Huomaan rajallisuuteni;
Sinä olet ääretön ja ikuinen.

Tunnustan syntisyyteni;
Sinä olet Vapahtaja.

Kohtaan heikkouteni;
Sinä olet vahva ja voit kaiken.

Jumala, olet jotain muuta kuin minä.
Auta, että rajallisuudessani
näen sinut sellaisena
kuin olet itsesi ilmoittanut,
että näen rakkautesi ja voimasi.

Pauliina Kuikka