Training Experts – Asiantuntijoita tekemässä

Asiantuntijareseptini näyttää tältä – Recipe to make Experts looks like This

Kun on reitin itse kolunnut, osaa muutkin opastaa samaa reittiä. Tämä pätee minkä alan ammattilaisiin tahansa. Pelkistä kirjoista ei asioita opita. Vasta tekemällä oppii. Eikä pelkästään onnistumisista opi, vaan yhtä lailla virheistä. – When you have gone through the route, you can guide others. We may apply this in any profession. We can´t learn only about books. We learn by doing. Not only succeeding but also by making mistakes.

Jumalan odotusarvo

Toisenlainen odotusarvo

Isä tai äiti katkaisee siivet lentoyritykseltä; pastori, aviopuoliso, esimies tai kollega torpedoi parhaat yrityksesi.

Tällaisen tavalla tai toisella elämääsi nähden vaikutusvaltaisen ihmisen jäljiltä, elämän odototusarvo voi olla hyvinkin negatiivinen. Jumalasta ja uskosta ei jaksa uskoa sen parempaa. Isä pitää huolen lapsistaan

Jumala haluaa luoda uutta

Jumala haluaa myös tälla alueella luoda meidät uusiksi. Hän haluaa vakuuttaa hyvää tahtoaan ja hyviä ajatuksiaan meitä kohtaan. Myös sitä, että Hän on tukemme, turvamme ja Puolustajamme silloin, kun elämä mättää, tragediat uhkaavat vyöryä ylitsemme ja jokin asia/ihminen/olosuhde uhkaa jyrätä ylitsemme.

Kun tämän tajuamme, alamme paitsi ratkaisuissamme myös rukouksissamme turvata hyvään odotusarvoon emmekä suostu alistumaan pahuudelle, vääryydelle tai hyväksikäytölle, vaan edellytämme elämässämme ja rukouksissamme muutosta!  Toisenlainen odotusarvo

Hyvyys on Jumalan luonne

Jumalan odotusarvo meitä varten on hyvä. Tämä hyvyys kuuluu Hänen luonteeseensa. Tätä hyväänsä Jumala haluaa myös meille.

Tähän odotusarvoon minulla on ollut pitkä matka.

Olen pitkän ajan pyristellyt pois hyväksikäytön kierteestä, elämänkokemuksiani vasten normaalina pitämästäni elämästä. Tästä voit lukea lisää artikkelista Parhaaksemme.

Halppiskopio huijasi

Yhdessä mutkassa törmäsin väärin markkinoituun uskoon, jossa kaikki rullasi eteenpäin helposti ja Jumalan siunaukset virtasivat. – Ongelma oli siinä, että oikeasti asia ei ollut niin tällaista rullaavaa uskoa julistavien elämässä.

 Ongelma ei ollutkaan niinkään ”Taivaan varastoissa”, vaan tavassa tuoda asia esille. Ilmeisesti henkilö oli ottanut omakseen menestysjulistuksen ja siitä kehittänyt oman variaationsa: Noista ”Taivaasta tiputetuista” varannoista tuli todellisen Taivaan annin ”halppiskopio”, joka näytti aidolta, mutta ei sitä ollut. – Runsautta tiukkuva taivas, Pauliina Kuikka

Minun tragediakseni muodostui se, että sotkin keskenään oikean ja väärennöksen. Aloin varomaan en vain väärennöstä vaan myös aitoa:

— menestyksen kulisseja ylläpitävät henkilöt ovat tehneet uskon asialle melkoista hallaa – saaneet niin minut kuin monet muutkin perääntymään monta askelta ja välillä ampumaan liian herkällä liipasimella kaikkea uskoon viittaavaa. Minun laillani joku muukin voi pelätä uskovansa ”liikaa”.- Runsautta tiukkuva taivas, Pauliina Kuikka

Mikä se Jumalan tahto oikein on?

Uidessani syvissä epäilyksen vesissä ja kohdatessani melkoisia vastuksia kuulin yllättävän monen rukoilijan suusta rukouksen jatkoksi lisätyt sanat: ”Vapauta (tms.) — jos se on Sinun tahtosi.”

Tässä kummallisessa sekavassa aikakaudessa avukseni tuli oivallus Jumalan tahdosta:

Vasta kun tajusin, että vapaus ON Jumalan tahto, asiat alkoivat oikenemaan. Aloin tajuta, että ei meidän uskovina tarvitse muitta mutkitta mukisematta hyväksyä jokaista vaivaa ja vastoinkäymistä osaksemme. Me voimme rukoilla apua ja vapautta. Me voimme uskoa, että Jumalan tahto on elämä ja rauha. – Runsautta tiukkuva taivas, Pauliina Kuikka

Rukouksiimme päämäärätietoisuutta ja potkua antaa ajatus:

Taivaan varastot ovat täyteen lastatut. Niistä ”tiukkuu” siunausta yllemme. Uskallanhan/uskallathan avautua Jumalan Taivaan todelliselle annille. Jumala on hyvä Isä niille, jotka Häntä avuksi huutavat ja uskovat Hänen hyvyyteensä. Isä antaa Hänen parasta. Meidän ei tarvitse suostua vähempään. – Runsautta tiukkuva taivas, Pauliina Kuikka

 

 

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

Olenko uskottava (+Miksi en)?

Otin oikeasti lukua tuolla koulutunnilla.

Heillä ei ole unelmia?

Tyhjä paperi pyöri pitkään usean nuoren pulpetilla:

Ei myö tiijetä.

Saman kohtasin puhuessani varttuneemmalle väelle Jumalan-kokoisista unelmista. Ihan kuin mikään ei olisi liikahtanut.

Tätä taustaa vasten Rick Rennerin artikkeli osuu ja uppoaa. Herättää.

Tahdottomat (tai innottomat) ihmiset kuljeksivat elämässä omaan tahtiinsa hyväksyen standardit ja käytänteet, jotka eivät tulisi kuuloonkaan liikemaailmassa. He ovat kuin kuolleita.

If You speak English, you may read the original passage by Rick Renner It´s Weariness To Work With the Dead! (On uuvuttavaa tehdä työtä kuolleiden kanssa)

Kuin kuollutta motivoisi

Miksi on niin uuvuttavaa tehdä työtä ”kuolleiden” kanssa? – He eivät liiku omaehtoisesti. Heitä pitää liikuttaa.

Sinä tuuppaat, työnnät, anelet, julistat ja rukoilet näiden ihmisten puolesta…, Viimein he vastaavat pyyntöösi tehdä jotain – ja tekevätkin hetken, kunnes pienen vastustuksen tullen tai väsymyksen takia lakkaavat tekemästä.

Luovuttamiselle ja päämäärättömyydelle on juurensa:

He ovat kasvaneet ympäristössä, jossa pikkiriikkistä pipertämistä on pidetty normaalina – ja niin he hyväksyivät tällaisen ajattelun osaksi elämäänsä.

Seuraukset suuntautuvat henkilöön itseensä:

Tällainen henkilö vahingoittaa itseään, koska hän käyttää tällaista ajattelua tekosyynä pysyäkseen keskivertona.

Ja toki myös henkilöön, joka tekee työtä heidän kanssaan. Voit panostaa heihin vaikka kuinka paljon – saamatta aikaan tulosta:

Voit lähettää heidät kouluun, kouluttaa heitä, jopa maksaa heidät maailman äärin, jotta he oppisivat uusia ja parempia toimintatapoja – mutta jos he eivät ole sellaisen sisäisen voiman valtaamia, joka tähtää paremmaksi ja enemmän ammattimaiseksi tulemiseen, heihin upottamallasi rahalla ei ole mitään merkitystä.

Rehellisesta sanoen, en ole tästä näkökulmasta osannut johtajuutta ajatella.

Tämä sana on varma: joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. 1 Tim. 3:1

Ehkä juuri siitä syystä, että olen varttunut pikkuriikkiseen pipertämiseen tyytyneiden parissa.- Ja myös aikuisiällä viettänyt vuosia seurassa, joka ei ole rohkaissut kohti Jumalan laajaa maailmaa. Liian monta kertaa oma ja toisen arvo ja tehtävä on määritelty ihmiskeskeisin mittarein. Keskiverto on osa minua(kin).

Johtajuuden tahtotila

Pyrkimys/tahto ei ole vain tärkeä ominaisuus kaitsijan viralle, vaan se on tärkeä edellytys jokaiselle, joka haluaa täyttää elämässään Jumalan tahdon.

Pyrkiminen tulee kreikan sanasta ορεγομαι [oregomai], joka tarkoittaa

 • ojentautua kohti tai tavoittaa. Se merkitsee
 • kaipausta, palavaa halua,  kaipuuta saavuttaa jotain tai tulla joksikin. Se antaa kuvan siitä, miten henkilö
 • kiinnittäytyy kohteeseen niin, että hän koko olemuksellaan kurottautuu saadakseen otteen päämäärästä tai kohteesta.

Rick Renner käyttää hengellisessä kentässämme tunteita herättävää sanaa: menestys. Menestys hengellisessä kentässä käytettynä liitetään usein menestysteologiaan – joka taasen on muodostunut leimakirveeksi, jolla saa helposti kartettavan leiman…

Menestys liike-elämän kielessä (Business Dictionaryn mukaan) tarkoittaa tavoitteiden onnistunutta saavuttamista. – Siinä taasen ei ainakaan minun heinäntekojärjen mukaan ole mitään väärää, kartettavaa tai outoa, jos tavoitteet ovat Jumalan tahdon tekeminen ja Jumalan valtakunnan eteenpäinmeneminen!

Se, että haluaa menestyä, ei takaa menestystä. Menestyksen saavuttaminen edellyttää paljon panostusta ja kovaa työtä. Monet menestyksestä unelmoivat eivät saavuta sitä, koska heiltä puuttuu tahto/halu – ja koska he eivät halua laittaa itseään likoon, laittaakseen ”menestyksen tapahtumaan”.

Toisin sanoen he eivät kääri hihojaan ja ala töihin.

Esteitä tulee kasvun tielle. Jos sinulla ei ole palavaa tahtoa/halua olla Jumalan käytössä ja tehdä jotain tärkeää Hänen valtakunnassaan, ei tarvitse kovinkaan monta estettä, kun luovutat ja peräännyt sitoumuksistasi.

Tämän takia on elintärkeää kehittää sisäistä tahtoa/halua niin vahvaksi, että kykenet voittamaan tiellä vastaasi tulevat vastustavat voimat.

Tahtotila – Todistus

Kysymys on myös elämän todistuksesta. Renner viittaa pikkiriikkiseen pipertämiseen, päämäärättömään vaelteluun, jonka seurauksena, maailma, jota me nk. uskovat pidämme lähetyskenttänämme:

— näkee seurakunnan säälittävänä kokonaisuutena, joka koostuu tolvanoista, jotka eivät ole vakavissaan sen kanssa, mitä he tekevät ja sanovat.

Autz. Tuo sattuu.

Tässä jos missä on mietinnän paikka:

 • Kärsinkö minä/seurakuntani uskottavuusongelmasta?
 • Onko sinulla ja minulla päämäärä selvillä? [Muukin kuin taivas. On tärkeä kysyä, mitä teen matkalla!]
 • Mitä teet/teen tavoitteen eteen?

Hihat ylös ja töihin!

Renner latelee realiteetteja:

Sinusta ei voi tulla mitään erityistä etkä voi saavuttaa mitään merkittävää tekemällä, mitä muutkin tekevät. Ollaksesi kärjessä, sinun on tehtävä enemmän kuin muut. Jos sinulla ei ole intoa/tahtoa, et siihen kykene.

Mitä sitten voimme tehdä?

 • Voimme rukoilla Pyhää Henkeä sytyttämään vahvan innon tulla siksi, miksi Jumala on  meidät kutsunut ja täyttämään kaiken, mitä Hän on käskenyt meidän tehdä.
 • Voimme vahvistaa (Herran avulla) tahtoamme, kunnes se on niin vahva, että voitamme jokaisen vastaamme käyvän voiman.
 • Voimme kurottautua koko olemuksellamme ja ottaa otteen päämärästämme.
 • Voimme kääriä hihat ja alkaa töihin.

…Ups,…ei ne olleetkaan mitään pikkukillinkejä

(This article is available only in Finnish. – If you want, you may try to use Google translator, but sometimes the result is a bit exotic 🙂 )

Olipa kerran aamunavauksen alku

Olin valmistautunut pitämään koululla aamunavauksen talenteista, siitä Raamatun kertomuksesta, jossa isäntä matkusti vieraaseen maahan ja jätti omaisuutensa palvelijoilleen:

 1. Yhdelle viisi talenttia.
 2. Toiselle kaksi talenttia.
 3. Kolmannelle yhden talentin.

Ne teistä, jotka kertomuksen tunnette, muistatte, että

 1. viisi talenttia saanut palvelija pisti töpinäksi ja hankki toiset viisi,
 2. kaksi talenttia saanut palvelija, hankki toiset kaksi – ja
 3. kolmas, yhden talentin saanut palvelija hautasi talenttinsa maahan.

Löydät kertomuksen Matteuksen evankeliumin 25. luvusta

Ups, ei ne olleetkaan mitään pikkukillinkejä

Olin varannut aamunavausta varten kolikoita, joilla tarkoitukseni oli mallata Jeesuksen vertauksen opetusta.

… kunnes luin Raamattuni alaviitteen, josta selvisi se, että minun havaintovälineeni olivat todella köykäiset…:

Talentti ei ollut jokin mitätön kolikko, vaan suurin Uuden testamentin aikaan tunnettu rahayksikkö, joka vastasi 6000 denaaria eli noin 6000 työpäivän palkkaa: meidän aikaamme sovitettuna noin 300 000 euroa (ihan tarkka tuo sovitus ei ole, mutta antaa se meille mittasuhteita)!!!

Vertauksen isäntä oli miljonääri ja hän jakoi kullekin palvelijoistaan osuutensa tästä 2,4 miljoonan euron omaisuudesta: 5 talenttia oli noin 1,5 miljoonaa,  2 talenttia noin 600 000 ja 1 talentti noin 300 000.

Kädessäni oli vain kalpea kuva

Jeesuksen tarkoitus näyttää  olleen osoittaa, miten suuri Jumala oikeasti on – ja miten suuria ja arvokkaita hänen lahjansa Hänen omilleen ovat. Pienimmältäkin tuntuva lahja on huikean kallis.

Muutamien killinkien kanssa oppilaiden edessä seisoessani minun oli todettava, että heidän edessään on vain kalpea kuva siitä, miten suuri Jumala on ja miten mittaamattomat ovat Hänen rikkautensa ja lahjansa.

Jeesuksen vertauksessa huomio keskittyy paitsi Jumalan ja Hänen lahjojensa suuruuteen, myös siihen, miten Hänen lahjojaan käytämme.

Mikä sai miehen kaivamaan kolmesataa tonnia maahan?

Miksi se yksi kaivoi sen rahan sinne maahan?

Kysyi yksi pienistä oppilaista.

Raamatun lehdiltä selviää syy:

Pelko.

Siinä, kun muut pistivät töpinäksi ja käyttivät rohkeasti heille uskottuja talentteja tuplaten niiden määrän, tämä lapion varteen tarttunut palvelija ei pelon takia uskaltanut muuta kuin säilyttää hänelle uskottua.

Uskalla käyttää sinulle uskottua!

Kysyessäni oppilailta, mitä he mahtoivat arvella isännän sanoneen talenttinsa tuplanneille palvelijoilleen palattuaan.

Sinä olet toiminut järkevästi.

Oppilaiden veikkaus on riittävän lähellä Jeesuksen vertauksen ajatusta.

Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan! (Kr 92) – –Mene Herrasi iloon! (Kr. 38)

Ihan tosi, uskalletaan käyttää meille uskottua…

… ja p.s. Muistetaan, että meillä on suuri Jumala.

faith-in-work-alkukesa

julkaistu 4.5.2016 http://www.miehikkalanhelluntaisrk.fi

Is it only about Baptisms, Buildings and Budgets? – Onko kaikki kiinni kasteista, kirkoista ja kolehdeista?

Wow! I  found very healthy and balanced teaching about success and blessing. – Mahtavaa! Löysin erittäin tervettä ja tasapainoista opetusta menestyksestä ja siunauksesta.

Blessing comes when God shows up in our ministry. Lives are really transformed from the inside out. Good works flow out of love. There is a powerful and real experience of God in the meeting, class, or counseling session. Blessing can sometimes be seen in baptisms, buildings, and budgets being up but this is a secondary effect of the blessing and not the focus of the ministry. The focus of the ministry is to seek the presence, power, and peace of God. Every aspect is touched by God not just the physical. The emotional, mental, and spiritual realities are all impacted.

Siunaus tulee, kun Jumala näyttäytyy palvelutyössämme. Elämä muuttuu toden teolla sisältä ulos. Hyvät työt virtaavat ulospäin rakkaudesta. Tilaisuuksissa, opetustilanteissa ja sielunhoitohetkissä Jumala koetaan voimakkaasti ja todellisesti. Siunaus nähdään ajoittain kasteiden määrässä, kirkkojen koossa ja kolehdin suuruudessa, mutta tämä on siunauksen seuraus, ei palvelutyön keskiö. Palvelutyön keskiö on Jumalan läsnäolon, voiman ja rauhan etsiminen. Jumala koskettaa jokaista elämän osa-aluetta, ei pelkästään fyysistä. Tunteiden, mielen ja hengen ulottuvuudet sisältyvät kaikki siihen, mitä Jumala koskettaa.

by Pete Wilson, Living Waters Christian Counseling Blog

If you may read in English, with pleasure, visit http://livingwaterchristiancounseling.org/2014/05/01/what-is-the-difference-between-success-and-blessing/

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)