A Violence free Area – Väkivallaton alue

Today I had day off and have an extra time to I read some good articles. – Tänään minulla oli vapaapäivä ja oli hiukan ylimääräistä aikaa lukea muutama hyvä artikkeli.

I found a story about ”Deb”. – Löysin ”Debin” tarinan. You may read the story in English here.

Deb still has a hard time saying she was abused. Her husband knew the Bible well and proclaimed his Christian faith boldly. They studied Scripture together, prayed together, and hosted Bible studies in their home. But a domineering nature lurked behind his confident, God-fearing front. He spent years tearing down Deb’s sense of security and self-worth. – Debillä on yhä vaikeaa sanoa, että hän on kohdannut väkivaltaa. Hänen miehensä tunsi Raamatun hyvin ja julisti kristillistä uskoaan rohkeasti. He opiskelivat Kirjoituksia  ja rukoilivat yhdessä. Heidän kodissaan kokoontui raamattupiiri. Tämän luottavaisen, Jumalaa pelkäävän julkisivun takana piileksi hallitseva luonto. Mies käytti vuosia murentaakseen Debin turvallisuuden tunteen ja omanarvontunnon.

The story of Deb describes us how different roles by abuser may actually be. – Debin tarina kertoo, miten erilaisia rooleja väkivallan tekijällä voi olla.

”I had things broken around me, threats made to me, emotional games played on me—a knife held to my throat, a gun held to my head,” Deb says. ”The Bible itself was even used as a weapon against me—” – ”Asioita rikkoontui ympärilläni, minua peloteltiin, tunnepelejä pelattiin ympärilläni – veitsi oli kurkullani, ase otsallani,” Deb kertoo. ”Jopa Raamattua käytettiin aseena minua vastaan–”

In Deb´s story I find many, many other Christian spouses. – Debin tarinassa löydän monet, monet kristityt puolisot:

I had to have been doing something wrong if things weren’t going well in a relationship that included God, right? I tried so hard to be godly … and the Bible told me to submit to my husband. Maybe God just wanted me to suffer a bit, to make me more holy. Besides, it wasn’t that bad—he never hit me.- Minun on täytynyt tehdä jotain väärin, kun asiat eivät ole mallillaan suhteessa, jossa on Jumala mukana, eikö niin? Yritin niin kovasti olla jumalallinen… ja Raamattujan sanoo, että minun pitää olla miehelleni alamainen. Ehkäpä Jumala haluaa minun kärsivän hieman, jotta minusta tulisi pyhempi. Sitä paitsi, ei se niin pahaa ollut. Eihän hän lyönyt minua kirjaimellisesti.

THIS IS SO WRONG CONCLUSION! – TÄMÄ ON NIIN VÄÄRÄ PÄÄTELMÄ!

The common denominator is that it’s about having power and control over another human being. – Yhteinen nimittäjä on vallan ja kontrollin kohdistaminen toiseen ihmiseen.

Says Yvonne DeVaughn, the national coordinator of AVA (Advocacy for Victims of Abuse), a ministry of the Evangelical Covenant Church that equips churches to address domestic abuse. – Sanoo Yvonne DeVaughn, AVA:n (Evangelical Covenant Church -nimisen kirkon palvelutehtävä, joka ajaa väkivallan uhrien asiaa ja varustaa seurakuntia paikantamaan perheväkivallan) kansallinen koordinaattori.

It’s not about anger management—often you see that the person can manage that anger when they’re in social situations. It’s not about drugs, alcohol, genetics, biology, out-of-control behavior, or stress—it is about having power and control over another human. – Kysymys ei ole vihan hallinnasta – useinhan näet samaisen henkilön kykenevän hallitsemaan vihaa sosiaalisissa tilanteissa. Eikä kysymys ole myöskään huumeista, alkoholista, perimästä, biologiasta, hallitsemattomasta käytöksestä tai stressistä; kysymys on vallan ja kontrollin käytöstä toiseen ihmiseen.

Amen! Exactly! – Aamen! Juuri näin!

Explanations and excuses are to gone. – Selitykset ja tekosyyt joutavat mennä.

Responsibility about OWN behavior are come. – OMASTA käytöksestä vastuu saa tulla.

As Christians we may cause a bad turn if we misunderstand what is happening in the family where we see abusive behavior. We may sustain destructive behavior by misunderstanding the message of our Bible. – Kristittyinä voimme tehdä karhunpalveluksen, jos ymmärrämme väärin sen, mitä perheessä, jossa on väkivaltaa, tapahtuu. Me voimme ylläptää tuhoisaa käytöstä, jos väärinymmärrämme Raamatun viestin.

Telling the victim to submit to sinful (violence is sin – alltought we can´t find that directly in NT) behavior will rarely encourage the healing God wants to bring about in the life of both victim and abuser. Instead, it enables the abuser to continue down his or her destructive path, while their family pays the price. The best chance a marriage has for long-term survival is for the cycle of abuse to be broken, and for the abuser be brought to repentance (not just remorse) – Se että käskemme uhria alistumaan synnilliselle käytökselle (ja sitä väkivalta on, vaikka sitä ei suoraan sanota Uudessa testamenissa!!!) ei rohkaise parantumiseen, jonka Jumala, haluaa tuoda sekä uhrille että väkivallan käyttäjälle. Sen sijaan, se mahdollistaa väkivallan tekijän jatkavan tuhoisalla polullaan – ja perhe maksaa siitä hinnan. Paras vaihtoehto perheen kannalta pitkässä juoksussa on se, että väkivallan kehä katkaistaan ja väkivallan tekijä (!!!) johdetaan parannukseen (!!! – eikä vain katumukseen).

Especially, Christian marriage basing on LOVING God and Savior, ought to be the violence free area or we have casted aside God, who IS LOVE! – Erityisesti kristillinen avioliitto, jonka ymmärrämme pohjaavan RAKASTAVAAN Jumalaan ja Vapahtajaan, pitäisi olla väkivallasta vapaa alue – tai muutoin olemme heittäneet pois Jumalan, joka ON RAKKAUS.

Picture isn´t attached with the item. It is taken in a exhebition of old Finnish army uniforms. – Kuva ei liity aiheeseen. Kuva on otettu vanhojen suomalaisten sotilasasujen näyttelystä.

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: