Prayer – A Method or Intimacy? ( Part 1) – Rukous – metodia vai läheisyyttä? (Osa 1)

Prayer, it is rightly said, is the method of genuine theology research, the method of understanding what and who God is. (Dallas Willard, The Divine Conspiracy)

Voidaan oikeutetusti sanoa, että rukous on aidon teologisen tutkimuksen menetelmä, menetelmä, jolla ymmärrämme, kuka Jumala on. (Dallas Willard, The Divine Conspiracy)

untitled (883 of 76)

Jesus taught – Jeesus opetti:

I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.

When we are speaking about faith, we are totally depended on Lord. – Mitä uskoon tulee, olemme täysin riippuvaisia Herrasta.

The only way to get to know Jesus is to come and see (ourself) (Comp. John 1: 39, 46). – Ainoa keino tulla tuntemaan Jeesus on tulla ja nähdä (itse) (Vrt. Joh 1: 39, 46).

But when you pray, go into your [most] private room, and, closing the door, pray to your Father, Who is in secret; and your Father, Who sees in secret, will reward you in the open. – Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. (Matt. 6: 6)

The Message translation draws to us the risk to mistake prayers for a mechanical process – The Message -käännös piirtää eteemme kuvan siitä, miten rukous voidaan ymmärtää väärin niin, että siitä tulee mekaaninen prosessi:

And when you come before God, don’t turn that into a theatrical production either. All these people making a regular show out of their prayers, hoping for stardom! Do you think God sits in a box seat? – Tullessanne Jumalan eteen, älkää tehkö siitä myöskään teatteriesitystä. Kaikki nämä ihmiset, jotka tekevät rukouksistaan vakituisen shown toivoen tähtiroolia! Ajatteletteko, että Jumala istuu aitiopaikalla (katselemassa)?

Here’s what I want you to do: Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace. – Tämä on se, mitä haluan: Etsikää hiljainen ja erillään muusta oleva paikka, niin teille ei tule kiusausta esittää Jumalan edessä roolia. Yksinkertaisesti olkaa siellä – niin aidosti ja rehelliseti kuin voitte. Kiinnekohta siirtyy teistä Jumalaan, ja alatte tuntea Hänen armoaan.

The world is full of so-called prayer warriors who are prayer-ignorant. They’re full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don’t fall for that nonsense. This is your Father you are dealing with, and he knows better than you what you need. With a God like this loving you, you can pray very simply. Like this… Father us,… – Maailma on täynnä niin kutsuttuja rukousvartioita, joilla ei ole tietoakaan rukouksesta. He ovat täynä kaavoja, ohjelmia ja neuvoja, myyntitekniikoita, joilla yritetään saada Jumalalta se, mitä halutaan. Älkää langetko tuommoiseen tyhjänpäiväisyyteen. Olette tekemisissä Isän kanssa, ja Hän tietää paremmin kuin te, mitä te tarvitsette. Tällaisen rakastavan Jumalan kanssa voitte rukoilla hyvin yksinkertaisesti. Niin kuin näin… Isä meidän,…

untitled (886 of 172)

Father us is most used prayer in the World. Father us unites different churches and denominations. – Isä meidän on eniten rukoiltu rukous maailmassa. Isä meidän yhdistää kirkkoja ja yhteisöjä.

This prayer is the answer of Jesus to the question of His disciplines, how to pray. – Tämä rukous on Jeesuksen vastaus Hänen opetuslastensa kysymykseen siitä, miten pitää rukoilla.

Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
Pray, therefore, like this – Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin (tässä käytetty kreikan sana voidaan kääntää myös ´tähän tapaan´).

Father us is an example for us, how and what to pray (continues in the next article). – Isä meidän on meille esimerkki, miten ja mitä rukoilla (jatkuu seuraavassa artikkelissa).

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: