Mitä Herra puhuu kansalleen?

Tule takaisin, Jumala! Älä käännä meille selkääsi!

Tuntuu Psalmin 85 kirjoittaja sanovan, ellei jopa huutavan. Pukien sanoiksi varmasti monien uskovien ja rukoilevien suomalaistenkin tunnot

Mitä tapahtuu, kun psalminkirjoittaja pysähtyy kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu?

Minusta tässä on vahva viesti – ja lupaus – meidän maallemme! ❤ Kuuntele – tai lue ajatukset kirjoitetussa muodossa alempaa.

Tule takaisin, Jumala! Älä käännä meille selkääsi!

Tuntuu Psalmin 85 kirjoittaja sanovan, ellei jopa huutavan.

Pukien sanoiksi varmasti monien uskovien ja rukoilevien suomalaistenkin tunnot:

Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit kansasi kohtalon,

sinä annoit anteeksi synnit, pyyhit pois rikkomukset.

Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi hehkun.

Käänny jälleen puoleemme, Jumala, pelastajamme —

 

Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät,

niin kansasi saisi iloita sinusta.

Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!

 

Psalmi kirjoittaja tuntuu pysähtyvän – kuuntelemaan:

 

Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.

 

Mitä hän kuulee, se puhuttelee minua tänä päivänä:

 

Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen —

 

Sanan rauha kohdalle olen monta kertaa pysähtynyt raamattuni äärellä. Sanana rauha שלם [shalom] merkitsee kokonaisvaltaista rauhan olotilaa ´rauha (sodasta), rauha Jumalan kanssa ja rauha ihmisten kanssa´.  Rauhan lisäksi sana tarkoittaa muun muassa ´täydellisyyttä, eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä – jopa menestystä´

 

Kun Jumala puhuu rauhaa kansansa – sinun ja minun – ylle, hän puhuu kaikkea tätä.

 

Jeremia toi viestin Jumalalta aikalaistensa hämmennyksen ja kyselyn keskelle:

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

 

Tulevaisuus ja toivo. Psalmin 85 jakeissa. Seuraavin sanoin:

Jumala antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.

Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat toisiaan.

Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta.

Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa.

Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle tien.

Päivän Blogi Radio Dei 22.8. – Voit kuunnella Päivän Blogejani parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 8.50 ja 12.50 Radio Dein taajuudelta tai netissä.

Uutta: Voit tilata viikoksi 36 Rohkaisua Raamatusta sähköpostiisi. – Testaamme tekniikkaa tulevaisen varalle. Toivottavasti kaikki toimii.

The Only Refuge – Ainut suoja

I love Monday mornings. Most Mondays are ”my own time” before duties and challenges of the new week. ”To charge batteries” for the ministry, the best way is to pray and read.

Rakastan maanantaiaamuja. Usein maanantait ovat ”omaa aikaani” ennen aluillaan olevan viikon tehtäviä ja haasteita. Paras tapa ladata akut viikon palvelutehtäviin on rukoilla ja lukea.

This morning I got a word to my mind, the first verse of the Psalm 62. – Tänä aamuna putkahti mieleeni sana, Psalmin 62 ensimmäinen jae:

For God alone my soul waits in silence;
From Him comes my salvation.

Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu.

There is a very describing title for this psalm in the Amplified Bible: God Alone a Refuge from Treachery and Oppression. – Amplified Biblessa on psalmille erittäin kuvaava otsikko: Jumala yksin – suoja petokselta ja painostukselta. 

You may read the whole Psalm here. Psalmin kokonaisuudessaan voit lukea täältä

Have you ever met people to whom you can´t trust? – Oletko tavannut ihmisiä, joihin ei voi luottaa?

If you tell them something, they will go and tell that to somebody else, perhaps in a changed format.Sometimes these people have even worse intentions: They want to harm you, mentally – someones physically. They want to blackmail you, attack you.

Kun kerrot heille jotain, he menevät ja kertovat sen eteenpäin, ehkäpä muunneltuna versiona. Joskus näillä ihmisillä on vieläkin pahemman aikeet: He haluavat vahingoittaa sinua, henkisesti – tai jopa ruumiillisesti.  He haluavat mustamaalata sinua, hyökätä kimppuusi.

This psalm tells about these people.

 How long will you assault me?
    Would all of you throw me down—
    this leaning wall, this tottering fence?
Surely they intend to topple me
    from my lofty place;
    they take delight in lies.
With their mouths they bless,
    but in their hearts they curse.(v. 3-4, NIV)

How long will you attack a man. So that you may murder him, all of you, Like a leaning wall, like a tottering fence?
They consult only to throw him down from his high position [to dishonor him];
They delight in lies.
They bless with [the words of] their mouths, But inwardly they curse. Selah. (v. 3-4 AMPL)

Tämä psalmi kertoo näistä ihmisistä.

Kuinka kauan te jatkatte syyttelyänne, hyökkäätte kaikki kimppuuni? Minä olen kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri.  He juonittelevat syöstäkseen minut maahan, he rakastavat valhetta. Suullaan he siunaavat, mutta sisimmässään he kiroavat.                (sela)  (j.3-4, KR 92)
 Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, niinkuin hän olisi kaatuva seinä, niinkuin murrettu muuri? He vain pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, he siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Sela.  (j.3- 4, KR 38)

Unfortunatelly, this doesn´t happen in movies or in pages of the Bible, but in real life – yours or mine. – Valitettavasti tämä ei tapahdu vain elokuvissa tai Raamatun lehdillä, vaan tosi elämässä – sinun ja minun.

In this kind of situation David turns his face to up:

Truly my soul finds rest in God;
    my salvation comes from him.
Truly he is my rock and my salvation;
    he is my fortress, I will never be shaken. (vv. 1-2, NIV)

 For God alone my soul waits in silence; From Him comes my salvation.
He alone is my rock and my salvation,
My defense and my strong tower; I will not be shaken or disheartened. (vv. 1-2, AMPL)

Yes, my soul, find rest in God;
    my hope comes from him.
 Truly he is my rock and my salvation;
    he is my fortress, I will not be shaken. (vv.5-7, NIV)

For God alone my soul waits in silence and quietly submits to Him, For my hope is from Him.
He only is my rock and my salvation;
My fortress and my defense, I will not be shaken or discouraged.  (vv. 5-7, AMPL)

Tällaisessa tilanteessa Daavid kääntää katseensa ylös:

Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun. Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. —  Hiljene, sieluni, Jumalan edessä! Hän antaa minulle toivon.   Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju.  Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio, hänessä on turvani.  (jj.1-2;5-7; KR 92)
Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti horju.   — Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni.  Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala.  (jj.1-2;5-7; KR 38)

We may find the main point in the text of David:  Trust in God – He is!

He cares. He acts. He helps you from the pit.

Ydinideana Daavidin ajatuksista nousee: Luota Jumalaan – Jumala on! 

Hän välittää. Hän toimii.  Hän auttaa sinut pulasta.

Trust in him at all times, you people;
    pour out your hearts to him,
    for God is our refuge. Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa! Jumala on turvamme. (sela)

Trust [confidently] in Him at all times, O people; Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Selah. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.

Pauliina

 

Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

Jumalan lupaus. Sinulle. Tässä ja nyt.

Jumalan lupaukset ovat sinulle - tässä ja nyt.

Olet Jumalan teko, luotu toteuttamaan Jumalan hyviä tekoja elämässäsi.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.(Ps. 139: 14)

Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. (Ef. 2: 10)

Olet Jumalan teko, luotu toteuttamaan Jumalan hyviä tekoja elämässämme. Amplified Bible ilmaisee asian seuraavasti:

taking paths which He prepared ahead of time], that we should walk in them — ottaisimme (omaksemme) polut, jotka Hän on etukäteen valmistanut

Jumalalla on hyvät suunnitelmat ja hyvä tahto sinua kohtaan. Sinut on kutsuttu astumaan Jumalan lupauksiin ja omistamaan ne omalle kohdallesi. Sinut on kutsuttu elämään Jumalan lupauksissa ja suunnitelmissa – tässä ja nyt.

 

Herra, sinä sallit minun turvassa asua

“Sinä yksin, Herra, annat minun turvassa asua.” (Ps. 4:8)

Heprean kielen sana, joka Raamatussamme on käänneetty “turvaksi” juontuu sanasta, joka tarkoittaa ´luottamusta, turvaa, rohkeutta, suojaa ja huolettomuutta´.

KR -32:ssa näkyy hienosti korostus: Herra saa tämän aikaan!

Siinä, että näen/näet tämän omassa elämässäsi on sellainen tietoisuus, joka auttaa lepäämään Hänessä – jopa silloin, kun inhimillisesti huolet ja murheet pukkaisivat mieleemme: yön hiljaisina hetkinä.

Tekstikokonaisuus kuuluu:

“Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua.”

Rauhassa sana on tuttu ´shalom´, joka merkitsee rauhan lisäksi muun muassa ´täydellisyyttä, eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä –´. Rauha -merkitys sisältää sekä merkitykset ´rauha (sodasta), rauha Jumalan kanssa sekä rauha ihmisten kanssa´.