Taistelu – Sinusta, osa 1

Uskova, kristitty, kun olet vakavissasi uskon ja Jumalan kanssa, olet samalla sotatilassa, jota käydään hyvän ja pahan välillä.

Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä.  Vastustakaa häntä, uskossa lujina! 1 Piet. 5:8.9a

Kun ajattelemme Pietarin eteemme maalaamaa kuvaa laumasta, jonka ympärillä saatana kulkee ärjyvän leijonan tavoin, tuo se ainakin minun mieleeni

 • pelottelun ja paniikin lietsomisen ja sen, että
 • leijonan on helpoin napata saalis lauman laitamilta – tai yksittäinen lammas, joka on – syystä tai toisesta – joutunut lauman ulkopuolelle.

Paavali kuvaa yhtä taistelurintamaa kirjeessään Kolossan kristityille. Kirjeestä välittyy Paavalin taistelu:

Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin.  

 Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,  jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.  

 Sanon tämän, jottei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan.  

Vaikka en olekaan ruumiillisesti läsnä, olen hengessä teidän luonanne, ja iloitsen nähdessäni, että keskuudessanne vallitsee hyvä järjestys ja että teillä on luja usko Kristukseen.

Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.  Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.  

 Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen. 


Katkelmasta välittyy minulle lukijana asioita, joiden voin aavistella olevan taistelun syynä:

Kolossan kristittyjä houkuteltiin harhaan ihmisten perinnäisiin käsitykseen ja maailman alkuvoimiin perustuvilla viisauden opeilla – joita Paavali nimittää tyhjiksi ja pettäviksi.

Perinnäiset käsitykset? – Mitä ne voisivat olla?

Voisiko Paavalin ajatusta avata Kol 1. luvun loppujakeet ja Kol 2. 2. alkujakeet?

Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin  »älä tartu», »älä maista», »älä kosketa»?  Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista.  Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. 


… ja sen sijaan..?

 Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella.  Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.

Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta.  6Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä.  Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa.  Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista.  Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. 

Koetettiinko kolossalaisille joltain taholta vakuuttaa, että heidän oli noudatettava joitain perinteitä tai oppirakennelmia, jotka olivat ihmisten ajan saatossa kehittämiä?

Oliko mukaan sekoittunut taikauskonomaisia piirteitä?

Aiheuttiko tämä hajaannusta?

Paavali osoittaa kolossalaisille turvallista suuntaa:

 Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,  jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.  

Paavali toivoo ja rukoilee, että kolossan kristittyjä liittäisi toisiinsa rakkaus [agape]. Sana liittää on on tässä συμβιβαζω [sumbibazooo], joka tarkoittaa yhteen liittymistä (kuten neulesilmukka liittyy toiseen) ja yksimielisyyteen pääsemistä.

Tavoite oli saavuttaa

 • rikas ja syvin tieto – ´yltäkylläinen´, πλουτος [ploutos] ja ´varmista varmin luottamus´, πληροφορια [pleroforia]´:
 • Jumalan salaisuuden μυστηριον [musterion], Kristuksen, tunteminen επιγνωσις [epignosis] ´varma ja todellinen tieto´.
 • Kristuksen, jossa on kaikki mahdolliset πας [pas, ´kaikki, jokaikinen, kaikenlainen, mikä tahansa´] viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, αποκρυφος [apokrutos, myös ´varastoituina´].

Herran Jeesuksen Kristuksen omaksi ottamista tuli seurata

 • Hänen yhteydessään eläminen
 • Häneen juurtuminen
 • Hänen varaansa rakentaminen
 • vahvistuminen Hänessä

Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.  Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.  

Tämä toisi mukanaan vakautta, joka auttaisi vakauteen – myös ärjyvän, pelottelevan, itselleen sekasortoa järkkäävän leijonan edessä:

 • yhteydessä on turvallista
 • juurtunut pysyy paikallaan
 • Kristuksen varaan rakentanut kesää
 • Hänessä vahva on luja

Vapautusta paranormaalista

Erikoinen ja kirjoitusteni joukossa melko ainutlaatuinen kirjoitus juontaa juurensa siihen, että äskettäin törmäsin useisiin henkilöihin, jotka ovat kohdanneet paranormaaleja, järjellä selittämättömiä ilmiöitä. – Osa henkilöistä on hakenut apua rukouksesta, osa magian puolelta, osa sekoittanut näitä keskenään.

Ilmiöiden alkujuuri

Kristillisestä näkökulmasta on kaksi lähdettä:

 • Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki – tai persoonallienen paha, Paholainen ja kaikki häneen liittyvä
 • Valo tai pimeys

Puolueetonta maaperää ei ole.

Ajoittain on vaikea erottaa nämä kaksi. Paholaisen

 • alkuperäinen juoni (voit lukea sen 1 Mooseksen kirjan luvusta 3) on saada ihminen epäilemään Jumalaa: “Onko Jumala todella sanonut?” ja tekemään jotain, minkä Jumala nimenomaisesti oli kieltänyt varjellakseen ihmisen hankaluuksilta.
 • voi jäljitellä rauhaa ja rakkautta, tekeytyä valoksi, parantaa, saada aikaan ihmeitä ja merkkejä
 • huiputtaa, johtaa harhaan ja pitää poissa todellisen rauhan, rakkauden ja avun lähteeltä, Jeesuksen Kristuksen luota.
 • Kristillisessä kielenkäytössä paholaista kutsutaankin tuhanten juonen mestariksi

Kristinusko eri muodoissaan pyrkii ammentamaan oppinsa Raamatusta. Sen piirissä on eri käsityksiä siitä, miten Raamattu on ymmärrettävä. Itse kuulun siihen joukkoon, joka pitää Raamattua ikuisen, kestävän totuuden kirjana. Etsin ja löydän Raamatusta lainalaisuuksia, jotka pätevät monta tuhatta vuotta tekstin kirjoittamisen jälkeen. Tässä yksi niistä:

Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. (Ef. 5: 8-11)

Pimeyden hedelmää voivat olla

 • asiat, jotka sitovat niin, että emme voi toimia vapaasti, esimerkiksi addiktiot (alkoholi, huumeet, pelit, …). 
 • tunteet, jotka käsittelemättöminä saavat aikaan hankaluuksia meille itsellemme ja ympäristöllemme (esim. kateus, viha, katkeruus, yms.) ja niistä seuraavat teot (kiukku, kiivaus, riitaisuus, panettelu, juonittelu, eripuraisuus, ym).
 • asenteet, jotka nousevat ajoittain ylpeästikin Jumalan tuntemista vastaan (esim. ylpeys, kerskailu, teeskentely, itsekkyys, itseriittoisuus, ihmisen miellyttäminen, kompromissi).
 • Noituus, harha(opi)t, epäjumalanpalvelus
 • Lainalaisuuden, nöyryyden tai kokemusten nostaminen Jumalan kelpaamisen mittariksi.

Lähteen tutkiminen kannattaa

Raamatun opetuksen mukaan kompromissilla on huonot seuraukset. Ei voi palvella kahta jumalaa samaan aikaan. Jumalan rinnalle tai sijalle korotettu on epäjumala – ja epäjumalanpalvelus on kiellettyä. Ei siksi, että Jumala olisi ilonpilaaja, vaan siksi, että Hän haluaa varjella meidät hankaluuksilta.

Mutta olenhan saanut avun sitä kautta. Se toimii. Eihän se voi olla pahaa, eihän?

Myös loppuperin vahingollisista lähteistä tuleva voi olla tehokasta. Sillä kuitenkin on hintansa.

Olen harvakseltaan törmännyt pahuuden ilmentymiin. Yksi niistä tapahtui vuosia sitten Mikkelissä. Esirukouspalvelussa alkoi eräs nainen voida pahoin rukoillessani. – Tilanne oli yllättävä ja kuvottava. – Joskus rukouksen yhteydessä saan silmiini vaikutelman, joka on avain rukoukseen. Mikkelissä näin naisen ristiselän kohdalla käpertyneen käärmeen. Olin saman asian nähnyt aiemmin erään shiatsu-hierojan seinällä olevassa kartassa. Kysyin välittömästi naiselta, onko hän tekemisissä shiatsun kanssa. Hän vastasi myöntävästi ja lisäsi listaan myös reikin. Nainen oli kristitty – ja toisaalta joutunut vahvoihin sidoksiin itämaiseen uskonnollisuuteen

Tekniikka pelkkänä hierontana on ok. Ongelman muodostaa shiatsun taustalla oleva usko ”voimiin” ja energiohin”. Kristittynä minulle saa ja pitää riittää avuksi Kristus:

Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää — Kol. 2: 6-10

Jeesukselta Kristukselta etsin apua elämääni, en energioista tai vieraista voimista.

Suojassa vierailta voimilta

Mikä nainen sinä oikein olet, kun en pääse elämääsi kiinni?

Kysyi asiakkaani. Hämmennyin:

Ai, miten niin?

Asiakas alkoi selittää, että hän yleensä näkee ihmisestä asioita. Minusta hän ei kyennyt näkemään. Kahdesta sukulaisesta kylläkin. – Ainoa ero, mikä minulla ja sukulaisillani oli, että olen ns uskovainen, nämä sukulaiseni eivät.

Etäparantaja nostaa kädet pystyyn

Muutama vuosi sitten loukkasin työtapaturmassa olkapääni. Tiesin, että asiansa osaava jäsenkorjaaja saisi käden kuntoon. Etsiydyin kahdellekin. Molemmilla oli kytköksiä ns. vaihtoehtolääketieteeseen: etäparantamiseen ja reikiin. Sain molemmilta saman vastauksen: Tähän asti pystyn sinua auttamaan. Ts. heidän energiansa (tai miten he sitä nimittävätkään) eivät “pystyneet” minuun.

Kun ”vapauttaminen” tuottaa entistä isomman sotkun

Joissain tilanteissa (kuten aiemmin mainitsemassani tapauksessa Mikkelissä) kytköksen energioiden ja henkien maailmaan alkaa tuomaan lieveilmiöitä: Ahdistusta, pelkoa tai fyysisiä ilmentymiä: tuoksuja, ääniä, jonkun läsnäolon tuntua tunteen tasolla tai peräti nähtävällä tasolla – tai reagointia rukoukseen tai raamatunlukemiseen.

Näissä tilanteissa on apua tarjolla moneen lähtöön: energiapuhdistuksesta manaamiseen. Kokemukseni mukaan kannattaa olla todella varovainen sen suhteen, mihin turvautuu. Tuloksena voi olla kahta kauheampi sotku.

Vuosia sitten minulle soitti kainuulainen herrasmies. Hän oli pyytänyt kotiinsa kaksi vapauttamisen “ammattilaista”. Seuraus oli se, että hän pystynyt kunnolla asumaan kodissaan, koska siellä ahdisti.

Itselläni on samanmoinen kokemus vuosien takaa. Kotipaikkani oli tunnettu menneinä vuosina kummitustalona: Halot olivat itsekseen tulleet uunin päältä alas ja yhdellä tilan pelloista oli kuultu haitarin soittoa. – Ilmiöiden juuri lienee kaukana tilan historiassa: Tilalla on aikanaan asunut kansanparantaja/poppamies. – Jotain kummallista tilaan liittyy, koska itse koin ilmapiirin epämiellyttävänä ja tila oli vaihtanut omistajaa tuhkatiheään.

Niinpä kaksi “rukoilijaa” tuli kotiini. Rajusti ja totuudenmukaisesti sanottuna: helvetti pääsi irti eli tilanteet kotona pahenivat entisestään.  

Näiden nk vapauttajien ongelma oli näin jälkikäteen ymmärrettynä se, että heillä itsellään oli elämänsä, valintojensa ja toimintansa seurauksena kytköksiä samaan (henki)maailmaan kuin mitä vastaan he pyrkivät sotimaan. Kysymys ei edes ollut mistään manaajista, vaan he käyttivät rukousta pyrkiessään vapauttamaan kotini ja perheeni.

Miten eroon?

Muutama sananen henkimaailman ilmiöistä eroon pääsemisestä.

Pyri sulkemaan kaikki mahdolliset väylät tuohon suuntaan. Jos sinä tai läheisesi/sukulaisesi

 • on/on ollut tekemisissä henkiparannuksen, etäparannuksen, energialääketieteen, noituuteen ja magiaan (tai jonkin vastaavaan)
 • kokee/on kokenut paranormaaleja ilmiöitä, tms.

Pyydä Jeesusta Kristusta sulkemaan kaikki väylät tuohon suuntaan ja vapauttamaan sinut kaikista mahdollisista siteistä, mitä kytköksestä on seurannut.

Sinun kannattaa myös hankkiutua eroon kaikista esineistä ja kirjallisuudesta, joka liittyy aihepiiriin (roudaa vaikka varastoon, jos et muuta keksi).

Käskemistä ja komentamista en kannata. Mieluummin julista Jeesuksen Kristuksen voittoa ja valtasuuruutta tilanteen ylle. Pyydä Jeesusta käsittelemään ongelmien syy.

Tiedän, että seuraava menee vieläkin kummallisemmaksi, … mutta… Joskus takana voi olla se, että joku henkilö on toivonut tai toivottanut sinulle ja läheisellesi pahoja ja ikäviä asioita. Tämä voi toimia loitsun tai kirouksen tavoin. Parhaiten sen huomaa siitä, että tajuat jonkun asian menevän prikulleen niin kuin pahansuopa henkilö on toivonut. – Pyydä Jeesusta Kristusta vapauttamaan sinut pahan sanan vallasta. (Ps. 91)

Voit kutsua apuun myös asioista perillä olevan kristityn henkilön.

Magian ja rukouksen sotkeminen keskenään ei kannata. Siitä oivallinen esimerkki edellä, kotitaloni tapaus.

Pahalla on voimaa – mutta niin on Hyvälläkin, vielä suurempi

OIen näissä asioissa käynyt oman oppikouluni – ja olen edelleen oppilaan paikalla. Opitun perusteella on sanottava, että on asioita, joita en täysin ymmärrä enkä voi hallita. Jotkut niistä käyvät yli ymmärrykseni:

 • Pahansuopa ihminen voi halutessaan tieten tahtoen tai tietämättään aiheuttaa toiselle melkoisia seurauksia lataistessaan pahansuopia sanoja tai “rukouksia” toisen ylle.
 • Henkiparannus tai energialääketiede tai muunlainen sotkeentuminen henkimaailmaan aiheuttaa ongelmia ihmiselle itselleen tai (kuten tuossa kotitaloni tapauksessa) ihmisille, jotka jotenkin liittyvät heihin.

Tärkeää on ymmärtää

 • vaara ns viattomalta ja hyvältä vaikuttavassa
 • on asioita, joita ei voi täysin selittää ts normaalit ja henkisesti terveet(kin) ihmiset voivat kokea järjen ylittäviä asioita
 • todellinen apu tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan

Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.

Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.  Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.

Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi.  Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä.

Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. Ps. 121

Kun Jeesus kutsuu

Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana

tien vieressä istui tuttu mies: sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika – kerjäämässä elääkseen. – Raamatun evankeliumien kirjoittajista Markus kertoo episodin Jerikon kaupungin päätien varrelta. Voit lukea kertomuksen Markuksen 10. luvun loppupuolelta.

Yksi monista – ja erilainen

Bartimaios oli sokea. Hänen ainoa keinonsa ansaita päivittäinen ruokansa, oli kerjätä. 

Bartimaios ei ollut ainoa kerjäläinen. – Heitä oli muitakin. Asettuineina sinne, missä ihmiset kulkivat, että joku pudottaisi roposensa, jotta heillä, joilla ei muuten ollut mahdollisuutta hankkia elantoa, olisi mitä syödä.

Sokeilla muut aistit paikkaavat näön puutetta. Kuulemansa perusteella Bartimaios saattoi kuulla, että paikkaa, jossa hän oli, lähestyi tavanomaista isompi ihmisjoukko.

Ehkäpä kysymällä jolta kulta lähellä olevalta hän ymmärsi, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen. Hän, jonka kautta oli parantunut ja vapautunut ihmisiä. 

Hän oli aiemmin kuullut Jeesuksesta. Hänellä oli selkeä käsitys siitä, kuka Jeesus oli: Hän oli Daavidin Poika, luvattu Messias.

Bartimaioksessa heräsi määrätietoinen usko; jos Jeesus on parantanut ja vapauttanut muita, Jeesus pystyy parantamaan ja vapauttamaan myös hänet. 

Huomion herättävä huuto

Bartimaios halusi kiinnittää Jeesuksen huomion. Siinä tehtävää kerrakseen. Tiedät, että jos yrität satojen ihmisten keskellä kiinnittää huomion, sinun tosiaan on käytettävä ääntä. Näin Bartimaios teki:

hän alkoi huutaa:

”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!”

Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: ”Daavidin Poika, armahda minua!”

Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: ”Kutsukaa hänet tänne.” He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle:

”Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua.”

Nämä ihmiset olivat oppineet:

Kun Jeesus kutsuu, jotain hyvää on tulossa

Miehen yllä ollut viitta jäi niille sijoilleen ja hän kiirehti Jeesuksen luo minkä jaloistaan pääsi.   

Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo.

Jeesuksella oli kummallinen kysymys:

”Mitä haluat minun tekevän sinulle?”

Ihan selkeä asia. Bartimaios tarvitsi näkönsä. Jeesus tiesi sen. Kaikki muutkin tiesivät sen, mutta Bartimaioksen tarvitsi lausua se, minkä hän halusi. 

Sokea vastasi: ”Rabbuuni , anna minulle näköni.”

Näemme kuvauksen omistavasta uskosta:

Anna minulle, mikä minulle kuuluu!

Jumalan tahto on pelastaa, parantaa ja vapauttaa.

Silloin Jeesus sanoi hänelle:

”Mene, uskosi on parantanut sinut.”

Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja

Seuraus on puhutteleva:

Hän lähti kulkemaan tiellä (KR 38)…  hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana  (KR 92). 

Kohdassa käytetty sana ακολουθεω on kulkemista voimakkaampi: Kysymys on Jeesuksen seuraamisesta, opetuslapseksi tulemisesta.

 

Use the Armor! – Käytä sota-asua!

When I saw this, I got to think, why I don´t read children´s book  more often! 🙂 – Tämän nähtyäni ajattelin, miksi en lue lasten kirjoja useammin. 🙂

This was a book written of ancient Roman soldiers (and I found it at one of schools where I visit because of my work). – Kirja kertoi muinaisen Rooman sotilaista (löysin sen eräältä niistä kouluista, joissa käyn työni vuoksi).

untitled (831 of 5)

When the enemy is close enough, beat him using the cupola of your plate and finally stick with your sword.

As we know, Paul has written about the whole Armor of God. – Kuten tiedämme, Paavali kirjoitti Jumalan koko sota-asusta.

–taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. —and the sword of the Spirit, which is the word of God– Ottakaa uskon kilpi voidaksenne sammutaa pahan palavat nuolet — ja Hengen miekka, joka on Jumalan Sana–

.. ja sitten nostaa ylös Jumalan Sanan ja käyttää sitä.

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Prayer is the Key – Rukous on avain

Every time I had a breakthrough in the growth and life of my church, it had been because of intentional prayer. – Joka kerta, kun seurakuntani kasvussa ja elämässä on tapahtunut käänteentekeviä asioita, ne ovat olleet seurausta tarkoituksellisesta rukouksesta. (John Maxwell)

In lastest weeks I have thought much prayer. – Viime viikkojen aikana olen ajatellut paljon rukousta.

Jim Cymbala have written some fantastic points of view to prayer. –  Jim Cymbala on kirjoittanut muutamia mahtavia näkökulmia rukoukseen.

These quotations are taken from Jim Cymblas book The Church God Blesses. Grand Rapids: Zondervan, 2002.

 1. Lord is willing – Jumala haluaa antaa siunauksen

 The Lord is eager to make spiritual changes among us and shower us with His blessings. He wants us – His people – to experience the greatness of His power and the depth of His love in a new way. – Jumala on innostunut tekemään hengellisiä muutoksia keskuudessamme ja antamaan meille hänen siunauksensa sadekuurot. Hän haluaa meidän – Hänen omiensa – kokevat Hänen voimansa suuruuden ja Hänen rakkautensa hyvyyden uudella tavalla.

2. Our choice – Meidän valintamme

Will we settle for the status quo in our own church situations, or will we reach out for what God can supernaturally do? – Ylläpidämmekö seurakuntamme tilanteissa tasapainoa vai haluammeko tavoittaa sen, mitä Jumala haluaa yliluonnollisesti tehdä?

3. It isn´t complicated – Ei se ole monimutkaista

All He needs from us is a listening ear and a heart that believes that with God all things are possible. –  Kaikki, mitä Hän meiltä tarvitsee, on kuuntelevat korvat ja sydän, joka uskoo, että Jumalan kanssa kaikki asiat ovat mahdollisia.

4. … but it isn´t easy… – … mutta se ei ole helppoa.

Whenever people stir themselves to seek the Lord, whenever someone steps out in faith upon God’s promises, whenever a fresh consecration is made to yield oneself completely to him – that is the very time Satan’s most cunning attacks will occur.

In the very act ofstepping out in faith to obey the clear calling of God, turmoil, opposition, and seeming chaos are the visible results. All of hell works in concert to keep us from pursuing what God has shown us. Every obstacle imaginable is put in our way in order to cause fear, discouragement, and then finally to make us give up.

Aina kun ihminen innokkaasti alkaa etsimään Herraa ja aina kun hän astuu uskossa Jumalan lupauksiin ja aina kun hän tuoreesti antautuu Jumalalle – niin joka kerta sielunvihollinen hyökkää häntä vastaan mitä ovelimmin.

Siinä hetkessä, kun ihminen astut uskossa tottelemaan Jumalan selkeää kutsua, sekamelska, vastustus ja näennäinen kaaos ovat näkyviä seurauksia. Koko helvetti tekee töitä, jotta pysyisimme pois siitä, mitä Jumala on näyttänyt meile. Jokainen kuviteltavissa oleva vastustus asetetaan tiellemme aiheuttamaan pelkoa ja viemään rohkeutemme ja saamaan meidät lopulta luovuttamaan.

5. Persistence is the key (The answer is just around the corner) – Periksiantamattomuus on avain (vastaus on ihan nurkan takana)

But the people blessed by God must persevere no matter what. They must understand that Satan fights the hardest when the greatest spiritual breakthroughs and blessings are just around the corner.  – Mutta Jumalan siunaamien ihmisten täytyy olle kestäviä kaikesta huolimatta. Heidän täytyy ymmärtää, että sielunvihollinen taistelee kovimmin suurten läpimurtojen ja siunausten ollessa juuri kulman takana.

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Say YES to Positive Prayers – Sano Kyllä myönteisille rukouksille

Sometimes, it seems as we are confused in our prayers. – Joskus minusta tuntuu, että rukouksemme ovat sekavia.

On the other hand we are asking Lord to fulfill all of our needs – and on the other hand we are complaining about our lack. – Toisaalta pyydämme Herraa täyttämään kaikki meidän tarpeemme – ja toisaalta valitamme puutetta.

I have thought, if this has results to ”answers” to our prayers. – Olen ajatellut sitäkin, onko tällä jotain seurauksia rukouksiimme tulleisiin ”vastauksiin”.

But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord;  he is a double-minded man, unstable in all his ways. (James 1: 5-7, NKJV)

Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee. (Jaak 1: 5-7)

Lord, teach us to pray, asked the disciplined of Jesus. – Herra, opeta meitä rukoilemaan, pyysivät Jeesuksen opetuslapset.

Have you ever thought how positive actually The Lord´s Prayer is? – Oletko koskaan ajatellut, miten myönteinen Isä meidän -rukous on?

The Lord´s Prayer magnifies Our Father in Heaven – Isä meidän koroittaa Isäämme Taivaassa

Our Father in heaven, Hallowed be Your name.

Your kingdom come. Your will be done On earth as it is in heaven.

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

 

Then we may find some crusial points of prayer: Daily bread, forgiving our debts/sins and saving from temptations/delivery from the evil one. – Sitten löydämme muutamia tärkeitä rukouksia: Päivittäisen leivän, velkojen/synnin anteeksiannon sekä varjeltumisen kiusauksilta/vapautuksen pahasta.

And once more giving glory and power to Lord. – Ja vielä kerran kunnian ja voiman antamisen Herralle.

For Yours is the kingdom and the power and the glory forever.

Sillä Sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti.

There isn´t any negativity or complaining attached to these prayers. – Näissä rukouksissa ei ole minkäänmoista kielteisyyttä tai valittamista.

Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. (Phil 4: 6-7, NKJV)

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil. 4: 6-7)

Major battles will produce greater victories – Suurimmat taistelut tuovat suurimmat voitot

After spending a week at our farm I came back to my home here in Southern Finland and stopped to read many emails. Here is one of those (and I would say a big AMEN to this!) – Vietettyäni viikon palasin Etelä-Suomen kotiin ja pysähdyin lukemaan lukuisia sähköposteja. Tässä yksi niistä (ja sanon siihen äänekkään aameneni!):

The Lord has been showing me that there are many people in the body of Christ who are going through major battles in their lives, but He wants you to know that these battles will produce greater victories than you have ever known if you don’t quit. If you look back in hindsight of all the trials that you have endured in the past, you will see that you have overcame them all. As you stay focused on the vision that He has for you, and continue to pursue His plan, you will become more than a conqueror through Jesus.

Herra on näyttänyt minulle, että monet Kristuksen ruumiin jäsenet käyvät läpi suurimpia taisteluja. Hän haluaa sinun kuitenkin tietävän, että nämä taistelut tuovat mukanaan suurempia voittoja kuin olet kuvitellut, kunhan et luovuta.

Kun katsot menneiden taistelujesi taakse, näet miten olet selviytynyt kaikista niistä.

Kun pidät katseesi Häneltä saamassasi näyssä ja pyrit Hänen suunnitelmaansa kohti, tulet olemaan (kirjaimellisesti: enemmänkin kuin) voittaja Jeesuksen kautta.

Know the voice of your enemy. He will only come against that which is genuine.

Tunnista vihollisen ääni. Vihollinen on aina aidon perään.

This is my experience as well. – Tämä on myös minun kokemukseni.

Before greatest victories there are major battles. – Suurimmat taistelut ovat ennen suurimpia voittoja.

And in Christ we have victory. – Ja Kristuksessa meillä on voitto.

In the middle of battle we don´t always know or see what that actually mean in our daily lives, but when we trust in Lord we get to know His will, purpose, way and victory.  – Taistelun keskellä emme aina tiedä tai näe, mitä tämä oikein merkitsee, mutta luottaessamme Herraan tulemme tietämään Hänen tahtonsa, tarkoituksensa, tiensä ja voittonsa.