intercession – esirukous

Kyösti Kallion rukous puhuttelee

Sodanaikaisen presidenttimme Kyösti Kallion rukous puhuttelee. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä …

Taistelu – Sinusta, osa 1

Uskova, kristitty, kun olet vakavissasi uskon ja Jumalan kanssa, olet samalla sotatilassa, jota käydään hyvän ja pahan välillä. Pitäkää mielenne …

Vapautusta paranormaalista

Erikoinen ja kirjoitusteni joukossa melko ainutlaatuinen kirjoitus juontaa juurensa siihen, että äskettäin törmäsin useisiin henkilöihin, jotka ovat kohdanneet paranormaaleja, järjellä …

Kun Jeesus kutsuu

Nämä ihmiset olivat oppineet: Kun Jeesus kutsuu, jotain hyvää on tulossa.

Use the Armor! – Käytä sota-asua!

So if enemy comes near, we may use shield of faith and beat the enemy… – Niinpä, kun vihollinen tulee lähelle, voimme käyttää uskon kilpeä ja kumauttaa

Prayer is the Key – Rukous on avain

Every time I had a breakthrough in the growth and life of my church, it had been because of intentional prayer. – Joka kerta, kun seurakuntani kasvussa ja elämässä on tapahtunut käänteentekeviä asioita, ne ovat olleet seurausta tarkoituksellisesta rukouksesta. (John Maxwell)

Suddenly moments of success are viewed as such only to those who were not privy to the process. Sudden success is chocked with every positive habit you do every day and your relentlessness to never give up in the face of adversity. The process is paved with challenges you overcome every day by choosing to do the right thing even when you don’t feel like doing the right thing. Others view your success as suddenly, but you know that suddenly is actually a process of days, weeks, months and years in relentless pursuit of your dream and purpose.

Yhtäkkisiä menestyksen hetkiä nähdään niiden elämässä, jotka eivät ole ylenkatsoneet prosessia. Yhtäkkinen menestys on täynnä myönteisiä tapoja jokapäiväisessä elämässä ja periksiantamattomuutta haasteiden edeessä. Prosessiin kuuluvat päivittäiset haasteet, joista selviydyt valitsemalla oikeiden asioiden tekemisen myös silloin, kun ei huvittaisi.Toiset näkevät menestyksesi yhtäkkisenä; sinä tiedät, että ”yhtäkkinen” on tosiasiassa päivien, viikkojen, kuukausien, vuosien hellittämätöntä pyrkimistä kohti unelmia ja tarkoitusta. by Jacqui Showers 

Ylitsevuotavaa

Läpimurto on jalkojen alla. Ole rohkea. Jatka kaivamista. (George Whitten)

864. Aikansa kaikella

Tuo kumma vastustus on tosiaan poissa – ja jotain uutta näkymää on auennut, vaikka vielä ihmettelenkin oven toisella puolella maisemia.

850. Ratkaisu

Näennäisesti opetus ja elämä voi olla tuossa muodossaankin houkutteleva ja elävänoloinen. Ilman ”veren evankeliumia” sanoma jää väkisinkin ohueksi ja kelmeäksi – ja voimattomaksi.

%d bloggers like this: