Speak Life, not Death – Puhu elämää, älä kuolemaa

This morning I read an article from an another Word Press blogger, Wanda Alger. – Tänä aamuna luin Word Press -bloggaajan, Wanda Algerin, artikkelin.

One of her thought stopped me to think – Yksi hänen ajatuksistaan pysäytti ajattelemaan:

Tell others about the river. Do not fixate on the darkness. There are no answers there. Focus on the river and announce my coming of cleansing, renewal, transformation and life. – Kerro toisille virrasta. Älä keskity pimeyteen. Siellä ei ole vastaus. Keskity virtaan ja puhu tulevasta puhtaudesta, uudistuksesta, muutoksesta ja elämästä.

Many years ago I met an opposite strategy: Some believers had misunderstood the purpose of an intercession – they are praying against, not for. – Vuosia sitten kohtasin päinvastaisen strategian: Jotkut uskovat olivat ymmärtäneet väärin esirukouksen tarkoituksen: He eivät rukoilleet puolesta, vaan vastaan.

Their intercession looked like cursing. – Heidän esirukouksensa muistutti kiroamista.

They didn´t targeted their prayer only against power of evil, but against people and situations, which were opposite to their purposes and dreams. – He eivät pelkästään rukoilleen pahan valtaa vastaan, vaan sellaisia ihmisiä ja olosuhteita vastaan, jotka olivat vastakkaisia heidän tarkoituksilleen ja unelmilleen.

Their faith was evil focused – and focused to all things, people or situations they kept evil. – Heidän uskonsa keskittyi pahaan – ja ihmisiin, asioihin ja olosuhteisiin, joita he pitivät pahana.

They justified their prayer by an example of Jesus and Ezekiel. – He oikeuttivat rukouksensa Jeesuksen ja Hesekielin esimerkeillä.

Jesus cursed a fig tree. – Jeesus kirosi viikunapuun.

Ezekiel proclaimed life to dead dones. – Hesekiel julisti elämää kuolleille luille.

Big difference between Jesus/Ezekiel and those proclaiming believers was here:

Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise.

Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika.

The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley; it was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, “Son of man, can these bones live?”

I said, “Sovereign Lord, you alone know.”

Then he said to me, “Prophesy to these bones and say to them, ‘Dry bones, hear the word of the Lord! This is what the Sovereign Lord says to these bones: I will make breath enter you, and you will come to life.

Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia.

Herra sanoi minulle: ”Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi: ”Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon.

Most important thing is to hear from Word and hear from Lord what is HIS will according to situation at hand. – Tärkein asia on kuulla Sanasta ja kuulla Herralta, mikä on HÄNEN tahtonsa tilanteeseen nähden.

I think, the story about barren fig tree has little to do with intercession. – Ajattelen, että tarinalla hedelmää kantamattomasta viikunapuusta on vähän tekemistä esirukouksen kanssa.

In the context we see that Jesus couldn´t find fruit in the tree. That was the problem! – Asiayhteydestä näemme, että Jeesus ei löytänyt puusta hedelmää. Se oli ongelma.

The tree have had its season to bear fruits, now there weren´t any. – Puulla oli ollut aika kantaa hedelmää, nyt siinä ei ollut yhtään.

Perhaps Jesus demonstrated his parable written in Luke 31 – Ehkä Jeesus demonstroi vertaustaan, joka löytyy Luukkaan 13. luvusta:

Then he told this parable: “A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, ‘For three years now I’ve been coming to look for fruit on this fig tree and haven’t found any. Cut it down! Why should it use up the soil?’

´Sir,’ the man replied, ‘leave it alone for one more year, and I’ll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine! If not, then cut it down.’

Jaa se.'”eesus esitti vielä vertauksen: ”Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt.  Silloin hän sanoi puutarhurille: ’Jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain vie voiman maasta.’ Mutta puutarhuri vastasi: ’Herra, anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää. Jollei niin käy, käske sitten kaataa se.'”

So Jesus would have spoken about barren deeds and time given for repentance. – Niinpä Jeesus olisi puhunut hedelmättömistä teoista ja ajasta, joka on annettu parannuksen tekemiseen.

Anyway, His ”curse” was His own, but His Father opinion about the tree. – Joka tapauksessa, Hänen ”kirouksensa” ei ollut Hänen omansa, vaan Isän mielipide puusta.

So we haven´t any right or justification to put our own antipathy to or prayers but try catch what would our Heavenly Father think about the situation. – Niinpä meillä ei ole oikeutta tai perustetta laittaa rukouksiimme meidän antipatioitamme, vaan yrittää saada selville, mitä Taivaallinen Isämme mahtaisi ajatella tilanteesta.

In most of cases His will seem to proclaim life instead of death. – Useimmissa tapauksissa Hänen tahtonsa näyttäisi olevan julistaa elämää kuoleman sijaan.

For example think how many times Jesus did touch sick or dead to give them health and life?! – Ajattelepa esimerkiksi, miten monta kertaa Jeesus kosketti sairasta tai kuollutta antaakseen heille terveyden ja elämän?!

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: