Kapernaum ja Jeesus

Kapernaumista tulee Jeesuksen toiminnan tukikohta

Kapernaum, jossa kävimme alkaa avautua uudesta näkökulmasta. Markus kertoo evankeliumissaan tiiviisti Jeesuksen julkisen toiminnan alkuvaiheista:

Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mark. 1: 14,15)

Matteus tarkastelee asiaa profeetan sanan täyttymisen kautta:

Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:

— Sebulonin maa ja Naftalin maa,
Meren tie, Jordanin takainen maa
ja muukalaisten Galilea —
kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.

Tästä lähtien Jeesus julisti: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!”

Matt. 4: 12-17

Ranta

DSC_8190

Kalastajat nimeltä Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes asuivat Kapernaumissa.

Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Synagoga

DSC_8171

He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Synagogassa tapahtui hätkähdyttävä vapautuminen, joka yhdessä opetuksen kanssa sai ihmistet pohtimaa, kuka kumma Jeesus oikein oli:

Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: ”Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!” Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: ”Vaiti! Lähde hänestä!” Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: ”Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee.” Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Parantuneiden joukossa on myös yksi spitaalinen, sadanpäämiehen palvelija ja muita sairaita. Kertomus sadanpäämiehen palvelijan parantumisesta linkittyy mielenkiintoisella tavalla Kapernaumin synagogaan. Matteuksen evankeliumissa nimittäin kerrotaan kansan vanhinten vedonneen Jeesukseen, jotta tämä parantaisi palvelijan, koska sadanpäämies oli omista varoistaan rakennuttanut synagogan. Matt. 8: 1-17

Synagogassa Jeesus opettaa, että Hän on elämän leipä. Opetus löytyy Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, jakeista 22-29

Pietarin koti

 

Parantumiset saivat jatkumoa Pietarin kodissa sillä seurauksella, että koko kaupungin kerrotaan kerääntyneen Pietarin talon edustalle.

Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.

Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Myöhemmin Jeesus parantaa Kapernaumissa miehen, jonka miehen ystävät laskevat Jeesuksen jalkojen juureen. Olen kirjoittanut aiheesta artikkelissa Uskon avut ja Miten olisi katon purkaminen? Voit lukea kertomuksen Raamatusta Mark 2:1-12

Tehtävä vie muualle

Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta  ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.”  Mutta Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

Paluu Kapernaumiin

Myös tullimies Matteus asui Kapernaumissa. Matteuksen kertomuksen löydät Matt 9:9-12.  Tässä yhteydessä kerrotaan Jeesuksen herättäneen pahennusta, kun hän vietti aikaansa ”syntisten ja publikaanien” kanssa. Kritisoijat saivat Jeesukselta terävän vastauksen – ja kotiläksyn:

Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.” Matt. 9: 13,14

Matteus kertoo temppeliveroepisodin Matt. 17: 24-27

Näyttävistä ihmeistä ja arvovaltaisen oloisesta opetuksesta huolimatta ihmisten epäusko asettuu esteeksi Kapernaumissakin.  Näin Jeesus nuhtelee Kapernaumia yhdessä Korasinin ja Betsaidan kanssa.Luuk. 10: 13-16

 

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: