Monen monta vuotta sitten minulla oli unelma: Olla kokopäiväisesti hengellisessä työssä. – Many, many moons ago I had a dream: to work in all-day ministry.

Joskus unelma näytti olevan niin kaukana arjesta, että kyselin Jumalalta, josko unelma olikin omaa haihatteluani. – Sometimes this dream seemed to be so far away in my daily life that I asked to God, if my dream was woolgathering.

Mutta niin vain tapahtui, että olin kokopäiväisessä hengellisessä työssä, nuorisotyönohjaajan viransijaisena luterilaisessa seurakunnassa vuodesta 2011 tähän vuoteen. –  But so it happened that I was in full-time youth ministry as an yout worker in Finnish Lutheran Church since 2011 until this year.

Tänä vuonna minun piti päättää jatkosta. – This year I had to decide if continue or not.

I decided to leave. – Päätin lähteä.

Tosiaankin tykkäsin kovasti nuorista. – I really loved the youth.

Mutta koin, että oli minun aikani liikkua eteenpäin. – But I felt that it was my time to move on.

Muutaman monimutkaisen vaiheen jälkeen paikallinen helluntaiseurakunta pyysi minua pastorikseen. – After some complicated episodes, local Pentecostal Church asked me to come to their pastor.

Hupsu nainen… Puoliaikainen työ, talo vuokralla..? Ei kovin hyvä sopimus taloudellisti… – Grazy woman… Half-time ministry, an apartment to rent..? Not so good deal, financially.

Mutta koin, että minun piti ottaa tehtävä vastaan. – But I felt that I had to receive the ministry.

…Muutaman viikon kuluttua sain puhelinsoiton…Muutama pieni seurakunta pyysi minua oppilaitospastorikseen – Ja niin minulla oli kokopäivätyö… After some weeks, I got a phone call… There some small assemblies asked me to come their school pastor… – So I had full-time ministry…

[… ja tässä on ollut syy siihen, miksi en ole yrittänyt tänä syksynä niin paljon parantaa maailmaa kuin tehdä parhaani pienen laumani kanssa… – … and this has been the reason why I haven´t so much tried to heal the World, but tried to do my best in the mid of the small flock. ]

Tämä tosiaan on ollut aivan käsittämätön syksy! – This has been an incredible autumn.

Ja minä olen käsittämättömän kiitollinen Herralleni, joka on uskollinen lupauksissaan ja kutsumisessaan. – And I am incredibly thankfull to my Lord, who is so faithfull in His promises and calling.