Usko/Faith

Yläsalitodellisuus

On eri asia epäillä ilmiöitä kuin Kristusta? – Näkökulma epäilyyn ja kriittiseen arviointiin.

Uskoon pettyneet

Tammikuussa 2015 julkaistu kolmen artikkelin sarja uskoon pettyneistä on ajankohtainen edelleen: Minua harmittaa Kallen ja kavereiden puolesta. Heille on varmasti …

Does Faith work? – Toimiiko usko?

How on earth you may say, these don´t work. You haven´t even opened these! – Miten ihmeessä voit sanoa, etteivät ne toimi. Ethän ole edes avannut niitä!

Ei mikään pikkujuttu – Not a small matter

Juuri tuo sama voima, joka sai aikaan Jeesuksen ylösnousemuksen, vaikuttaa meissä, jotka uskomme Jeesukseen. – That very same power, which caused Christ to raise from the dead, works in us, whom believe in Jesus.

Faithfilled New year – Uskontäyteistä Uutta Vuotta!

Let Lord lead you forward in His purposes and plans. – Herra johtakoon sinua hänen tarkoitusperissään ja suunnitelmissaan.

For you I wish courage to take steps in His plans. – Sinulle toivon rohkeutta ottaa askelia Hänen suunnitelmassaan.

921. Katseen suunta

Edessämme on pelkistetysti huikea kuva katseesta, joka kaikin tavoin kiinnittyy Jeesukseen, joka on valmiiksi tehnyt kaiken, mikä uskoon liittyy.

918. Vaikea uskoa?

Originally posted on Tuon Taivaallista :
Eilen kirjoitin siitä, että mitätöinti saattaa johtaa arvottomuuden tunteeseen ja/tai ”luottamattomuuteen” ja varauksellisuuteen sekä elämän yleensä,…

Vapauden aika

Mikään tilanne ei ole vaikea tai mahdoton Jumalalle.

912. Sinunkin Jumalasi!

— jokaisen kohdalla Herra tekee saman henkilökohtaisesti, puhutellen persoonaa, odottaen persoonan vastausta —

873. Päästä irti

Ensin sinun kuitenkin on päästettävä irti siitä, mikä on takana. (Joyce Meyer)