Uskon lähtökohta: Jeesus ei jekuta meitä

Originally posted on Uskon ja Toivon Blogi:
Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ”Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.” Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä,…

Synnyttämisen aika

Mielessäni on jouluinen teksti, Luukkaan evankeliumista toteamus: Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika Minua tuo lyhyt toteamus rohkaisee. Kun Jumalan aika on, se mitä Hän on osaksemme varannut syntyy. Meidän tehtävämme on olla aktiivinen, mukana siinä, mitä on meneillään. Elämän voimasta uusi syntyy. Joskus hieman toisella tavalla, toisessa aikataulussa, toisessa muodossa kuin odotimme. YksiJatka lukemista ”Synnyttämisen aika”

Suurissa sandaaleissa

Kysymys ei ole pelkästään siitä, että Jumala käskee Joosuaa itsessään olemaan vahva, tsemppaamaan, vaan siitä, että hän ikään kuin puhuu vahvuutta ja rohkeutta Joosuan ylle.

The real Secret of real Growth – Todellisen kasvun todellinen salaisuus

The real secret of real growth is in Lord and His Word and our relationship to Him and His Word. – Todellisen kasvun todellinen salaisuus on Herrassa ja Hänen Sanassaan sekä yhteydessämme Häneen ja Hänen Sanaansa.