Prayer – A Method or Intimacy? ( Part 2) Our Lord – Rukous – metodia vai läheisyyttä? (Osa 2) Isä meidän

Vapaapäivinäni olen lukenut pätkä kerrallaan erilaisia kirjoja. Niistä yksi Kenneth E. Baileyn kirjaa Jeesus Lähi-Idän asukkaan silmin (InterVarsity Press, USA, 2008; Perussanoma, 2008). – Some days off and I have read different books. One of those has been Jesus Through Middle Eastern Eyes. Cultural Studies in the Gospels written by Kenneth E. Bailey (InterVarsity Press, USA, 2008).

For more information about this excellent reseacher, teacher and author, visit his website – Lisää tästä mahtavasta tutkijasta, opettajasta ja kirjoittajasta hänen kotisivullaan (englanniksi)

In his book, Bailey leads a reader into a deeper understanding of the person and significance of Jesus within his own cultural context – lifting away layers of our very different culture. – Kirjassaan Bailey johtaa lukijan syvempään Jeesuksen persoonan ja Jeesuksen merkityksen ymmärtämiseen Jeesuksen ajan kulttuurista käsin. Samalla Bailey ottaa pois aikamme kulttuurista peräisin olevia kerroksia.

Of course, as every book, we may read also this with open eyes and also weighting, if Dr. Bailey is in right or in wrong in his constructions. – Tietenkin, kuten mitä tahansa kirjaa, tätäkin pitää lukea avoimin silmin ja myös arvioiden, onko Tri Bailey oikeassa vai väärässä tulkinnoissaan.

Here you will find some details I found out by reading Jesus Through Middle Eastern Eyes. The book is much more rich and multi-tone, so if you find it in a library or a bookstore, please, read the book yourself! – Tästä löydät muutamia löytöjä, joita tein lukiessani kirjaa Jeesus Lähi-Idän asukkaan silmin. Kirja sinänsä on paljon rikkaampi ja monisävyisempi, joten jos löydät sen kirjastosta tai kirjakaupasta, lue ihmeessa se itse!

1. You may be you when you pray – Voit olla sinä, kun rukoilet

Jewish people prayed in Hebrew. – Juutalaiset rukoilivat hepreaksi.

Many reseachers think that Jesus taught the Lord´s Prayer in Aramea. – Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen arameaksi.

You don´t need special language to talk to God. – Et tarvitse jotain tiettyä kieltä puhuaksesi Jumalalle.

2. You don´t need much word to get near God – Et tarvitse monisanaisuutta lähestyäksesi Jumalaa

In his book Bailey tells to a reader about a protocol which was used by Jewish or Romans to address God or gods. They used multiplied prefixes before they came to the point. – Kirjassaan Bailey kertoo lukijalleen protokollasta, jota juutalaiset ja roomalaiset käyttivät lähestyessään Jumalaa tai jumalia. He käyttivät monenmoisia titteleitä ennen kuin menivät itse asiaan.

Abba, our Father, is enough. – Abba, Isä meidän, riittää.

3. Heavenly Father (Father in Heaven) – Taivaallinen Isämme

We may find similarities with Father in Heaven and our fathers. BUT our Father in Heaven is much more. When our fathers may have many imperfections, our Father in Heaven doesn´t. – Taivaallisen Isämme ja (maallisten) isiemme välillä voimme löytää yhtäläisyyksiä. MUTTA Isämme Taivaassa on paljon enemmän. Isissämme voi olla monenmoisia puutteita, Taivaallisessa Isässämme näitä puutteita ei ole.

4. Our Father – Isä meidän

Our Father,… He is your personal father, but He is also more: He is OUR Father. – Isä meidän,… Hän on sinun isäsi, henkilökohtaisest, mutta Hän on vieläkin enemmän: Hän on MEIDÄN isämme.

…give us, our daily bread… – … anna meille meidän jokapäiväinen leipämme…

Prayer isn´t only for you/me. Prayer is for us. – Rukous ei ole vain sinua/minua varten tai sinun/minun puolesta. Rukous on meitä varten.

Prayer includes also the community of believers and need of them. – Rukous kätkee sisäänsä myös muut uskovat ja heidän tarpeensa.

5. The most important… – Kaikkein tärkeintä…

… is that you are there, in prayer, saying your prayer… Using words you have… – …on se, että olet rukouksessa, sanoen sinun rukouksesi… Käytät niitä sanoja, jotka sinulla on…

  • Perhaps you need written prayers to pray, be free in you prayer. – Ehkä käytät valmiita rukouksia, ole vapaa siinä rukouksessasi.
  • …Or you are used to pray as if telling things to a friend, whom you trust, go on. – … Tai olet tottunut rukoilemaan kuin kertoisit asioita ystävällesi, johon luotat, jatka tähän malliin.
  • …Or you speak in tongues, use this gift… – Tai puhut kielillä, käytä sitä lahjaa…

The main point is, that you are in prayer opening your heart to Lord who wants to meet you. – Tärkeintä on, että olet rukouksessa avaten sydämesi Herralle, joka haluaa kohdata sinut.

If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. (Rev. 3: 30, NIV) – Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. (Ilm. 3: 20)

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: