untitled (1117 of 342)All of those situations that may appear to be dead and have no life, God is breathing new life in them. Reconnect to them. Pick them back up. There is new life being breathed into them. God has sustained them even though you may have thought they were dead. They are being resurrected! — Jumala puhaltaa uuden elämän kaikkiin tilanteisiin, jotka näyttävät kuolleilta ja elottomilta. Nosta ne ylös. Niihin on puhallettu uusi elämä. Jumala ylläpiti niitä, vaikka sinä olit ajatellut, että ne ovat kuolleet. Ne ovat nousemassa kuolleista. by Jacqui Showers in https://www.facebook.com/ShowersBlessing

You may find this entepreuer coach also in https://showersblessings.wordpress.com/