Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

854. Ylitsevuotava voima – Increasing Strength

Muistutus – A Remainder

Seuraavat raamatunjakeet ovat liioittelematta valtavia. – Next verses picked from the Bible are magnificent.

Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.
Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. (Jes. 40: 28, 29)

Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, does not faint or grow weary; there is no searching of His understanding.
He gives power to the faint and weary, and to him who has no might He increases strength [causing it to multiply and making it to abound]. (Isa 40: 28, 29, Ampl.)

Näyttää kuin Jumala toruisi omiaan siitä, että he ovat unohtaneet, kuka Hän, Jumala, on. – It seems as if Lord was scolding His people because they have forgotten who He, Lord, really is.

 1. Hän on Luoja, joka
 2. on luonut koko maanpiirin
 3. Hän ei väsy
 4. …eikä uuvu

 5. He is Creator

 6. …of the whole Earth
 7. He doesn´t faint or
 8. grow weary…

Flow from Heaven - Virta Taivaasta

Moninkertainen voima – Multiplied Streght and Ability

Hän virvoittaa väsyneen (kirjaimellisesti käännettynä: sille, josta on tullut (jostain syystä) heikko, sille joka on uupunut) ja
Hän antaa (kirjaimellisesti antaa yltä kyllin, moninkertaistaa hänen voimansa!) heikolle voimaa

He gives power – strength and ability – to faint and weary (literally translated: those ones who have grew weary…)
…and who has no might He increases – multiplies, increase exceedingly (as it may be translated) – strength.

Entäs, jos käännämme jossittelumme ylösalaisin – What If we turn our ”what if´s” up-side-down?

Usein jossittelemme – Often we ask: What if…

Entä jos kysyisimme nyt toiseen suuntaan: Entä jos Jumala antaakin väsymyksen ja uupumuksen keskelle yltäkylläisen ylitsevuotavan voimansa?

What if…we ask today: What if Lord would give in the mid of our tiredness and fatigue His exceedingly increasing strength?

852. Syksyn tuntua

Tänä aamuna suuntasin loman jälkeen työmaalle. Haistoin syksyn.

Syksy ei välttämättä ole suosikkejani vuodenajoissa sateen ja koleuden vuoksi. Syksy kuitenkin on ollut elämässäni poikkeuksetta se vuodenaika, jolloin jotain hyvää ja käänteentekevää tapahtuu.

Route - Reitti

Tämä syksy ei näytä olevan poikkeus. Ilmassa on muutoksen, uuden alun tuntu. Vielä ei ole selvillä se, miltä muutos ja uusi alku tarkkaan ottaen näyttää.

Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta,
ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle.
Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa,
sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.
Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 6-8)

Psalmin tekijä ylistää onnellisiksi, siunatuiksi, niitä, joiden voima on Herrassa, niitä jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Viime mainittu, monimerkityksinen, ilmaus on käännetty ihmisen (pyhiinvaellus)matkaksi tai (vertauskuvana ihmisen elämästä) tieksi, jota Jumala saa johdattaa.

Weeping valley - Kyynellaakso

Vedettömän laakson siunaus

Vedetön, kuiva laakso on hikinen paikka taivaltaa. Alkutekstin yksi merkitys onkin ”kyynelten laakso”. Psalmin tekijä julistaa, että kuivuuden ja nääntyneisyyden keskelle puhkeaa virvoittava lähde. Monet käännökset kääntävät kohdan niin, että asiassa on Jumalaan luottavalla ihmisellä osansa: Nimenomaan he muuttavat erämaan lähteiden maaksi – ja syyssade peittää sen siunauksillaan.

Harvest time - Sadon aika

Samaan syyssateeseen törmäämme Joelin profetiassa:

Älkää pelätkö, pellot,
iloitkaa ja riemuitkaa!
Herra tekee suuria tekoja.
Älkää pelätkö, metsän eläimet!
Autiot laitumet tulevat jälleen vihreiksi,
puut kantavat hedelmää,
viikunapuu ja viiniköynnös
antavat runsaan sadon.
Siionin lapset,
iloitkaa ja riemuitkaa
Herrasta, Jumalastanne!
Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen,
lähettää sadekuurot ajallaan,
antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen.
Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa, ja puristamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen.
Minä hyvitän teille ne vuodet,
jolloin sadon söivät sirkat ja niiden toukat,
vaeltajasirkat ja kalvajasirkat,
tuo suuri sotajoukko,
jonka lähetin teidän kimppuunne.
Te saatte syödä ja tulette kylläisiksi,
te ylistätte Herraa, Jumalaanne,
joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja
teidän hyväksenne.
Minun kansaani ei enää koskaan pilkata.
Te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä ja että vain minä, Herra, olen teidän Jumalanne, muuta Jumalaa ei ole. Koskaan enää ei minun kansaani pilkata. (Joel 2: 21-27)

Kyseessä on voimakas elämän jälleenrakentaminen.

850. Ratkaisu

Tänä aamuna heräsin epätavanomaisesti sanoihin:

Ratkaisu on Jeesuksen veressä.

Ymmärsin ajatuksen liittyvän pohdintoihini – en niinkään syntikysymyksen kanssa, vaan siihen, mihin viittaan kirjoitukseni http://sourcepublication.net/2014/08/17/844-pieni-hetki-merkittava-hetki/ loppupuolella: sinnikkään oloiseen vastustukseen.

Ajatus Jeesuksen sovituksesta ja lunastuksesta on kristinuskon ydin. Veri mainitaan Vanhassa (missä se ennakoi Jeesuksen sovitusta) ja Uudessa testamentissa 447 kertaa 357 jakeessa.  

Aiheesta on niissä piireissä, missä olen suurimman osan elämääni viettänyt (suomalaisen karismaattisuuden yhdellä laidalla), opetettu hyvin heppoisesti. Paljon on opetettu ihmeistä, ylistyksestä, kirkkaudesta ja henkivalloista. Paljon on rukoiltu, profetoitu, käsketty ja komennettu – ajoittain käyttäen sanontaa ”Jeesuksen nimessä ja veressä”.

Näennäisesti opetus ja elämä voi olla tuossa muodossaankin houkutteleva ja elävänoloinen. Ilman ”veren evankeliumia” sanoma jää väkisinkin ohueksi ja kelmeäksi – ja voimattomaksi.

Jeesuksen sanoin:

Ilman minua te ette saa mitään aikaan. (Joh. 15: )

”Ette saa mitään aikaan” ei suinkaan tarkoita mitään flegmaattista ja passiivista olotilaa, vaan sana on δυναμαι [dunamai], ´olla kykenevä johonkin; voida, olla voima, olla lujuus tehdä jotakin´.

Meillä ei ole oikotietä edellämainittuihin asioihin. Täysi oikeus tulee vain Jeesuksen ja Hänen avaamansa tien kautta.

Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon — hänen ruumiinsa — kautta. (Hepr. 10: 19,20)

Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään:

Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä. (1. Joh. 5-10)

Valo karkottaa pimeyden ja paljastaa totuuden. Oleellista tässä on kiertelemätön rehellisyys. Olen rikkonut tässä ja tuossa. Tuon asiat Jumalan eteen. Jumala – uskollinen ja vanhurskas – antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa minut kaikesta vääryydestä.

Kelvollisuutemme Jumalan edessä kumpuaa Kristuksen täytetystä työstä. Tuon työn ylivertaisuutta ylistää Heprealaiskirjeen kirjoittaja:

–kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.(Hepr. 9: 14)

Efesolaiskirjeen 2. luvussa Paavali kirjoittaa Jumalan työstä seuraavasti:

— Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.
Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. (Ef. 2: 13-22)

Johanneksen ilmestys tuo esiin veren (ja todistuksen) voiman äärimmäisen tiukoissa tilanteissa, taistelussa itseään sielunvihollista vastaan:

Karitsan veri ja heidän todistuksensa
toivat heille voiton
.

(Voit lukea koko luvun täältä http://www.evl.fi/raamattu/1992/Ilm.12.html#o19 )

Voi ihmettä!

 

johtavat-hammennykseen-sekaannukseen-jakaantumiseen-ja-usein-myos-sidoksiin-vaariin-asioihin-ihmisiin-ja-itse-pimeyteen

Eilen olin naapurimaakunnassa tilaisuudessa, jossa puhui tuttu evankelista vuosien takaa paljon hyvää, herättelevää ja eteenpäin kantavaa sanomaa. Erityisesti yhdessä kohtaa havahduin:

Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. (Matt. 24:11,12)

Kun luemme jakeet asiayhteydessään, tajuamme sen, että nämä profeetat tulevat niin, että ihmiset alkavat juosta siellä ja täällä sanoen: Täällä on Messias. – Jotkut osoittavat Hänen olevan jossain toisaalla.

Asiayhteydestä ymmärrämme myös sen, mikä saa ihmiset osoittamaan sinne ja tänne ”Messiaan” suuntaan. Nämä ”profeetat” tekevät suuria ihmeitä ja tunnustekoja, niin että he johtavat, jos mahdollista valitutkin harhaan.

”Jos joku silloin sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Messias on tuolla’, älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.
”Jos siis teille sanotaan: ’Hän on tuolla autiomaassa’, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: ’Hän on sisällä talossa’, älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. (Matt. 24: 24-28)

Toisin kuin osa aikanamme julistaa, kaikkea ei tarvitse tai pidä uskoa tai ottaa arvioimatta vastaan eivätkä ihmeet ja tunnusteot (tai niistä puhuminen) ole mikään tae siitä, että ihmeiden (tai puheen) taustalla olisi Messias.

Ihmeet liikuttavat ihmistä

Olen Jeesuksen sanoissa näkevinäni tutunoloisen levottomuuden, sekaannuksen ja jopa hajaannuksen.

Ihmeet liikuttavat ihmistä edelleen. Herätyshenkisissä ja/tai karismaattisissa piireissä (voin omalta osaltani puhua pitkälti vain näistä, koska tunnen ne parhaiten) odotamme herätystä ja tuoretta Hengen liikehdintää. Tämä odotus ja kaipaus saa ihmiset liikkeelle.

Osa odottaa aidosti Herran ilmestymistä omassa, läheisensä, kylänsä, kaupunkinsa, kansansa, jne. kohdalla. Osalla on aito hätä omasta, läheisensä, jne. elämäntilanteesta tai terveydestä. Osalla heidän pelastuksestaan. Jne. Jne.

Osalla odotus kohdistuu ilmiöihin tms. Osa näkee niissä elämänsä tilaisuuden tulleen. Wau, mikä paikka saada näkyvyyttä, valtaa – ehkä rahaa ja kunniaa. – Raamattuaan tunteva muistanee Simon -noidan, joka halusi tehdä samanmoisia ihmeitä kuin Kristuksen seuraajat.

Kun Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat Hengen, hän tarjosi heille rahaa ja sanoi: ”Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa Pyhän Hengen.” Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa! Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan.(Apt. 8: 18-23)”

Motiivitesti

Evankeliumeja lukiessani olen ymmärtänyt, miten erilainen oli Jeesuksen motiivi. Löysin seuraavat asiat:

 1. Isän tahto ja Hänen valtakuntansa
 2. Rakkaus Isään ja ihmiseen

Jeesus ei suostunut kompromissiin Isän tahdon ja Hänen valtakuntansa enempää kuin rakkauden (Isään ja ihmiseen) kustannuksella.

Samat motiivit näyttävät motivoineen ensimmäisiä kristittyjä heidän elämässään.

Näiden motiivien pohjalta eletty elämä tuo Jeesuksen mukaan levon ja on leipää, jonka varassa jaksaa:

Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. (Matt. 11: 28-30)

Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.(Joh. 4: 34)


Väärät profeetat ja Messiaan etsiminen väärästä paikasta johtavat hämmennykseen, sekaannukseen, jakaantumiseen – ja usein myös sidoksiin vääriin asioihin, ihmisiin – ja itse pimeyteen.

 

773. Entäs, kun höyhenet pölisevät?

J.K. Gressett on kirjoittanut miehestä nimeltä Samuel S. Scull. Tämä oli asettunut Arizonaan perheensä kanssa.

Eräänä yönä iski valtava myrky. Satoi vettä ja rakeita. Tuuli kovasti. Aamun sarastaessa Samuel tunsi itsensä pelokkaaksi ja huonovointiseksi mennessään kartoittamaan menetyksiään. Rakeet olivat lyöneet puutarhan maahan ja myrsky oli vienyt osan talon katosta; kanala oli tiessään ja kuolleita kanoja oli ympäriinsä. Tuhoa ja menetystä oli kaikkialla.

Samaan aikaan, kun Samuel seisoi mykistyneenä ihmetellen sotkua ja äimistellen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, hän kuuli jotain kanalassa olleen lautakasan päältä. Kukko kiipesi lautakasaa, kunnes tavoitti korkeimman kohdan. Vanha kukko oli litimärkä. Suurin osa sen höyhenistä oli tipo tiessään. Siitä huolimatta, kun aurinko tuli esiin taivaanrannan takaa, se räpäytti höyhenettömiä siipiään ja kiekui ylväästi.

Tarinan oheen oli liitetty kysymys: Miksi kukko kiekui?

Luonnollinen vastaus on se, että kiekuminen on osa kukon luontoa. Kukko kiekui olosuhteista huolimatta.

Aivan niinkuin kukko kokosi itsensä ja nousi korkeimmalle paikalle kiekumaan luontonsa tähden, kristitty voi ylistää tuultenkin tuiverruksessa toivon tietoisuuden tähden:

Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 8: 37-39)

Tässä elämässä voi tuuli tuivertaa ja höyhenet pölistä. Mutta mikään ei erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.