Dream Busters on the Way? – Unelman murskaajia tiellä?

Jos näet unelman murskaajia, iloitse! – If You See Dream Busters, Rejoice! Luit aivan oikein. – Kurkkaa edellä olevasta artikkelista, miksi. – Yes, you read right. Please, read more about the article above.

Kauniit ja rohkeat seurakunnassa – Miksi vääryys vetää puoleensa?

Kauniit ja rohkeat seurakunnassa – Miksi vääryys vetää puoleensa? Tätä ja muita kirpaisevan kiinnostavia aiheita lisää tässä artikkelissa.

Bloggaaminen = Oppiminen – Blogging = Learning

Tämän allekirjoitan edelleen: The clarity I get from writing about the things I’m passionate about has helped me learn a lot about myself. —  Selkeys, jona olen saanut kirjoittamalla asioista, jotka innostavat minua, on auttanut oppimaan paljon itsestäni. By Jordan Fried on Mar 30, 2015 on Success Blog  Artikkelista Much Better Idea – Paljon parempi idea

After Ten Years – Kymmenen vuoden jälkeen

In lastest ten years I have gone through a rather complex period. – Kymmenenä viimeisimpänä vuotena olen käynyt läpi monitahoisen ajanjakson. There have been new beginnings. – On ollut uusia alkuja. But there have been also many questions. – On ollut myös monia kysymyksiä. …sometimes frustration…, because there have been more questions than answers, moreJatka lukemista ”After Ten Years – Kymmenen vuoden jälkeen”