Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

”Vapaudesta” vapauteen

Eheytymisen Polkuja -blogini maalaa kuvaa mielen väreistä eheytymisen prosessin varrella. Yksi värimaailma avautuu ”Vapaudesta” vapauteen -artikkelissa.

Pettymyksestä ja pelosta on ollut omat seurauksensa: niiden takia otin rajun irtioton myös kaikkeen siihen rakentavaan, mitä hengellisyydestä ja karismaattisuudesta nyt löydän. Otin etäisyyttä niin ilmiöihin kuin ihmisiinkin. Eristäydyin. En paljon uskaltanut uskonasioista pukahtaa, vielä vähemmän lahjoillani palvella.
Vasta pitkän ajan päästä, monen hyväätekevän kohtaamisen (niin Jumalan kuin ihmistenkin kanssa) jälkeen olen valmiimpi kertomaan – ja käyttämään myös lahjojani.
Olen valmiimpi uskaltautumaan olemaan vapaa – vapaa nauttimaan Hänen läsnäolostaan, vapaa suurempiin tekoihin, vapaa kokemaan Hänen valtakuntansa kirkkaus, vapaa tuntemaan Hänet ja Hänen läsnäolonsa, vapaa tuntemaan Hänen siipiensä suoja, vapaa ottamaan vastaan johdatus, vapaa antamaan Pyhän Hengen lahjojen tulla elämääni.
Uskaltautuessani entistä enemmän kokeilemaan, mitä kaikkea edellä siteeramani oikein merkitsee, aihepiiri on avautumistaan avautunut. Toivottavasti pian pystyn hippusen sitä avaamaan myös täällä blogissa.
faith-in-wor_syksy

Tomun ravistusta ja ravisuttavaa rukousta

Herää, Siion, herää,
pukeudu voimaasi,
pue yllesi loistavat vaatteet,
pyhä kaupunki, Jerusalem!
Koskaan enää ei katujasi polje
ympärileikkaamaton eikä epäpuhdas.
Nouse, ravista tomu yltäsi, istuudu valtasi istuimelle, Jerusalem! Irrota kahleet kaulastasi, vangittu tytär Siion! Jes. 52: 1-2

DSC_2769

Herättäviä havaintoja

Kirjoituksen tausta on monen vuoden hämmästelyssä kohtaamieni asioiden ja ilmiöiden suhteen.

Ne, jotka minut tuntevat, tietävät, että en ”maalaa piruja” seinille tai näe demoneja joka nurkan takana. Se, että olen joutunut tekemisiin järjellä selittämättömien ilmiöiden kanssa siellä, missä esiintyy yritystä laittaa toinen ihminen oman maun mukaiseen purkkiin (usein takana on narsisti tai narsismiin taipuvainen henkilö – ja minun tapauksessani samalla henkilö(t), joka tavalla tai toisella pukee pyrkimyksensä hengellisyyteen), on saanut minut pohtimaan myös sitä mahdollisuutta, että näkemäni ilmiöt voisivat olla kytköksissä pahan voimiin, samaan tapaan kuin okkultimissa.

Kirjoituksessani peilaan elokuisen Malmön visiittini aikana saamaani vahvistusta sille, että olen ollut oikeilla jäljillä aavistelujeni suhteen. Lisäksi löysin lyhennelmän Mike Connelin kirjasta Slumber of Jezebel (Iisebelin uni, kehyskertomuksena Iisebelin ja Elian tarinat).

Juurena hengellinen hairahtuminen

Kun ihminen yrittää määritellä sitä, mitä toinen saa tehdä, mikä on hänen paikkansa Jumalan suunnitelmassa, käskeä ja komentaa toista (joko suoraan, opetuksen välityksellä tai rukoukseen/profetiaan puettuna) olemaan tai tekemään hänen mielensä mukaisia asioita ja/tai uhkailemaan – tai jopa kirjaimellisesti – yrittämään tuhota toisen ihmisen kasvu toiseen suuntaan kuin hän haluaa, ihminen ei toteuta Jumalan vaan varkaan tehtävää (Vrt. Joh. 10: 10) ja on siten ”laittomilla asioilla”. Hairahtunut on eksynyt silloinkin, kun hän itse vakuuttaa ja/tai luulee olevansa oikeassa.

Auktoriteetti

Käskeminen ja komentaminen perustuu siihen, että henkilö näkee itsensä jonkinlaisessa auktoriteettiasemassa siihen nähden, jota hän käskee tai komentaa. Tätä tukee useiden kristillisten suuntausten ajatus siitä, että auktoriteetin alle on alistuttava mukisematta.

Entä jos tämä auktoriteetti käskee tekemään tyhmiä asioita ja/tai toimimaan sitä vastaan, minkä ymmärrämme oikeaksi Jumalan edessä? Kumpaa tulee totella enemmän ihmistä vai Jumalaa? – Asiaa monimutkaistaa se, jos auktoriteetti väittää olevansa Jumalan asialla. Kenellä on kanttia asettua vastakkainasetteluun tällaisen henkilön kanssa? Vastakkainasettujan rooli on usein yhtä yksinäinen kuin Elian.

Iisebelin tarinasta huomaamme, miten Iisebel ei vastustanut hengellisyyttä, olihan hänellä liuta ”profeettoja” ympärillään; hän vastusti hengellisyyttä, jota Elia ja Herran profeetat edustivat. Jopa hengellisyyden ilmentymät näyttävät olleen samankaltaisia: profetiat, ihmeet ja tunnusteot, palvontamenot, jne.. Ero niiden välillä oli se, mihin ne pyrkivät: Elia ja Herran profeetat osoittivat Herraan, Iisebelin profeetat ”jumalaan/jumaliin”, ja sitoivat ihmiset epäjumalanpalvelukseen ja pahan voimiin. Elia ja Herran profeetat luottivat Herran kykyyn toimia puolestaan, kun taas Iisebel ja hänen suojattinsa tukeutuivat voimakkaasti lihan käsivarteen yrityksessään tuhota kaikki Herran profeetat.

Syväsukellus apatiaan

Iisebelin toiminnan hedelmä näyttää olleen voimattomuus ja perääntyminen. Herran profeettoja oli jäljellä, mutta he näyttävät olleen erillään toisistaan ja piilossa. Heitä vaivasi myös yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunne (”vain minä olen jäljellä…”).

Connellin ajatus unesta nousemisesta oli mielenkiintoinen. Olen jutellut hengellisesti raskautetusta ja painostavasta olotilasta lukuisien henkilöiden kanssa, jotka ovat ilmiön kohdanneet. Ilmiö diagnosoidaan usein terveydenhuollossa masennukseksi. Se, mihin mielestäni kannattaa herätä silloin, jos epäilee ongelman juuren olevan hengellinen, kuten nyt vaikkapa kontrollointiyritykset, -rukoukset, -profetiat, tms. että samaan aikaan diagnoosin kanssa alamme käsittelemään myös mahdollista hengellistä juurta.

Henkilö, joka on ollut tekemisissä narsistin kanssa, tietää, miten alistavaa tämän käytös voi olla. Ihminen jää tuollaisen jäljiltä huonoon happeen. Tämä ei välttämättä ole aika-narsistin-jälkeen-romahduksen ainoa syy. Syy voi olla myös se, että narsisti, joka on omaksunut hengellisen viitekehyksen (”rukouksineen”, julistuksineen, käskemisine ja komentamisineen) jatkaa samaan malliin – usein tomeramminkin – kun tajuaa uhrinsa yrittävän saada ilmaa siipien alle.

Uhrin syväsukellus masennukseen, apatiaan, aikaansaamattomuuteen tai muihin elämän vaikeuksiin (talous, ihmissuhteet, tms.) saattaa tapahtua suurimman erävoiton jälkeen – sinällään aivan käsittämättömästi – koska hän on selviytynyt tiukemmistakin tilanteista. Näin kävi Elialle juuri Karmel -vuoren voiton jälkeen: Elia pakeni henkensä edestä, vaikka juuri oli nähnyt Herran voiman ilmestyvän ja omin käsin tuhonnut suuren osan vääristä profeetoista.

Tällainen syväsukellus itselläni oli, kun irtaannuin em. kaltaisesta narsistisesta ympäristöstä: paniikinomainen pako ja itsensä suojaaminen kaikin tavoin – ihan kuin Jumala ei olisi aiemmin suojannut minua tiukoissa paikoissa ja ihan kuin en olisi koskaan nähnyt Jumalan voimaa! Myös näköalattomuus on tuttu tunne ja kutsumuksesta irti heittäminen yksinäisyyden tunteesta ja eristäytymisestä puhumattakaan.

DSC_3113

Ajoittain podin outoja vaivoja, joihin ei ollut järjekästä selitystä. Esimerkiksi aamulla olin ok, mutta kun menin töihin, huimasi, oksetti, oli heikko olo. Olotilaa kesti täyden työpäivän. Kotiin tultua oli mentävä nukkumaan. Illaksi helpotti. Oireet alkoivat uudestaan seuraavana päivänä samalla tavoin ja illalla katosivat… Illalla aloin pohtimaan, että asiassa ei nyt aivan kaikki ole kohdallaan…

Todellinen vihollinen

Silloin jos emme edes huomaa vihollista olemme hyvin turvattomat. Omassa elämässäni etenemistä on tapahtunut vasta sen jälkeen, kun tajusin, että se mitä minulle tapahtuu ylittää normaalien vastoinkäymisten mittapuun – ja että Jumalan tahto elämää(ni) nähden on eteneminen, ei pysähtyminen tai perääntyminen. Esimerkiksi edellisessä kappaleessa kirjoittamani fyysiset vaivat saivat ratkaisunsa erikoisella tavalla: Mieleeni nousi kuva ”rukoilevasta” joukosta ja ajatus siitä, että ”rukousten” ja hontelon olotilani välillä olisi yhteys. Kolmantena aamuna olotilan alettua (onneksi oli vapaapäivä) menin lenkille ja aloin julistaa voittoa oireista Jeesuksen nimessä ja veressä. Oireet helpottivat. Samanmoista olin kokenut aiemmin yhden ”elämäni narsistin” läheisyydessä. Kysymys oli kontrolloivan rukouksen (”pysäytä työ…”) seurauksesta.

Allekirjoitan Connellin ja Malmön pastorin sanat (jotka olivat melko samansisältöiset):

Tämä vaikutus saa aikaan sen, että Jumalan ihmiset siirtyvät syrjään siitä, mitä heidän pitäisi tehdä. He hukkaavat näkökulman siihen, kuka Jumala on, mitä he ovat ja mikä on heidät tarkoituksensa ja tehtävänsä.

DSC_3752

Kun emme ole omalla paikallamme, paikkamme on tyhjä. Mikä tappio Jumalan valtakunnalle!

Palaa asemaasi!

Paluu alkaa parannuksesta, sen tunnustamisesta, että poikettua tuli. Ehkä hahmotat tarkasti, missä ensimmäinen vika-askel tuli otettua. Ehkä harha-askelten alku on muistojen hämärässä. Tärkeintä on tunnustaa poikkeaminen ja palata siihen, minkä ymmärtää asemakseen ja tehtäväkseen Jumalan edessä.
Artikkelin alussa olevassa raamatunjakeessa Herra nimittää kaupunkiaan pyhäksi kaupungiksi. Myös meidät Hän näkee pyhinään Kristuksen kautta. Menneisyys ei määrittele meitä, vaan Kristuksen sovitustyö. Olet saattanut kulkea pitkäänkin harhapolulla elämääsi, suhteesesi Jumalaan tai kutsumukseesi nähden, se ei Jumalan edessä merkitse mitään, se merkitsee, että palaat takaisin. Alat elämään Hänen elämäänsä sinussa ja päinvastoin: Annat Hänen elää elämäänsä sinussa.

Sekä Malmön pastorin että Connellin viesti oli selkeä (ehkä käyttäisit toisia sanoja, idea kuitenkin on seuraava):

Ota paikkasi siinä, minkä Jumala on antanut sinulle – ja hellitä niistä rajoituksista, joissa olet elänyt.
Pukeudu Pyhään Henkeen. Ota vastaan tuore voitelu elämääsi. Herää unesta ja palaa takaisin Jumalan elämän virtaan.

Sekaannus ja vapaus

Löysin Duane Vander Klokin artikkelin, jossa hän pohtii, kuinka välttää petoksen verkko. Tässä referaatti artikkelista höystettynä omin huomioin. Jos taidat englantia, voit lukea alkuperäisen artikkelin täältä.

Miten ihmeessä olemme kristittyinä niin hyväuskoisia?

Klok kysyy ja jatkaa:

Paholaisen asettama petoksen verkko nappaa monet ihmiset heidän tietämättään sen vuoksi, että he etsivät yliluonnollisia kokemuksia. Jotkut kristityt ajattelevat jopa, että jokin on väistämättä Jumalasta sen perusteella, että se on yliluonnollista. He eivät voisi olla enempää väärässä!

Klok viittaa Johanneksen kehotukseen koetella henget:

Meitä ei ole kehotettu sokeasti uskomaan jokaista henkeä, profeettaa tai profetiaa, vaan koettelemaan henget ja arvioimaan profetia. Toisin sanoen: Älä etsi pelkästään yliluonnollisia kokemuksia. Sen sijaan, etsi sellaista, mikä varmuudella on Jumalasta.

Hyväksi nyrkkisäännöksi Klok asettaa Kirjoitukset:

Huomaa, että hän (Pietari) sanoi: Tämä se on.(Vrt. Apt. 2: 15-18). – Jos et löydä kokemusta kirjoituksista, et halua sitä osaksi teologiaasi.

Klok käy perusteellisesti läpi väärien työntekijöiden (ministers) ominaisuuksia:

 1. Väärät työntekijät osoittavat itseään eivät Jeesusta. (Apt. 20: 28-30) Väärät työntekijät hankkivat opetuslapsia itselleen.

 2. Heillä on ”erityistä” ilmoitusta Jumalalta.

 3. He suhtautuvat yleensä kriittisesti paikallisen kirkon johtajuuteen ja samaan aikaan korottavat itseään.

 4. Heidän sanomansa on yleensä kielteinen, erityisesti niitä kohtaan, jotka suhtautuvat heidän työhönsä kriittisesti. Heidän mieliteemansa on tuomio, synkkyys ja tuho.

 5. He antavat sinun ymmärtää, että he ovat Jumalan erityisiä sanansaattajia. He haluavat sinun uskovan, että Jumala puhuu heille tavalla, jolla Hän ei puhu sinulle. – Monet ihmiset ovat valitettavasti vuodattaneet sydämensä, antaneet taloutensa ja elämänsä väärien työntekijäiden käsiin vain, koska heille on sanottu: Jumala lähetti minut. – Muista: Ihminen ei välttämättä ole jumalallisella asialla, vaikka hän sanoisi olevansa.

 6. Väärät työntekijät ovat kapinallisia eivätkä ota vastaan opetusta ja ojennusta. Heidän mielestään vain Jumalalla on oikeus kertoa heille, mitä tehdä.

 7. Väärien työntekijöiden elämässä toimivat ”lahjat”. Sen sijaan heidän hedelmänsä on huono. (Vrt. Matt. 7: 15-17) Jeesus ei sanonut, että ihmeet, merkit tai lahjat olisivat huonoja, vaan hedelmä. Katso yliluonnollisuuden taakse koetellaksesi palvelutyön hedelmä.

 8. Väärät työntekijät ovat seilaajia, joilla ei ole todellisia juuria. Jos sinulla on mahdollisuus tarkastella heidän taustaansa löydät heidät kulkemassa seurakunnasta toiseen ja löydät pitkän polun hajaannusta, jakaantumista, petosta ja tuhoa.


Klok korostaa paikallisen seurakunnan johtajuuden arvostamista, Herran ja Hänen sanansa varassa seisomista. Näin emme ole niin alttiit hairahtumaan väärien työntekijöiden kelkkaan.

Ongelmia tulee, jos ”väärä työntekijä” sattuu olemaan – hyvinkin juurtuneena – yhteisössä, johon kuulumme. Ehkä väärän työntekijän toimintatapa on ainoa, minkä tiedämme. Hän saattaa jopa opettaa aihepiiristä (osoittaen jota kuta toista tai toista yhteisöä, jossa on vääriä toimintatapoja). Näin yhteisön oma ongelma jää näkemättä.

Irtaantuja saa helposti kapinallisen ja sopeutumattoman maineen. Hän ei ole kyennyt arvostamaan paikallisen seurakunnan johtajuutta. Hänellä ei ole paikallisen seurakunnan suositusta. Jne.

Joskus olen törmännyt paikkakuntiin, joissa kaikki yhteisöt ovat jollakin tavoin vinossa. Joko niissä kaikissa on em. kuvauksen kaltainen työntekijä tai paikkakunnalla tai muutoin yhteisöjen kanssa tekemisissä ollut ”työntekijä” on onnistunut sekoittamaan kaikki nämä yhteisöt. Näillä paikkakunnilla irtaantuja on yksin. Hän saattaisi haluta kuulua johonkin (ainakaan heti irtaantumisen jälkeen tämä kuuluminen ei ole välttämättä ykköspyrkimys, vaan sen selvittäminen, mitä hänelle on tapahtunut), mutta ei ole, mihin kuulua. Surullista, koska meidät on luotu ja lunastettu yhteyteen – Jumalan ja toistemme kanssa.

Seuraus voi olla, että irtaantuja liittyy toiseen ”väärään työntekijään”. Hänhän lupaa kymmenen hyvää ja sata kaunista. Kyseeseen voi tulla myös osallistuminen ”etänä” vaikkapa tv-ruudun tai internetin äärellä. Tässä tapauksessa taustat ovat omaa paikkakuntaa vaikeammin selvitettävissä. Yllä olevia tunnusmerkkejä seuraamalla usein selviää myös näissä tapauksissa, mistä on kysymys. He toimivat samantyyppisesti niin pienissä kuin isommissakin puitteissa.

Samaisen Klokin toisesta kirjoituksesta poimin seuraavan ajatuksen:

Et välttämättä näe pilveä tai kuule ukkosta, mutta kun kaivat sinnikkäästi ojaa, jopa kuivuutesi keskellä, Jumala on uskollinen ja Hän antaa siunauksen, parantumisen, vapautumisen, ohjauksen rauhan ja perintöosasi (provision) sateen…mikä ikinä se sinun kohdallasi onkaan.

1)

Tämä pätee myös uskovien yhteyteen. Jumala avaa aikanaan myös tämän oven, koska Hän rakastaa sinua ja minua ja haluaa siunata meitä.

1) http://www.walkingbyfaith.tv/journal/single-article/448/

850. Ratkaisu

Tänä aamuna heräsin epätavanomaisesti sanoihin:

Ratkaisu on Jeesuksen veressä.

Ymmärsin ajatuksen liittyvän pohdintoihini – en niinkään syntikysymyksen kanssa, vaan siihen, mihin viittaan kirjoitukseni http://sourcepublication.net/2014/08/17/844-pieni-hetki-merkittava-hetki/ loppupuolella: sinnikkään oloiseen vastustukseen.

Ajatus Jeesuksen sovituksesta ja lunastuksesta on kristinuskon ydin. Veri mainitaan Vanhassa (missä se ennakoi Jeesuksen sovitusta) ja Uudessa testamentissa 447 kertaa 357 jakeessa.  

Aiheesta on niissä piireissä, missä olen suurimman osan elämääni viettänyt (suomalaisen karismaattisuuden yhdellä laidalla), opetettu hyvin heppoisesti. Paljon on opetettu ihmeistä, ylistyksestä, kirkkaudesta ja henkivalloista. Paljon on rukoiltu, profetoitu, käsketty ja komennettu – ajoittain käyttäen sanontaa ”Jeesuksen nimessä ja veressä”.

Näennäisesti opetus ja elämä voi olla tuossa muodossaankin houkutteleva ja elävänoloinen. Ilman ”veren evankeliumia” sanoma jää väkisinkin ohueksi ja kelmeäksi – ja voimattomaksi.

Jeesuksen sanoin:

Ilman minua te ette saa mitään aikaan. (Joh. 15: )

”Ette saa mitään aikaan” ei suinkaan tarkoita mitään flegmaattista ja passiivista olotilaa, vaan sana on δυναμαι [dunamai], ´olla kykenevä johonkin; voida, olla voima, olla lujuus tehdä jotakin´.

Meillä ei ole oikotietä edellämainittuihin asioihin. Täysi oikeus tulee vain Jeesuksen ja Hänen avaamansa tien kautta.

Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon — hänen ruumiinsa — kautta. (Hepr. 10: 19,20)

Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään:

Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä. (1. Joh. 5-10)

Valo karkottaa pimeyden ja paljastaa totuuden. Oleellista tässä on kiertelemätön rehellisyys. Olen rikkonut tässä ja tuossa. Tuon asiat Jumalan eteen. Jumala – uskollinen ja vanhurskas – antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa minut kaikesta vääryydestä.

Kelvollisuutemme Jumalan edessä kumpuaa Kristuksen täytetystä työstä. Tuon työn ylivertaisuutta ylistää Heprealaiskirjeen kirjoittaja:

–kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.(Hepr. 9: 14)

Efesolaiskirjeen 2. luvussa Paavali kirjoittaa Jumalan työstä seuraavasti:

— Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.
Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. (Ef. 2: 13-22)

Johanneksen ilmestys tuo esiin veren (ja todistuksen) voiman äärimmäisen tiukoissa tilanteissa, taistelussa itseään sielunvihollista vastaan:

Karitsan veri ja heidän todistuksensa
toivat heille voiton
.

(Voit lukea koko luvun täältä http://www.evl.fi/raamattu/1992/Ilm.12.html#o19 )

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

740. Lindnäs -dialogi ihmisyyden äärellä

Salissa soi hiljainen musiikki. Löydän pöydästä teetä ja pientä purtavaa. Rauhallinen valaistus luo tunnelmaa. Ilmapiiri tekee hyvää pitkähkön matkan jälkeen. Uteliaana odotan Lindnäs -dialogia.

Meitä, noin kolmeakymmentä osallistujaa, yhdistää kiinnostus tämänkertaiseen aiheeseen Terveen hengellisyyden tuntomerkkejä.

Tulemme eri taustoista. Osa meistä on kokenut ahtaan uskon(nnollisuuden) juurimultineen. Osa etsii uutta kosketusta hengellisyyteen ja Jumalaan. Osa haluaa tulla tutummaksi itsensä kanssa. Monet meistä etsimme useampia näistä.

Olemme tulleet tänne eri teitä: Osa on tullut Tommy Hellstenin kirjojen innoittamana, osa ystävän vetämänä, osa on mentorkoulutettavia. Tulemme idästä ja lännestä, kaakosta ja koillisesta; osa on pääkaupunkiseudulta, osa Keski-Suomesta.
Osa meistä on käynyt dialogeissa useasti. Itse olen yksi ensikertalaisista.

Varjoista tietoisuuteen

Totuus löytyy, kun epätosi kuoriutuu sen ympäriltä.

Keskellä luentoa voin kuulla seinäkellon tikityksen taustalla. Tommy Hellstenin luento hiljentää ja puhuttelee.

Myös hengellisyys voi olla pakopaikka omalta varjolta. Jos ihminen kieltää varjonsa, se tulee sisään takakautta. Terve hengellisyys tiedostaa oman varjonsa.

Löydän itseni, sen kuka minä olen, kun minulle valkenee, mitä en ole.
Matka menneisyyteen on matka itseen.Totuus, kipeä totuus, itsestä ja menneisyydestä vapauttaa.

Perustana rakkaus

Jumala on rakkaus. Rakkaus on tapahtumista, vuorovaikutusta ja yhdessäelämistä.

Vahvuudessani estän vuorovaikutuksen, luottamuksen ja antautumisen. Vahvuuden täytyy murtua, jotta voin vapautua pelosta ja päästä luottamuksen kehälle. Vahvuuden juuret ovat pelossa – ja pelon juuret ovat usein syvällä, tiedostamattomassa, varhaisissa kokemuksissa.

Luennon aikana vietän ajoittain aikaa rinnakkaistodellisuudessa: Sanoitan luennolla omaa elämääni, vahvuuttani, joka on ollut minua niin kauan kuin muistan.

Totuudessa tulen todeksi haavoittuvana, syyllisenä, kipeänä, voimattomana. Ihminen, joka on tullut todeksi, kykenee aitoon yhteyteen.

Sanonta kuuluu: Kun oppilas on valmis, opettaja saapuu paikalle. Tämänkertainen dialogi hoiti opettajan virkaa. Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Näitä ahaa-elämyksiä tarvitsin juuri nyt. Jolle kulle toiselle dialogi on puhunut toisella tapaa.

Jään innolla odottamaan Hellstenin idullaan olevaa kirjaa tästä itseäni todella paljon kiehtovasta aiheesta.

Tulevat Lindnäs -dialogit löydät http://www.ihminentavattavissa.fi/lindn%C3%A4s-dialogi