as-light-attracts-moths-light-of-lord-attract-people-who-seek-light-to-their-darkness-despair-needs-niin-kuin-valo-vetaa-puoleensa-yoperhosia-herran-valo-vetaa-puoleensa-ihmisia-jotka-etsivat-va

When we open tv, radio or a newspaper, most news we hear are alarming ones. – Kun avaamme tv:n, radion tai sanomalehden, useimmat uutiset ovat huolestuttavia.

There may be worries in our personal life as well. – Myös meidän henkilökohtaisessa elämässämme voi olla huolia.

It is reality. – Se on totta.

But there is word said by Lord to us. – Mutta Jumalalta on sana meille:

“Arise, shine, for your light has come,
and the glory of the Lord rises upon you.
See, darkness covers the earth
and thick darkness is over the peoples,
but the Lord rises upon you
and his glory appears over you.
Nations will come to your light,
and kings to the brightness of your dawn.
Lift up your eyes and look about you:
All assemble and come to you — (Isa 60: 1-4a)

Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem,
sillä sinun valosi saapuu
ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.
Katso, pimeys peittää maan,
yön synkkyys kansat.
Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi,
Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi.
Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.
Kansat tuovat lahjansa Jerusalemiin

Nosta silmäsi, katso ympärillesi:
he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat — (Jes 60: 1-4a)

This theme has come to me all around in last week. – Tämä teema on putkahtanut esiin joka puolelta viime viikolla:

In sermons, to which I have took part. In books and stuff found in internet, which I have read. – Hengellisissä tilaisuuksissa, joihin olen osallistunut. Kirjoissa ja internetistä löytämässäni materiaalissa.

The message has been equal. – Sanoma on ollut yhtenäinen.

Shine! – Loista!

As light attracts moths, light of Lord attract people who seek light to their darkness, despair, needs. – Samalla tavoin kuin valo vetää puoleensa yöperhosia, Herran valo vetää puoleensa ihmisiä, jotka etsivät valoa pimeyteensä, epätoivoonsa ja tarpeisiinsa.

Also those who have their hope in Christ, need that light. – Myös ne, jotka ovat laittaneet toivonsa Kristukseen tarvitsevat tuota valoa.

I have met many Christians who feel as if disappointed because of conditions of life – or in some cases – because of other Christians who have hurt them in a way or an another. – Olen tavannut monia kristittyjä, jotka ovat pettyneitä elämän olosuhteiden – tai joissain tapauksissa – toisten kristittyjen takia, jotka ovat loukanneet heitä tavalla tai toisella.

I know this reality, because I have been there. – Tiedän tunteen, koska olen sen kokenut.

But I know as well, that wallowing in bad feelings isn´t worth that at all. – Yhtä lailla tiedän, että huonoissa fiiliksissä kieriskeleminen ei ole sen arvoista.

If we get bogged down to our bad feelings, it is situation to the thief (evil) to steal and kill and destroy. – Jos juutumme huonoihin fiiliksiin, se on varkaalle (pahalle) tilaisuus varastaa, tappaa ja tuhota.

Instead of that, the Shepherd (Jesus) has come that we may have life, and have it to the full. – Sen sijaan Paimen (Jeesus) on tullut, jotta meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.

In the name of Jesus it is time to shake us out from bitter memories, old insults, etc. and let Jesus to lead us forward. . – Jeesuksen nimessä on aika ravistaa yltä katkerat muistot, vanhat loukkaukset, yms. ja antaa Jeesuksen johdattaa eteenpäin.

Jesus has better to us. – Jeesuksella on parempaa meitä varten.

David´s life wasn´t easy. But this Psalmi is his most known one. – Daavidin elämä ei ollut helppo. Silti tämä Psalmi on hänen tunnetuimpansa:

The Lord is my shepherd, I lack nothing.
He makes me lie down in green pastures,
he leads me beside quiet waters,
he refreshes my soul.
He guides me along the right paths
for his name’s sake.
Even though I walk
through the darkest valley,
I will fear no evil,
for you are with me;
your rod and your staff,
they comfort me.
You prepare a table before me
in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil;
my cup overflows.
Surely your goodness and love will follow me
all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord
forever.

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Let´s that creed of David´s be also ours. – Tämä Daavidin uskontunnustus olkoon myös meidän uskontunnustuksemme.