Ministry as Following Jesus – Palvelutyö Jeesuksen seuraamisena

My project ”Reading the Gospel of Mark” continues. – Projektini ”Lue Markuksen evankeliumi” jatkuu. Today it was the turn of the chapter 3. – Tänään oli kolmannen luvun vuoro.

Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed twelve that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. –
Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa.
Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä —

Here seems to be found the starting point of Christian ministry.

  • calling by Jesus
  • coming to Him
  • being with Him and
  • sending by Him.

Täältä näyttää löytyvän kristillisen palvelutehtävän lähtökohta:

  • Jeesuksen kutsu
  • Hänen luokseen meneminen
  • Hänen kanssaan oleminen ja se, että
  • Hän lähettää.

On my short holiday I have had a bit extra time to read books which I found out trip in Sweden last summer. One of those is The Art of Pastoring – Ministry without All of Answers by the evangelical pastor David Hansen – Yksi niistä on (pahoittelen, käännökseni on vähintään luova, jotta saan otsikon kuulostamaan järkevältä suomelta…) Evankelikaalisen pastorin David Hansenin kirjoittama Paimenuuden taito – Palveleminen ilman kaikkia vastauksia.

In his book David Hansen reflected his first years in ministry on the country side of Montana. – Kirjassaan David Hansen pohti ensimmäisiä palveluvuosiaan Montanan maaseudulla.

How to deal with the ministry at hand? – Miten selviytyä käsillä olevasta palvelutehtävästä?

It is sleeting in my soul. I don´t know what I´m supposed to do. I´ve called, educated, interned and ordained. I have learned lists of tasks to do, but not what I am to be. I´m cold and afraid. – Sielussani sataa räntää. En tiedä, mitä minulta odotetaan. Minut on kutsuttu, olen koulutettu, minut on perehdytetty, minulla on pappisvihkimys. Minulla on lista tehtävistä, mutta en tiedä kuka minun olisi oltava

Hansen tells about the library which his predecessor left behind him, the library included books of trends of Christianity in the decades of his pastoral ministry. His predecessor had tried almost all of those trends in his ministry. He has been fantastic preacher, organizer, etc. – but something had lacked… Or a bit more: the parish was confused. – Hansen kertoi edeltäjänsä jälkeensä jättämästä kirjastosta. Sieltä löytyi kirjoja kristinuskon virtauksista edeltäjän palveluvuosilta. Edeltäjä oli kokeillut melkein kaikkia trendeistä. Hän oli ollut hieno saarnaaja ja organisoija – silti jotain oli jäänyt puuttumaan. Ehkäpä vielä enemmänkin: seurakunta oli sekaannuksen vallassa.

Hansen tried to ministry differently. – Hansen yritti palvella toisin:

I was performing my tasks as a pastor with as much skill and energy as I could. I preached, taught Bible studies, prayed, led worship and administered sacraments. – Tein pastorin työtä niillä taidoilla ja sillä energialla, joka minula oli. Saarnasin, opetin Raamattua, rukoilin, johdin jumalanpalvelusta ja jaoin sakramentteja.

The problem was: Allthought parishers liked his work, the church didn´t fire him! – Ongelma oli, että vaikka seurakuntalaset pitivät työnjäljestä, seurakunta ei sytyttänyt häntä.

Then – after a fishing trip – Hansen got an idea. – Sitten – yhden kalareissun jälkeen – Hansen sai idean:

What about the ministry as following Jesus? – Mitä jos palvelutehtävä olisin Jeesuksen seuraamista?

In his theological context (Calvinism?) Hansen put his thought to words. – Teologisesa viitekehyksessään (kalvinilaisuus?) Hansen laittoi ajatuksensa sanoihin:

If it is true that in preaching Jesus we bring God to our people, perhaps in following Jesus in our daily lives we can bring God to people… – Jos kerran on totta, että saarnatessamme Jeesusta tuomme Jumalan ihmisten luo, ehkäpä on niin, että seuratessamme Jeesusta jokapäiväisessä elämässämme tuomme Jumalan ihmisille…

Hansen saw himself as the parable of Jesus to get God known to people around. – Hansen näki itsensä Jeesuksen vertauksena, joka tekisi Jumalan tunnetuksi ihmisille ympärillään.

I personally, prefer to put this to words written by Paul – Itse laittaisin tämän mieluummin Paavalin sanoihin:

We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God. 2 Cor 5: 20 — Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 2 Kor. 5:20

… this has been also my conclusion in my journey in ministry. – …tämä on ollut myös minun päätelmäni palvelutehtävässä:

Not only trends, not only tasks, but Jesus, whom we are basically to represent here. – Ei pelkästään virtauksia, ei pelkästään (virka)tehtäviä, vaan Jeesus, jota perimmältämme meidän on tarkoitus edustaa täällä.

faith-in-work-alkukesa

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: