In lastest ten years I have gone through a rather complex period. – Kymmenenä viimeisimpänä vuotena olen käynyt läpi monitahoisen ajanjakson.

  • There have been new beginnings. – On ollut uusia alkuja.
  • But there have been also many questions. – On ollut myös monia kysymyksiä.
  • …sometimes frustration…, because there have been more questions than answers, more shut doors than opened… Ajoittain turhautumista…, koska kysymyksiä on ollut vastauksia enemmän ja suljettuja ovia enemmän kuin avoimia…
  • …there have been some painful refusals…and broken dreams… On ollut joitain kivuliaita takaiskuja…ja särkyneitä unelmia…

BUT there have been something else in this picture…: There have been the long term purpose, plan and timing from God. MUTTA kuvassa on ollut jotain muutakin…: Jumalan pitkän aikavälin suunnitelma, tarkoitus ja ajoitus.

My artikkeli written two years ago is current. – Artikkelini kahden vuoden takaa on edelleen ajankohtainen:

Lopulta sinä ylistät – Finally You shall Praise