In last times I have worked a bit as a freelance journalist. – Viime aikoina olen tehnyt hieman freelance-toimittajan töitä. – This period has been a bit different window than I meet an a church. – Tämä aika on ollut hieman erilainen ikkuna kuin kirkon työ.

DSC_1046

For example the item which is important in Christmas. – Esimerkiksi se, mikä on tärkeää joulussa.

Many, many have said that going to a church belongs to Christmas (yes, they have said that when I have been in a role of a journalist). – Tosi moni on sanonut, että joulukirkko kuuluu jouluun (kyllä vain, he ovat sanoneet se, kun olen ollut paikalla toimittajan roolissa).

I think, this kind of season is a good opportunity to think the real message and deepest blessing of Christmas. – Ajattelen, että tällainen aika on mahdollisuus pohtia joulun todellista viestiä ja suurinta siunausta.

DSC_8812

Many, many are coming to churches. Let´s pray Jesus would meet them and us!

Monet, monet tulevat kirkkoihin. Rukoilemme, että Jeesus kohtaisi heidät ja meidät!