Mitä yläsali tuo mieleen?

  • Jeesuksen viimeisen illan opetuslastensa kanssa, illan, jonka muistoksi vietämme kiirastorstaita?
  • Helluntain, seurakunnan ”syntymäpäivän”? Päivän, jolloin rukoilevat Jeesuksen seuraajat saivat voiman korkeudesta, Pyhän Hengen, sekä ennen näkemättömän rohkeuden julistaa sanomaa ylösnousseesta Kristuksesta.

Yläsalissa tapahtui myös muuta – nimen omaan näiden kahden tapahtuman välillä:

Yläsalissa

  • vuoroin epäiltiin
  • vuoroin vakuututtiin ja uskottiin.

Kristus vakuutti haavoillaan

Tuomas halusi vakuuttua siitä, että Hänen Herransa todella oli Herra. Tuomas halusi nähdä Kristuksen haavat vakuuttuakseen Kristuksen todellisuudesta; Tuomas ei halunnut tulla huijatuksi.

Kristus vakuutti Tuomaksen haavoillaan. Kristus sanoi: Autuaat ovat ne, jotka eivät näe, mutta kuitenkin uskovat.

Automaattisesti uskottava?

Joissain hengellisissä piireissä tunnutaan ajattelevan, että on automaattisesti uskottava jokaista ilmiötä – muuten on ”tuomas”.

Ehkäpä meidän tulisi huomata Tuomaan ongelma: Hän epäili Kristusta. Se on aivan toinen asia kuin ilmiöiden kriittinen arvioiminen.

Ei Kristus katoa tai lakkaa olemasta, jos epäilee. Hän ei vain ”hyödytä” meitä.  Hänessä meillä on pelastus ja syntien anteeksisaaminen. Ilman Häntä olemme pulassa. Jos hylkäämme Hänen kuolemansa ja ylösnousemansa todellisuuden, olemme hyljänneet kristinuskon ytimen. Mitä meillä silloin on? Kristinuskon ydin on Kristus. Ei ilmiöt, eivät meidän omat tekomme, etc. Siksi on aivan eri asia epäillä Kristusta kuin ilmiöitä.

Yläsali  – paikka, jossa epäiltiin – ja vakuututtiin – Kristuksen todellisuudesta

Vakuuttakoon yläsali myös sinua, blogiani lukeva, Kristuksen todellisuudesta.

Tulkoon yläsalitodellisuus Sinun elämääsi – valloittakoon Sinut – ja tarvittaessa -”räjäyttäköön” kaiken sen, mikä estää tuntemasta todellista Kristusta, kaiken sen estävän pois – niin, että olet vapaa, vapaa uskomaan, vapaa luottamaan ja vapaa iloitsemaan Kristuksesta ja Hänen ylösnousemusvoimastaan myös Sinussa, Sinun elämässäsi.

Julkaistu 20.4.2013 Tuon Taivaallista – Heavenly Matters by Pauliina Kuikka