My Own or Someones Else´s? – Oma vai jonkun toisen?

These words spoke out to me today – Tämä sana puhutteli minua tänään:

Apostle Paul wrote these words to Christian in Corinth – Paavali kirjoitti nämä sanat Korinttin kristityille

We’re not, understand, putting ourselves in a league with those who boast that they’re our superiors. We wouldn’t dare do that. But in all this comparing and grading and competing, they quite miss the point. —  Me emme, ymmärtäkää tämä, ole niiden kaltaisia, jotka ylpeilevät siitä, että he ovat ylivertaisia meihin nähden. Emme uskaltaisi tehdä niin. Kaikessa tässä kilpailemisessa, mittaamisessa ja vertailussa, he pian kadottavat asian ytimen.

 We aren’t making outrageous claims here. We’re sticking to the limits of what God has set for us. But there can be no question that those limits reach to and include you. We’re not moving into someone else’s “territory.”  — Meillä ei ole röyhkeitä vaateita. Me pysymme niissä rajoissa, jotka Jumala on asettanut meille. Selvästikin nämä rajat koskevat myös teitä. Me emme liiku alueelle, joka kuuluu jolle kulle toiselle. 

—-

We’re not barging in on the rightful work of others, interfering with their ministries, demanding a place in the sun with them. — Me emme tunge itseämme emmekä omi toisen työtä, häiritse heidän palvelutehtävänsä, tavoittele paikkaa auringossa heidän kanssaan.

What we’re hoping for is that as your lives grow in faith, you’ll play a part within our expanding work. And we’ll all still be within the limits God sets as we proclaim the Message in countries beyond Corinth.  — Se mitä toivomme, on että te uskossa kasvaen, olette mukana kasvavassa työssä. Ja että me kaikki yhä olemme Jumalan asettamissa rajoissa julistaessamme evankeliumia myös Korinttin tuolla puolella.

But we have no intention of moving in on what others have done and taking credit for it. “If you want to claim credit, claim it for God.” What you say about yourself means nothing in God’s work. It’s what God says about you that makes the difference. — Mutta emme halua liikkua sinne, missä muut ovat tehneet työtä ja ottaa siitä kunniaa itsellemme. ”Jos haluat tunnustusta, ota se vastaan Jumalalta.” Se mitä sanot itsestäsi, ei merkitse Jumalan työssä mitään. Se, mitä Jumala sanoo, on merkityksellistä. (The Message/suomalainen käännös Message -käännöksestä)

DSC_0055

It is very important to believe, that Lord gives gift for purpose! He gives everyone ”selected set” gifts for purpose. Everyone of us has our own calling and purpose. So these sets of gifts are different – and once more – for purpose. We aren´t competing against each others!  — On äärettömän tärkeä uskoa, että Herra antaa lahjojaan tarkoitusta varten! Hän antaa jokaiselle ”valikoidun setin” lahjoja tarkoitusta varten. Jokaisella meistä on oma kutsumus ja tarkoitus. Sen takia lahjat ovat erilaisia – ja vielä kertaalleen – tarkoitusta varten. Me emme kilpaile toisemme kanssa!

You may find it out 1 Cor 12 https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%2012&version=MSG;NKJV – Löydät tämän ajatuksen 1. Kor 12 http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Kor.12.html#o20

It is very important to keep ourselves in these limits to avoid confusion! – On todella tärkeää, että -välttääksemme sekaannusta – pysyttäydymme näissä rajoissa.

Paul just simply said:

I planted the seed, Apollos watered the plants, but God made you grow. It’s not the one who plants or the one who waters who is at the center of this process but God, who makes things grow. — Minä kylvin siemenen, Apollos kasteli, mutta Jumala sai teidät kasvamaan. Ei ole kysymys siitä, kuka kylvi tai kuka kasteli, vaan prosessin keskuksena on Jumala, joka saa asiat kasvamaan! (Compare 1 Cor 3: 9 – Vertaa 1 Kor.3: 5-9)

DSC_9999

If we compete with each others in these cases, we are in risk to miss the point: what Lord want ME, personally to do… – Jos kilpailemme näissä asioissa, olemme vaarassa kadottaa jutun idean: mitä Jumala hauaa MINUN tekevän.

We are worried about our reputation, honour and recognition – so we are risk to miss the deal given by Lord to US. — Olemme huolissamme maineestamme, kunniastamme ja saamastamme tunnustuksesta – niin, että olemme vaarassa hukata Jumalan MEILLE antaman tehtävän.

DSC_9991

Some times we are in risk to reach out something which isn´t planned to us at all. – Joskus olemme vaarassa tavoitella jotain, mitä ei alun perinkään ole suunniteltu meitä varten.

Many years ago I get to know a man who wanted to be an new Niilo Ylivainio and/or Seppo Juntunen (amous Finnish pastors who is well-known about the fact how masses came to seek for Lord, many healed – and especially fall under the Spirit) – Vuosia sitten tulin tuntemaan miehen, joka halusi olla uusi Niilo Ylivainio ja/tai Seppo Juntunen.

This man read books written by Ylivainio and Juntunen. Ylivainio was gone in those days, so this man followed Juntunen in his meeting – and tried to imitate him. – Tämä mies luki Ylivainion ja Juntusen kirjat. Ylivainio oli tuolloin jo kuollut, niinpä tämä mies seurasi Juntusta tämän kokouksiin yrittäen matkia Juntusta.

Results were poor. – Tulokset olivat kehnoja.

Nobody healed – nor fall. – Yksikään ei parantunut – ei edes kaatunut.

This disappointed man was forced to give up playing ”healer pastor”. – Tämä pettynyt mies oli pakotettu luopumaan parantajapastorileikistään.

Why? – Miksi?

Didn´t Jesus commanded to us:

Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;  they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover. — Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.

Yes, He did. – Kyllä Hän teki niin.

BUT He gave this commandment by collectively. – MUTTA Hän antoi tämän käskyn kollektiivisesti.

AND in this collective context He shares His gifts according to His will and purpose. – JA tässä kollektiivisessa asiayhteydessä Hän jakaa lahjojaan tahtonsa ja tarkoituksensa mukaan.

He NEEDS every one of us to fulfill this commandment. – Hän TARVITSEE jokaista meistä täyttämään tämän käskyn.

He needs some one who has gift of healing  or working of miracles as well as an another  who prophecies or discerns of spirits or some one who speaks different kinds of tongues or an another who interpretates those tongues or who encourage others or an another who gives or some one who teaches as an another who prays, etc., etc. – Hän tarvitsee jotakuta, jolla on parantamisen lahja tai lahja tehdä ihmetekoja yhtä lailla kuin toista, joka profetoi tai jolla on lahja erottaa henget, tai jota kuta joka puhuu kielillä kuin toista joka selittää kieliä, tai jota kuta joka rohkaisee kuin toista jolla on antamisen lahja tai jota kuta joka opettaa kuin toista joka rukoilee, jne., jne. 

DSC_0024

So we have no need or reason to compare, grade or compete. – Niinpä meillä ei ole mitään syytä vertailla, arvottaa tai kilpailla.

Continues in the next article – jatkuu seuraavassa kirjoituksessa

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

One thought on “My Own or Someones Else´s? – Oma vai jonkun toisen?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: