Erikoinen uni

Kaksi vuotta sitten, näihin aikoihin nuorimmaiseni oli armeijassa. Noihin aikoihin näin unen, jossa sovitin nuorimmaiseni asepukua päälleni. Puku tuntui hyvältä.

Seuraavaksi olin Haminassa sijaitsevan varuskunnan portilla. Siinä sanoin, että enkö saa pitää asepukua, joka oli päälläni. Nuorimmaiseni totesi: ”Et. Sinulle on oma puku.”

Tajusin, että minun oli mentävä portista sisään ja astuttava palvelukseen, jos mielin saada puvun.

Hämmennyksekseni oli suuri, kun edellisestä palveluserästä saapui nainen valkoisessa mekossa. Hän kertoi käyneensä kahden viikon tanssikurssin. Hämmennykseni vain kasvoi. Muistan unessa miettineeni, että eihän sitä armeijaa noin käydä.

Siinä portilla tein laskelmia elämästäni… Totesin, että lapseni ovat aikuisia ja miehenikin pärjää, jos astun palvelukseen…

Loppu jäi unessa avoimeksi.

Viime aikoina uni on pohdituttanut ihan uudesta näkökulmasta. – Voit lukea artikkelini https://avaintekija.com/2019/01/22/kyosti-kallion-rukous-puhuttelee/   

Artikkelin nimi voisi vallan hyvin olla: Olemme todellisessa sodassa. Vaikka em. otsikko ei ole ihan niin radikaali, se ei poista sitä tosiasiaa, että tällä hetkellä esimerkiksi meidän ”länsimaisissa” yhteiskunnissa käydään ”sotaa”. Se näkyy muun muassa niin, että sitä arvoperustaa, jolle yhteiskuntamme aikoinaan on rakennettu, koetetaan murtaa.

Kyösti Kallion rukous on ajankohtaisempi kuin tulisimme ajatelleeksikaan.

Johdatusta – vaikka ei tuntuisi siltä

— Nyt Jumala tuntuu suuntaavan hänen askeleitaan poispäin siitä, mitä hän on ymmärtänyt Jumalan puheeksi ja suunnitelmaksi. Ei liene ihme, että Jaakob tarvitsee erityisesti kuulla ja ymmärtää, mitä Jumala oikeasti häneltä haluaa – vai onko hän nyt ymmärtänyt jotain perustavanlaatuista väärin.

Voit lukea lisää artikkelista syksyltä 2011 Johdatusta – vaikka ei tuntuisi siltä

Jumala arjessa

Käsvin läpi vanhoja blogikirjoituksiani. Löysin monta episodia, joissa olen kokenut Jumalan avun arjessa.

Monia näistä episodeista olisin unohtunut, jos en olisi kirjoittanut niitä ylös.

Tätä ”ylöskirjoittamista” suosittelen sinullekin: Pistä ihmeessä paperille rukouksiasi, rukousvastauksia, apua ja johdatusta, jota olet saanut. Tällainen nimittäin rohkaisee!

Jumala on kiinnostunut elämästämme pienintä yksityiskohtaa myöten!

Kenkälaatikoita?

Muistan tämän episodin! – Meillä oli seurakunnan kerhoissa ”salaisuuksien laatikko”, josta löytyi ”salaisuus” jokaista kerhokertaa varten. Minun ongelmani oli, että minulla oli vain yksi laatikko; kaksi puuttui.

Laatikon valmistamiseen tarvitsin kenkälaatikoita. – Koetin niitä etsiä lähikulmilta, jopa torilla pyörähtäneeltä kiertävältä kenkäkauppiaalta.

Kauppias pyöritteli päätään ja myi ”ei-oota”.

Olisiko minun mentävä ihan asiakseni lähikaupunkiin?

Kerhotoimintaa varten minulta puuttui kaksi kenkälaatikkoa. Meidän miehikkäläläinen syksyn avaus Valoa meijän iltaan -lastentapahtumassa yksi vastuullisista kiikutti semmoiset pöydälleni ja kysyi ”Satutko tarvitsemaan noita.” Ihmettelin ääneen, mistä ihmeestä hän keksi, että tarvitsin kenkälaatikoita, jotka olivat hänen kotonaan olleet tyhjän panttina… Ei tarvinnut seuraavalla viikolla lähteä kenkäkauppoja koluamaan.

Kerhot alkoivat seuraavalla viikolla. Sain kenkälaatikot viisi päivää ennen kerhon aloitusta. – Löydät kertomuksen artikkelistani Jumalan todellisuus

”Kakkamainen ongelma”

Ei tehdä tästä liian hengellistä -artikkelissani kerron muutaman ”kakkaimaisen ongelman” muun muassa maanviljelijän ja maatalouslomitajan urani varrelta ja jatkan:

Nuo – ja monet muut arjen episodit – ovat opettaneet Jumalan pikkutarkkaakin huolenpitoa arkisissakin asioissa. Ei, hyvät ihmiset, suljeta arkea tällaisten asioiden ulkopuolelle! Meillä on oikeus tuoda kaikki tarpeemme Jumalalle. Myös ajallista elämää koskevat tarpeet.

Jumala on lopulta jopa yksityiskohtiin menevä Jumala, joka osoittaa olevansa tilanteen Herra.

Time to hear from Lord – Aika kuulla Herralta

This spring/summer has been very special to me. – Tämä kevät/kesä on ollut minulle hyvin erityinen.

I have had many crucial decisions at hand. – Minulla on ollut monia ratkaisevia päätöksiä tehtävänä.

untitled (835 of 43)

Some times I have felt myself a bit irresolute – Ajoittain olen kokenut itseni neuvottomaksi.

Which is the right path? – Mikä on oikea polku?

In the mid of my questions I have lived out these words proclaimed by Isaiah. – Kysymyksieni keskellä olen elänyt todeksi nämä Jesajan sanat.

untitled (851 of 202)

People of Zion, who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help! As soon as he hears, he will answer you. Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more; with your own eyes you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, “This is the way; walk in it.” Then you will desecrate your idolsoverlaid with silver and your images covered with gold; you will throw them away — He will also send you rain for the seed you sow in the ground, and the food that comes from the land will be richand plentiful.

Siionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa,
sinun itkusi aika on ohi!
Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa,
hän kuulee ja vastaa sinulle. Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän
ja niukasti vettä,
hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy.
Omin silmin sinä saat nähdä hänet. Aina kun olet eksymässä tieltä,
milloin oikeaan, milloin vasempaan,
sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen:
— Tässä on tie, kulkekaa sitä.  Niin sinä julistat saastaisiksi hopeoidut jumalankuvasi ja heität menemään kullalla silatut jumalasi —

Kun kylvät maan,
hän antaa sateen kostuttaa siemenet
niin että maan kasvu, vilja,
on sankkaa ja satoisaa.

I have felt how this spring/summer has been time of Lord to speak and lead, His time to shake and renew and to give promises according to His will in my (my familys life). – Olen kokenut, miten tämä kevät/kesä on ollut Jumalan aika puhua ja johdattaa, Hänen aikansa ravistella ja uudistaa, ja Hänen aikansa antaa Hänen tahtonsa mukaisia lupauksia minun (ja perheeni) elämään.

untitled (872 of 43)

Yes, believe or not, we have living and speaking Lord, who wants to communicate His will to us, personally, so that we may understand. – Kyllä vain, uskopa tai älä, meillä on elävä Herra joka haluaa kertoa meille tahtonsa, henkilökohtaisesti, niin että sen ymmärrämme.

So, He has spoken that language that I may receive the point. – Niinpä, hän on puhunut sitä kieltä, että tajuan asian ytimen.

So He will do also to you. – Niin Hän tekee myös sinulle.

You may feel yourself spiritually deaf, as if every body else may hear from Lord. – Voit kokea, että olet hengellisesti kuuro, että kaikki muut kuulevat Herralta.

No, you aren´t. – Ei, et sinä ole.

He may open your spiritual ears to hear and your spiritual eyes to see. – Hän voi avata hengelliset korvasi kuulemaan ja hengelliset silmäsi näkemään.

I  untitled (935 of 275)

Walking in the Faith (part 5): Independence (and likeness with Lord)– Uskossa vaeltaminen (osa 4): Itsenäisyys (ja Herran kaltaisuus)

One of my most important ”home work” on my journey as believer is to learn to be independent. It means that I am not only depended on opinions or solutions of people around me, but I am able to consider my personal actions.  – Yksi tärkeimmistä ”kotiläksyistäni” uskonmatkan varrella on ollut oppia olemaan itsenäinen. Se merkitsee sitä, että en ole riippuvainen pelkästään minua ympäröivien ihmisten mielipiteistä, vaan kykenen harkitsemaan henkilökohtaista toimintaani.

I spent years in my life asking opinions of people around me: a pastor, a prophet, my mum, spouse, friends, etc. – Vietin vuosia kysyen pastorin, profeetan, äitini, puolisoni, ystävieni, jne. mielipidettä.

DSC_9696

Of course it is ok to do that – providing that the information/answers given to me are right ones. – Tietenkin on ok tehdä näin – olettaen, että tieto/vastaukset, jotka meille annetaan ovat oikeita.

My tragedy was that many of these people around me were wounded in their past so deeply that their information/answers were like a house of mirrors (distorting the reality).  – Tragediani oli, että monet näistä ihmisistä, jotka minua ympäröivät olivat niin haavoittuneet heidän menneisyydessään, että tieto/vastaukset muistuttivat peilitaloa (joka vääristi todellisuutta).

Featured Image -- 5009

You may imagine the mess where I was after listening different information/answers given to me – based on impulses of psyche of these people and their personal agendas. – Voit kuvitella, millaisen sotkun keskellä olin kuunneltuani erilaisia vastauksia ja saatuani erilaista tietoa, joka perustui näiden ihmisten psyyken impulsseihin ja heidän henkilökohtaisiin tarkoitusperiinsä.

I was like a marionette trying please every one. – Olin kuin marionetti yrittäen miellyttää jokaista.

One of my wrong conclusion was associate the will of God to will of these people. – Yksi vääristä johtopäätöksistä oli se, että samaistin Jumalan tahdon näiden ihmisten tahtoon.

Once more, my tragedy was: these people around me tried to their own mission and get me to build that. – Vielä kertaalleen: tragediani oli, että nämä ihmiset ympärilläni yrittivät toteuttaa heidän missiotaan ja saada minut rakentamaan sitä.

_DSC5560

Some one of them were victims of narcissists (trying to please narcissists of their life – as my mum even in her 70´s asking her father (who had dead in 60´s) what to do…) or even narcissists themselves… Jotkut heistä olivat narsistien uhreja (jotka yrittivät miellyttää heidän elämänsä narsisteja – kuten äitini vielä yli 60-vuotiaana. Hän kysyi isänsä mielipidettä (vaikka tämä oli kuollut 60-luvulla). Tai nämä ihmiset olivat itse narsisteja.

So lost my personal direction of MY life and my personal guidance of Lord. – Niinpä hukkasin oman elämäni suunnan ja Herran henkilökohtaisen johdatuksen.

I lived life of others, not mine. – Elin muiden ihmisten elämää, en omaani.

Until I awoke that I was abused, manipulated and many times abused or manipulated others when I was a part of the court of narcissists. – Kunnes heräsin siihen, että minua käytettiin hyväksi ja manipuloitiin ja monesti itsekin käytin muita hyväksi tai manipuloin ollessani osa narsistin hovia.

_DSC3018

That isn´t life which Lord wants us to live! – Tuo ei ole elämää, jota Herra haluaa meidän elävän.

He has planned us to do HIS will, not a mans/womans will (except those one are the same). – Hän on tarkoittanut meidät tekemään HÄNEN tahtoaan ei toisen ihmisen tahtoa (ellei se sattumoisin ole sama asia).

He hasn´t meant us to be calculative. – Hän ei ole tarkoittanut meitä laskelmoimaan.

He hasn´t us to be twisted. – Hän ei ole tarkoittanut meitä olemaan kieroja.

He hasn´t planned us to wannabies or minions. – Hän ei ole tarkoittanut meitä pyrkyreiksi tai hännystelijöiksi.

He has planned us to be as He is. – Hän on tarkoittanut meidät olemaan kaltaisensa.

He is Truth. – Hän on Totuus.

His Word is Truth. He is trustworthy. – Hänen Sanansa on totuus. Hän on luotettava.

He is Way. – Hän on tie.

He is straight and clear. – Hän on selkeä ja suora.

He is Life. – Hän on Elämä.

He create life. – Hän synnyttää elämää.

And He calls us to do same. – Ja Hän kutsuu meitä tekemään saman.

_DSC6182

 vaikuttavaa-uskoa_talvi

A Continuum and Climbing – Jatkumoa ja kiipeämistä

sometimes Lord seems to speak to my through dreams… Joskus Herra tuntuu puhuvan minulle unen kautta… Sometimes those dreams are very clear, but sometimes those are as if a secret mystery to which I get answer when the dream comes true. – Joskus unet ovat todella selkeitä, joskus ne ovat kuin kätketty salaisuus, joka selviää vasta, kun uni toteutuu. – This one is lastest. – Tämä on viimeisin:

It was a bit absurd to wake up. – Herätessä oli hieman epätodellinen olo.

DSC_3036

I looked at a penicle of Timothy-grass (Phleum pratense) – Katsoin timotein tähkää.

Actually, that wasn´t only one panicle, but in fact a continuum of panicles: one after one attached each other so that those formed on long panicle. – Tosiasiassa se ei kuitenkaan ollut yksi tähkä, vaan tähkien sarja: toinen toisiinsa liitettynä ne muodostivat pitkän tähkän.

I felt as if someone would have said – Ymmärsin ikään kuin joku sanoisi:

Your blog shall be renewed – Blogisi uudistuu

DSC_3330

That continuum has wondered me: one after one attached each other, as if one season after an another. – Jatkumo on kummastuttanut minua: tähkät toinen toisiinsa liitettyinä, ikään kuin kausi toisensa jälkeen.

Hmm… Interesting… There is something new in air… I am waiting, what this new actually will be… And in despite of all this in a line with my and husbands experience in Arken Helsinki… Their pastor literally prayed for us using terms which I have bolded below…

Hmm… Mielenkiintoista…Jotain uutta on ilmassa… Odotan mielenkiinnolla, mitä tuo uusi oikeasti on…Kaiken lisäksi tämä on linjassa sen kanssa, mitä mieheni ja minä koimme Helsingin Arkenissa… Heidän pastorinsa kirjaimellisesti käytti termejä, jotka olen alla lihavoinut..

In the same morning I opened my computer and one of emails as well. – Samana aamuna avasin tietokoneeni ja avasin yhden sähköposteista:

I know you’re tired, but come on higher anyway
I know the battle has been weary, but come up higher anyway
I Am giving you an aerial view
I Am giving you an aerial view
You are going to see things that you’ve never seen before
I am going to download strategies that you didn’t have before!

DSC_3360

“Lift Your Eyes! You’ve looked at the roots and the trunk of the tree, but you’ve not seen what’s in the top of the tree. I have things hidden that have been captured there that only you can begin to gather, by coming higher. This is a day that you must ask Me to bring you into a new place. –”

Tiedän, että olet väsynyt, mutta tule kuitenkin korkeammalle.
Tiedän, että taistelu on uuvuttanut sinut, mutta tue kuitenkin korkeammalle.
Olen antamassa sinulle ilmanäköalan.
Näet asioita, joita et ole ennen nähnyt.
Annan sinulle strategioita, jollaisia sinulla ei ikinä ole ollut.

Nosta silmäsi! Olet katsellut puun juuria ja runkoa, mutta et ole nähnyt puun latvaan. Olen piilottanut sinne asioita, jotta sinä voit poimia ne – kunhan tulet korkeammalle. Tänään sinun pitää pyytää Minua johtamaan sinut uuteen paikkaan

Hämmennyksestä rauhaan

Ole tarkka, ota Pirkka, sanotaan mainoslauseessa.

Kokemuksesta sanon, että tarkkuutta kannattaa harjoittaa myös muissa kuin päivittäistavaraostoksissa.

Itse olen iskenyt päätäni niin Karjalan kuin Kymenlaaksonkin mäntyyn näissä asioissa. Muutama harhapolku ja hutilaukaus olisi voinut jäädä väliin.

Paluu takaisin, uuden reitin etsintä, eksyksissä seikkailu, paikkolaukaus ja/tai sakkokierros ovat opettaneet: Odota, rauhoitu ja kysy rauhassa Jumalalta ja itseltäsi:

Oletko oikeassa paikassa? Tätäkö haluat elämältä?

Jos vieläkin olet hämmentynyt, kysy, mikä aiheuttaa hämmennyksesi. Onko se sisimpäsi ja sieltä kumpuava epävarmuus vai kenties monet äänet ympärilläsi.

  • Liian usein olen pitänyt liian kiirettä, en jaksa, ehdi, kykene kuuntelemaan.
  • Liian usein olen ollut hukassa oman elämän kanssa – kuka olen, mistä tulen ja minne menen.
  • Liian usein elämän hälyäänet ja/tai muiden mielipiteet ohjanneet valintoja enemmän kuin omakohtaisen johdatuksen etsiminen.

Sisäinen sekaannus ja epävarmuus on saanut aikaan sen, että mieluummin kuin olisin uskaltatunut itse pysähtymään asioiden äärelle, olen ulkoistanut etsinnän (rukouspalvelijoille, profeetoille, jne. – Toki heilläkin on paikkansa – ja olen saanut heiltä oivallista tukea ja osunutta ohjausta. Silti aina tuollaisessa ulkoistamisessa on riski: Jos auttajani on itse sekaannuksessa ja/tai käyttää sekaannustani hyväkseen, voin joutua harhaan pahan kerran!). Sisäisestä sekaannuksesta voi seurata myös passiivisuus: virran vietävänä oleminen tuntuu helpommalta kuin aktiivinen rooli elämän askelissa.

Jumala ei tarkoittanut meitä eksymään, vaan löytämään Tien ja kulkemaan Tiellä. Jumala ei tarkoittanut meitä jatkuvaan epävarmuuteen ja hapuiluun, vaan iloon ja rauhaan. Jumala ei tarkoittanut meitä kulkemaan kehää, vaan etenemään.

Edessäsi, Herra, rukoilen hämmentyneen puolesta, että hän löytäisi Sinussa selkeuden ja rauhan. Että hän löytäisi Sinussa Tien eteenpäin. Että hän löytäsi elämälleen syvän tarkoituksen ja tyytyväisyyden Sinussa.


Ehkä niin kuin minulla, sinulla voi olla matka alkulähteille, johonkin, minkä olet jossain elämäsi vaiheessa tavoittanut, mutta minkä olet hämmennyksesi keskellä heittänyt hetkeksi pois. Uskalla pyrkiä tuohon selkeään hetkeen. Se kannattaa.