771. Rusetti ei ole suora, vaikka muuta väitetäänkin (lue koko teksti, ymmärrät, mitä tarkoitan)

Siitä on itse kullakin omat seurauksensa elämän ja siihen liittyvien päätösten kanssa. Suoruus ja selkeyskin tilanteen tullen.

The real Secret of real Growth – Todellisen kasvun todellinen salaisuus

The real secret of real growth is in Lord and His Word and our relationship to Him and His Word. – Todellisen kasvun todellinen salaisuus on Herrassa ja Hänen Sanassaan sekä yhteydessämme Häneen ja Hänen Sanaansa.

Jalat alta -Sanaa liiketoiminnasta ja Jumalasta

Että Hänen sovituksensa ja armonsa ulottuisi työhön ja jopa liike-elämään? Että Hän vapauttaisi kuolleista teoista paljon laaja-alaisemmin kuin olin ajatellut? Että Hänen vapautuksensa vapauttaisi turhasta vaivannäöstä Hänen palvelemiseensa – tai palvelemiseen Hänen tavallaan? Että Hänen työnsä sisältäisi lupauksen elämästä nyt ja ikuisuudessa?

Avaa (sinun omat) korvasi

Erityisesti kiireen – tai niin kuin elämässä joskus on tilanne – myrskyn keskellä on tarpeen olla hiljaa ja kuunnella, mitä Herra sanoo. Miksi tämä on niin tärkeää? – Mielestäni sen vuoksi, että Herralla on aina oikea ratkaisu tilanteessa, usein luova ratkaisu, joka on ajantasainen – ja joskus ikään kuin aikaansa edellä oleva, luova ratkaisu, jotaJatka lukemista ”Avaa (sinun omat) korvasi”

651. Paljon porua, vähän villoja (osa 3) – Sivujuonneko?

Ei tosiaankaan se, että kirjoittaa, saarnaa, opettaa, lukee, vaan että tekee Taivaan Isän tahdon, se ratkaisee oman sydämen asenteemme Herramme edessä ja myös elämämme kestävän hedelmän.