Even a Mess may work for good – Jopa sotku voi koitua hyväksi

Today I have a verse picked from Bible at hand, the verse, which has made me timely ashamed, and I have asked- – Tänään edessäni on raamatunjae, joka on ajoittain hämmentänyt minua ja olen sen äärellä kysynyt:

Are you sure, Paul? – Oletko tosissasi, Paavali?

The verse is written in the Letter of Romans – Jae löytyy Roomalaiskirjeestä:

We are assured and know that [God being a partner in their labor] all things work together and are [fitting into a plan] for good to and for those who love God and are called according to [His] design and purpose. (Rom. 8: 28, Ampl.) — Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. [*Vaihtoehtoisen tekstimuodon mukainen suomennos:”Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat.”] (Room. 8: 28)

Paul says he is assured about the fact he writes in his letter. – Paavali näyttää olevan vakuuttunut kirjoittamastaan:

— all things work together and are [fitting into a plan] for good to and for those who love God and are called according to [His] design and purpose. — kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. [*Vaihtoehtoisen tekstimuodon mukainen suomennos:”Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat.”]

All things? – Kaikki asiatko?

For me many times it has easier to understand that big, positive moves in my life has worked together for the plan and purpose of Lord. – Minulle ainakin monesti on ollut helpompaa ymmärtää, että suuret myönteiset liikkeet elämässäni ovat koituneet Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen parhaaksi.

Very ashamed I have been, when I have seen, that I have made not only one mistake but many mistakes one after another (many times being sure that those choices have been according to Lords will) – and awakened to the fact of the big mess in my life. — Hyvin hämmentynyt olen ollut silloin, kun olen tehnyt en suinkaan  yhtä virhettä vaan monia virheitä (usein luullen valintojeni olevan Jumalan tahdon mukaisia) – ja havahtunut näiden valintojen aiheuttamaan isoon sotkuun.

Lord, may even these things, caused by myself work for your plans? – Voivatko nämä asiat, jotka itse olen aiheuttanut koitua Sinun suunnitelmiesi parhaaksi?

  • And I have found the answer:  – Ja olen löytänyt vastauksen:

YES, those may – KYLLÄ ne voivat

When I have seen the mess and turned back to Lord asking forgiveness and restoration, step by step He have done which has seemed to impossible: He has lead me back to His plan and purpose. – Kun olen havahtunut sotkuun ja kääntynyt takaisin Herra puoleen pyytäen anteeksiantoa ja asioiden oikenemista, askel askelelta Hän on tehnyt sen, mikä on tuntunut mahdottomalta: Hän on ohjannut takaisin suunnitelmaansa ja tarkoitukseensa.

I believe, there have been much more direct way to the destination, but because of my stupid choices I have turned much larger round there. – Uskon, että määränpäähän olisi ollut suorempikin reitti, mutta omien valintojeni takia olen kiertänyt paljon isomman kiekon.

Likely I have lost many years when I have done so. Ehkä olen hukannut vuosia niin tehdessäni.

Our part is  repentance – Meidän osuutemme on katumus:

Puhaltakaa torveen Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous! Kootkaa väki, pyhittäkää kansa, kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset ja imeväiset. Lähteköön sulhanen morsiuskammiosta ja morsian häähuoneesta. Itkekää, papit, pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. —

Blow the trumpet in Zion; set apart a fast [a day of restraint and humility]; call a solemn assembly. Gather the people, sanctify the congregation; assemble the elderly people, gather the children and the nursing infants; let the bridegroom [who is legally exempt from attending] go forth from his chamber and the bride out of her closet. [None is exempt from the humiliation.] Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar — (Joel 2: 15-17a)

Our part is to be willing and obedient – Meidän osuutemme on taipua ja suostua

Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land; But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken it.

— Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra.
— Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut. (Jes. 1: 18-20)

It is about faithfulness and mercy of Lord that He really doesn´t remember this, BUT do new things – even turning the mess to message and blame/faults to the blessing.  – On kysymys Herran armosta ja uskollisuudesta, siitä että Hän ei todellakaan muista tuota, VAAN tekee uutta – jopa niin, että kääntää sotkun sanomaksi ja siunaukseksi.

Psalm 103, especially verses 11-12 speaks about great mercy of Lord. — Jumalan suuruudesta armosta kertoo Psalmi 103, erityisesti jakeet 11-12:

For as the heavens are high above the earth, so great are His mercy and loving-kindness toward those who reverently and worshipfully fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.

— Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Ps. 103: 11-12

Lord may do something which is difficult or even impossible for us. – Herra voi tehdä sen, mikä on vaikeaa ellei mahdotonta meille.

Do not [earnestly] remember the former things; neither consider the things of old.Behold, I am doing a new thing! Now it springs forth; do you not perceive and know it and will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. — Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö!
Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin — ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. (Jes. 43: 18, 19)

Except there is forgiveness and new beginning, there is wholly restoration as well. – Paitsi anteeksianto ja uusi alku, yhtä lailla kysymys on täydellisestä ennalleen laittamisesta.

Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.

And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil.

And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.

And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you–Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, Jumalastanne!

Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen, lähettää sadekuurot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen.

Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa, ja puristamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen.

Minä hyvitän teille ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat ja niiden toukat, vaeltajasirkat ja kalvajasirkat, tuo suuri sotajoukko, jonka lähetin teidän kimppuunne.

Te saatte syödä ja tulette kylläisiksi, te ylistätte Herraa,  Jumalaanne, joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja teidän  hyväksenne.–

…And sometimes – as I have noticed – even diversions of my life have been experience which Lord has used later for others. – Ja joskus – kuten olen huomannut – jopa elämäni kiertotiet ovat olleet kokemuksia, joita Herra on myöhemmin käyttänyt toisia varten.

— and when you yourself have turned again, strengthen and establish your brethren. (Word of Jesus, for Peter, in Luke 22: 32) — ja kun olet palannut, vahvista veljiäsi. (Jeesuksen sanat Pietarille, Luukkaan evankeliumin 22. luvussa, jakeessa 32)

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: