Do You Want Lord to use you (Here You Will Find How)? – Haluatko Herran käyttävän sinua (täältä löydät, miten)?

Many dingy shoes waited for some polishing. What did a famous preacher? – Monet kengät odottivat kiillottamista. Mitä teki kuuluisa saarnaaja?

The Premise for Praying – Rukouksen lähtökohta

Before starting to pray, it is usefull (or even necessary) to clarify, whom we are praying. – Ennen kuin alamme rukoilla, on hyödyllistä (tai välttämätöntä) selkiyttää, ketä rukoilemme. Father, in Jesus name? – Isää, Jeesuksen nimessä? Yes, admittedly. – Kyllä, eitämättä. In my mind, we should think this a bit more. – Mielestäni meidän pitäisiJatka lukemista ”The Premise for Praying – Rukouksen lähtökohta”

A Violence free Area – Väkivallaton alue

Especially, Christian marriage basing on LOVING God and Savior, ought to be the violence free area or we have casted aside God, who IS LOVE! – Erityisesti kristillinen avioliitto, jonka ymmärrämme pohjaavan RAKASTAVAAN Jumalaan ja Vapahtajaan, pitäisi olla väkivallasta vapaa alue – tai muutoin olemme heittäneet pois Jumalan, joka ON RAKKAUS.