Menestys/Success

Jumalan odotusarvo

Jumala haluaa myös tälla alueella luoda meidät uusiksi. Hän haluaa vakuuttaa hyvää tahtoaan ja hyviä ajatuksiaan meitä kohtaan. Myös sitä, että Hän on tukemme, turvamme ja Puolustajamme silloin, kun elämä mättää, tragediat uhkaavat vyöryä ylitsemme ja jokin asia/ihminen/olosuhde uhkaa jyrätä ylitsemme.

Olenko uskottava (+Miksi en)?

Otin oikeasti lukua tuolla koulutunnilla. Heillä ei ole unelmia? Tyhjä paperi pyöri pitkään usean nuoren pulpetilla: Ei myö tiijetä. Saman …

…Ups,…ei ne olleetkaan mitään pikkukillinkejä

Muutamien killinkien kanssa oppilaiden edessä seisoessani minun oli todettava, että heidän edessään on vain kalpea kuva siitä, miten suuri Jumala on ja miten mittaamattomat ovat Hänen rikkautensa ja lahjansa.

Wow! I  found very healthy and balanced teaching about success and blessing. – Mahtavaa! Löysin erittäin tervettä ja tasapainoista opetusta menestyksestä ja siunauksesta.

Blessing comes when God shows up in our ministry. Lives are really transformed from the inside out. Good works flow out of love. There is a powerful and real experience of God in the meeting, class, or counseling session. Blessing can sometimes be seen in baptisms, buildings, and budgets being up but this is a secondary effect of the blessing and not the focus of the ministry. The focus of the ministry is to seek the presence, power, and peace of God. Every aspect is touched by God not just the physical. The emotional, mental, and spiritual realities are all impacted.

Siunaus tulee, kun Jumala näyttäytyy palvelutyössämme. Elämä muuttuu toden teolla sisältä ulos. Hyvät työt virtaavat ulospäin rakkaudesta. Tilaisuuksissa, opetustilanteissa ja sielunhoitohetkissä Jumala koetaan voimakkaasti ja todellisesti. Siunaus nähdään ajoittain kasteiden määrässä, kirkkojen koossa ja kolehdin suuruudessa, mutta tämä on siunauksen seuraus, ei palvelutyön keskiö. Palvelutyön keskiö on Jumalan läsnäolon, voiman ja rauhan etsiminen. Jumala koskettaa jokaista elämän osa-aluetta, ei pelkästään fyysistä. Tunteiden, mielen ja hengen ulottuvuudet sisältyvät kaikki siihen, mitä Jumala koskettaa.

by Pete Wilson, Living Waters Christian Counseling Blog

If you may read in English, with pleasure, visit http://livingwaterchristiancounseling.org/2014/05/01/what-is-the-difference-between-success-and-blessing/

vaikuttavaa-uskoa_talvi

 God’s blessing does not oppose numbers (Revelation 7:9). But it does not focus on numbers. Sometimes God reduces our size so that we can see HIS blessing such as in the case of Gideon and the 300 (Judges 7:2-6). – Jumalan siunaus ei ole vastakkainen numeroiden kanssa (Ilm. 7:9). Mutta sen keskipiste ei ole numeroissa. Joskus Jumala pienentää meidät sen takia, että voisimme nähdä HÄNEN siunauksensa – aivan niin kun Gideonin ja 300 sotilaan tapauksessa (Tuom. 7:2-6)

by Norman Wise, Living Water Christian Counseling Blog

If you may read in English, with pleasure, visit http://livingwaterchristiancounseling.org/2014/05/01/what-is-the-difference-between-success-and-blessing/

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

Time of Restoration – Jälleenrakentamisen aika

There may be powerful restoration in ones life, who have lost everything in his past. – Sellaisen ihmisen elämässä, joka on menettänyt kaiken, voi olla voimakas jälleenrakentamisen aika.

Siemenpussien äärellä

On äärimmäisen tärkeää, että emme Jumalan omina laita Paimenen piikkiin varkaan töitä

852. Syksyn tuntua

Aivan niin kuin tänä aamuna haistoin syksyn ja sateen, aistin myös toisenlaisen sateen — Kyseessä on voimakas elämän jälleenrakentaminen.

850. Ratkaisu

Näennäisesti opetus ja elämä voi olla tuossa muodossaankin houkutteleva ja elävänoloinen. Ilman ”veren evankeliumia” sanoma jää väkisinkin ohueksi ja kelmeäksi – ja voimattomaksi.

Voi ihmettä!

Ihmeet liikuttavat ihmistä edelleen. Herätyshenkisissä ja/tai karismaattisissa piireissä (voin omalta osaltani puhua pitkälti vain näistä, koska tunnen ne parhaiten) odotamme herätystä ja tuoretta Hengen liikehdintää. Tämä odotus ja kaipaus saa ihmiset liikkeelle.

Kameleontteja ja tuuliviirejä

Palaan ajatuksessani teemaan, jota olen käsitellyt ”Kameleontti kentässä” . Kameleontti on tunnettu siitä, että hän pyrkii käytettävissä olevin keinoin sulautumaan …

%d bloggers like this: