Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

An ancient and solid advice in 21 century how to empower in difficult times – Ikivanha neuvo, toimiva myös 2100-luvulla, miten voimaantua vaikeina aikoina..

Scriptures for the Reason – Sanalla on syynstä

Sometimes I think that our prayers may be inconsistent. – Joskus ajattelen, että rukouksemme ovat epäjohdonmukaisia. We read the Bible we may let the text to 1000 or 500 BC or to the time when Jesus lived. – Kun luemme Raamattua, voimme tulla jättäneeksi tekstin 1000 tai 500 eKr tai Jeesuksen aikaan. Paul stressed in his letter toJatka lukemista ”Scriptures for the Reason – Sanalla on syynstä”

Strech Your Hand! – Ojenna kätesi!

That situation doesn´t dominate you anymore. – Tuo tilanne ei hallitse sinua enää.

Your situation will be completed restored by His grace and power. – Tilanteesi uudistuu täydellisesti Hänen armonsa ja voimansa kautta.

To help you to study the Bible – Raamatun lukemisen tueksi

Personally, I like to use different tools as a help and inspiration in my Bible study, but I am not a person who likes strict programs. You may choose your own method, which fit your personality and style to learn. Henkilökohtaisesti tykkään käyttää erilaisia apuvälineitä Raamatun opiskelu apuna ja innoituksena, mutta en ole persoona, jokaJatka lukemista ”To help you to study the Bible – Raamatun lukemisen tueksi”

Ennalta nähty – Foreseen

  As if a doctor had said a diagnosis. -Aivan kuin lääkäri olisi lausunut diagnoosin. Over 20 years ago a prophetic evangelist prayed for me. – Vuosia sitten eräs profeetallinen evankelista rukoili puolestani. You are sensitive and you get depressed easily. – Olet herkkä ja masennut herkästi. The diagnosis really fit to me. – DiagnoosiJatka lukemista ”Ennalta nähty – Foreseen”

Sana puhuu – The Word speaks

Tämä sai hengellisen kentän konkarin pysähtymään. Nuorten piti lukea Markuksen evankeliumi ja kirjoittaa sen pohjalta kirje Jeesukselle. This stopped even an old stager of faith. I put an youth group to read The Gospel of Mark and after doing that to write a letter to Jesus. As teachers of the youth group we have toldJatka lukemista ”Sana puhuu – The Word speaks”

Ota ihan omaksi!

Pysähdyin  1. Aikakirjan 16. luvun kohdalle. Löydät kirjoitukseni  Tehtävä tästä linkistä. Nyt kiinnitän huomiosi yhteen jakeeseen: Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! (1 Aik. 16: 8) Paljon Daavid on siihen osannut sisällyttää: kiittäminen: ידה [yadah] tarkoittaa ´ylistämistä, tunnustamista, kiitoksen antamista, heittämistä, (ääneen) ylistämistä´. avuksi huutaminen: קרא [qara] tarkoittaa muun muassa ´kutsumista, lukemista,Jatka lukemista ”Ota ihan omaksi!”