – Ja toinen (meidän suomalainen pakkomielteemme) on: Jeesuksen seuraaja on rikki… Koska Herra kurittaa jokaista lastaan, jota hän rakastaa (muuten, kyseisessä Raamatun kohdassa puhutaan opetuslapseksi tekemisestä tai tilanteesta, jossa isäntä kaavailee pojastaan isäntää tilalleen – tai nykykielellä: yritysjohtaja pojastaan johtajaa)

But that an other… You have to smile every day… You haven´t any problem… – Mutta tämä toinen äärilaita… Sinun on hymyiltävä päivästä toiseen… Eikä sinulla saa olla mitään ongelmia…

Now, some one (this Pete Wilson) says… – Nyt tämä (Pete Wilson) sanoo…

It’s ok to not be ok. Believe God can redeem it all. – On ok olla olematta ok. Usko, Jumala voi vapauttaa sinut siitä kaikesta.

There is it! You may be broken, BUT GOD! – Siinä se on!  Voit olla rikki, MUTTA JUMALA!

Pete Wilson picks some verses from Bible to support his thoughts. – Pete Wilson poimii muutamia Raamatun jakeita ajatustensa tueksi.

You meant evil against me, but God meant it for good. – Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Gen 50: 20, 1 Moos 50: 20

My health may fail, and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart; he is mine forever. – Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.  Psalm 73:26

Humanly speaking, it is impossible. But with God everything is possible. – Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Matt 19:26 “

— they took him down from the cross and placed him in a tomb. But God raised him from the dead! – He ottivat hänet ristiltä ja panivat hautaa. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Acts/Apt 13:29-30

In your life and mine, Lord says the final word, and that is His victory. – Sinun elämässäsi ja minun, Herra sanoo viimeisen sanan, ja tuo sana on Hänen voittonsa.

If it is possible to you to listen in English, please visit on the site

http://www.withoutwax.tv/2016/02/11/but-god-2/

Ja suomalaisille lukijoilleni Maria Junkarin runo kirjasta Avara Hellyys

Tuska, jota ei väistetä, antaa uudenlaista rohkeutta ja iloa keskelle elämän arvaamattomuutta ja haurautta.

Hoidettu haava, läpikäyty suru ei vammauta, vaan siitä virtaa parantavaa voimaa muillekin ihmisille.

Oman kärsimyksen läpikäyminen herkistää muiden kärsimyksille.

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Prostration or Inspiration? – Lamaannus vai innoitus?

Years ago I write an article ”Don´t cuss darkness,but invite light to you” – Vuosia sitten kirjoitin artikkelin ”Älä manaa pimeyttä, vaan kutsu valo kylään”.

For years I have opened my computer at mornings – not to read news or forums, but to read subscriptions from ministers and teachers who share encouraging and uplifting words. – Vuosien ajan olen avannut aamulla tietokoneeni – en suinkaan lukeakseni uutisia tai keskustelufoorumeita, vaan lukeakseni sananjulistajilta tai opettajilta tilaamiani uutiskirjeitä, joissa on rohkaisevia ja nostattavia sanoja.
Some one may say, that these ministers and teachers are sharing sugar coated words. – Joku voi sanoa, että nämä julistajat ja opettajat jakavat sokerikuorrutettuja sanoja.
They would wake people up and paint the picture of this time. – Heidän pitäisi herätellä ihmisiä ja piirtää ajan kuva.

Perhaps. – Ehkä.

Perhaps not. – Ehkäpä ei.

Why? – Miksi?

We see all of this picture of this time by reading news, opening tv (by the way, I haven´t one) or radio. – Me näemme kaiken tästä kuvasta, kun luemme uutisia, avaamme tv:n (muuten, sellaista minulla ei ole) tai radion.

But have we forgotten what Jesus said about this?-  – Olemmekohan unohtaeet, mitä Jeesus sanoi tästä kaikesta?

When you see this happening lift up your heads…Kun näette tämän kaiken tapahtuvan, nostakaa päänne…

Lift your head up! – Nosta pääsi ylös!
Don´t stop working! – Älä lopeta työn tekemistä!

We need to be energetically at work for the One who sent me here, working while the sun shines. (Joh 9: 4a, MSG) – Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. (Joh 9: 4a)

I know many Christians who are pressing to the end of this verse. – Tiedän monia kristittyjä, jotka kiinnittävät huomion jakeen loppuun.:

 When night falls, the workday is over. – Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä.

BUT Jesus haven´t said His message to the very end Jesus continues by saying. – MUTTA Jeesus ei ole sanonut sanottavaansa loppuun, Jeesus jatkaa sanomalla:

For as long as I am in the world, there is plenty of light. I am the world’s Light. — Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo.

Now is day, not night, yet! – Nyt on päivä, ei suinkaan vielä yö!

All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. —

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

We have Jesus here. – We have Light here. – Meillä on Jeesus täällä. Meillä on valo täällä.

It is time to continue taking care of His businesses. – On aika jatkaa Hänen asioidensa tekemistä.
Doing as Jesus did. – Tehden niin kuin Jeesus teki.
My challenge to you: Start to read the Bible from this perspective. – Haasteeni sinulle on: Aloita lukemaan Raamattua tästä näkökulmasta.

What Jesus did? What does that speak to me/you? How do we fulfill His Great Commanment? – Mitä Jeesus teki? Mitä se puhuu minulle/sinulle? Miten voimme täyttää Hänen suuren käskynsä (lähetyskäsky)?

And once more:

Don´t let storm clouds and worrying news to prostate you! Let those inspirate you to find the way to spread Light, as Jesus did! – Ja vielä kertaalleen: Älä anna myrskypilvien ja huolestuttavien uutisten lamauttaa sinua, vaan anna niiden innoittaa sinua – löytämään tien levittää valoa,niin Jeesus teki!

Trained for Today – Tätä päivää varten treenattu

In lastest weeks I haven´t time to write. Much changes are going on in my and my familys life. – Viime viikkoina ei ole ollut aikaa kirjoittaa. Paljon on muuttumassa minun ja perheeni elämässä.

Today I am VERY HAPPY for lessons of my life, because those have prepaired and trained me to this, which is at hand. – Tänään olen todella kiitollinen elämän oppitunneista, koska ne ovat valmistaneet minua käsillä olevaan.

Conditions of life have been my personal trainers: I have learnt a bit to navigate in the mid of storms and range of rocks. – Elämän olosuhteet ovat olleet henkilökohtainen valmentajani: Olen hiukan oppinut purjehtimaan myrskyjen ja karikoiden keskellä.

One of most important skill is to hear the voice of Jesus in the mid of condtions at hand, what does He speak to my (or your) life. – Yksi tärkeimmistä taidoista on kuulla Jeesuksen ääni elämän olosuhteiden keskellä, se mitä Hän puhuu elämääni (elämääsi).

 • Tänään näytän tarvitsevan näitä taitoja enemmän kuin ikinä.And even in most positive and blessed periods in our lives may include these challenges in the mid of which we need learnt skills most than ever than before. – Vieläpä kaikkein myönteisimmät ja siunatuimmat jaksot elämässämme sisältävät näitä haasteita, joiden keskellä tarvitsemme oppimiamme taitoja enemmän kuin ikinä ennen.

Only think Joseph or Moses. – Ajattelepa vaikka Joosefia tai Moosesta.