Rauhan ja menestyksen ajatukset

“Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen. (Ps. 85:8. KR – 92)

KR -32 kääntää “–puhuu rauhaa–”

Kohdassa käytetyllä heprean sana דבר [dabar] merkitsee ´puhumista, julistamista, lupaamista´jopa ´käskemistä´- ja joissain yhteyksissä ´varoittamista, uhkaamista´- ja ´laulamista´.

Psalmin kirjoittaja haluaa kuulla/kuunnella, mitä Jumalalla on asiaa. Vastauksena hän kuulee Jumalan puhuvan, julistavan, lupaavan rauhaa/rauhan kansalleen.

Sana rauha שלם [shalom] on monimerkityksellinen. Se tarkoittaa rauhan lisäksi muun muassa ´täydellisyyttä, eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä –´. Rauha -merkitys sisältää sekä merkitykset ´rauha (sodasta), rauha Jumalan kanssa sekä rauha ihmisten kanssa´. Tällaista rauhaa Herra haluaa puhua ja puhuu kansansa, omiensa ylle.

Jumalalla tosiaan on hyvät ajatukset omiansa kohtaan. Jopa silloin, jos/kun olemme omaa syytämme joutuneet hankaluuksiin. Esimerkki tuosta omaa syytään vaikeuksiin joutuneista on Israelin kansa. Kerta kerran jälkeen se koki syyn ja seurauksen, tottelemattomuuden ja sen seuraukset omassa elämässään.

Eräs näistä tilanteista on kirjattu Jeremian 29. lukuun. Siinä Israelin kansa kallistuu mieluummin kuuntelemaan harhaanjohtavaa opetusta väärien opettajien ja profeettojen suusta. Silti Jumala puhuu – ojennuksen keskellä – Jeremian kautta seuraavat sanat:

“Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer 29:11)

 

Jesaja puolestaan toteaa:

“Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” (Jes 54:10)

 

Englanninkielinen King James Version kääntää asian enemmän toteavasti:

“Vuoret väistyvät ja kukkulat horjuvat (tai vuoret tulevat väistymään ja kukkulat horjumaan), mutta minun armoni ei erkane sinusta eikä minun rauhanliittoni muutu/horju, sanoo Herra, jolla on armo(llinen asenne) sinua kohtaan.”

Huomasin oikeastaan vasta englanninkielistä tekstiä lukiessani ajatuksen liitosta. Suomalaisessa Raamatussa ajatus ikään kuin piiloutuu yhdyssanaan “rauhanliitto”. Totta tosiaan! Kohdassa puhutaan liitosta aivan samoin kuin puhutaan liitosta, jonka Jumala teki Aabrahamin kanssa tai uudesta liitosta Kristuksessa. Kysymys on vahvasta Jumalan lupauksesta.

Suosittelen lukemaan koko Jesahan 54. luvun, jotta tuon “rauhanliiton” sisältö avautuisi sinulle.

Kysymys on rauhasta koko rauha – sanan merkityksessä!

Eilen luin Jeremian kirjan 29. luvun jakeen 11 New International Versionin mukaan. Vapaasti sanan voisi kääntää:

“Herra sanoo selkeästi, että Hänen suunnitelmansa on saada teidät menestymään, ei vahingoittaa teitä, Hänen suunnitelmansa on antaa teille toivo ja tulevaisuus.”

Ihanko totta kohdassa mainitaan sana ´prosper´- menestyä? Kyllä. NIV tosiaan kääntää tuolla tavoin.

Jeremia tunnetaan “tuomion profeettana” – ja myös “itkevänä profeettana”. Jeremian tehtävä tuoda Jumalan Sana kansalleen oli vaikea. Jeremian yksi vastapooli olivat väärät profeetat, henkilöt, jotka väittivät olevansa profeettoja, vaikka eivät olleet. He puhuivat Herran sanana asioita, joita Herra ei ollut puhunut ja toivat esiin unia, vaikka Herra ei ollut niitä näyttänyt – ja välillä “apinoivat toisiaan”, tuoden toisten sanoja omana profetianaan. Sekä Jeremian että Hesekielin julistuksessa tulee esille väärän profeetan eksytys kavalimmillaan: nämä itseään profeettoina tituleeraavat sanoivat mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi, “kuolettivat” hurskaan ja julistivat jumalattoman “eläväksi”.

Väärät profeetat olivat kaikesta päättäen onnistuneet tehtävässään – uskottelessaan ihmisille, että kaikki oli hyvin, vaikka Jumalalla oli tullut mitta täyteen kansan pahaa menoa ja Hän oli oikeiden profeettojensa kautta varoittamassa kansaansa pahan menon seurauksesta: pakkosiirtolaisuudesta.

Väärät profeetat muistuttavat Jeremian kuvauksessa saippuaa: he muuttavat julistustaan uudessa tilanteessa. Heillä ei ole kykyä tunnustaa erehdystään ja sitä, että he johtavat kansaa harhaan luvatessaan asioita, joiden takana Jumala ei ole. He vaikenevat erehdyksistään – ja muuttavat salakavalan huomaamattomasti julistustaan kansan kannalta mieluiseen suuntaan luvaten ja julistaen pikaista paluuta.

Emme näytä paljon oppineen Jeremiasta, vaan profetiaa edelleen 2000-luvullakin käytetän esimerkiksi julistajan töppäysten jälkimaininkien laannuttamiseen – tai päinvastoin jotakuta arvostelleen “demonisoimiseen”. Mikäpä tehokkaampaa kuin Herran nimissä julistaa toinen pyhäksi ja toinen pahaksi?! Pöyristyttävää! Jeremian aikalaisten tavoin töppäysten jälkimainingeissa aletaan maalata kauniita tulevaisuuden kuvia herätyksestä tms. Ihmiset unohtavat töppäykset, kun on jotain muuta ajateltavaa.

Aikanamme julistetaan harvoin pyhyydestä. Se että joku on sanojensa mukaan käynyt “valtaistuinsalissa” tai “taivaassa” ei kerro mitään. Kun ihminen kokee Pyhyyden hipaisunkin, hän tunnistaa saman tien myös syntisyytensä (Jesaja, Hesekiel, Johannes). Kokemuksen jälkeen henkilö on myös paljon tarkempi julistuksensa suhteen. Jeremia toi sekä – ihmisten mielestä – hyvät uutiset että pahat uutiset. Hänen sanojensa tukena oli myös se, että sanat toteutuivat (toisin kuin niiden profeettojen, jotka olivat omia lähettämiään).

Seuraavassa Jumalan hyvistä ajatuksista kertovan Raamatun kohdan kokonaisuus:

“Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.
”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra.
“Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne.”

 

Sanojen viesti on hyvin selvä. Vaikka nuo väärät profeetat julistaisivat mitä, Jumalan antamaa sanaa kannatti totella. Tässä tapauksessa se merkitsi sitä, että piti asettua aloilleen – kunnes Jumala tarttui asian kulkuun ja veisi heidät takaisin omaan maahansa.

“Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

Rauhan ajatukset – jotka voidaan kääntää myös menestykseksi ja hyvinvoinniksi – puhuvat nimenomaan siitä asiayhteydestä, jossa rauha, menestys ja hyvinvointi tulee osaksemme: Vaikka kuinka julistaisimme herätystä, voitelua, eteenpäinmenoa, odottaisimme ihmeitä ja parempaa aikaa, julistamme ja odotamme turhaan, jos meiltä puuttuu rikkumaton yhteys Kristukseen uskon ja myös kuuliaisuuden kautta. Todellinen lepo, rauha ja koko ihmisyyttämme koskeva menestys tulee Jumalan yhteydessä Kristuksen kautta. Yhteyteen kuuluu se, että me pysymme Hänessä niinkuin oksa viinipuussa. Pysymiseen liittyy myös Hänen tahtonsa tekeminen ja Sanansa toteuttaminen. (Vrt. Joh. 15:1-6)

Jeesus itse sanoi:

”– ei jokainen joka sanoo “Herra, Herra” peri taivasten valtakuntaa, vaan joka tekee taivaallisen Isän tahdon.”

Eivät myöskään ihmeet ja tunnusteot ole itsessään merkki Jumalan mieleisyydestä, vaan hedelmä (jonka ennen muuta Herra näkee). (Matt. 7:15-23)

Jumalan työhön liittyy myös puhdistaminen. Joissakin tilanteissa – jos emme ole tajunneet Hänen tarkoitustaan – Hän voi tarttua elämään myös ahtaudella, jotta tajuaisimme Hänen suuntansa. (Vrt. Joh. 15:1-2) Hän puhdistaa oksat rönsyistä.

Jeremian kautta tuli Israelin kansalle viesti:

“Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.”

 

“Jälkiviisaina” voimme sanoa, että Israelin kansa tosiaankin pakkosiirtolaisuudessa loi identiteettiään juutalaisina. Esimerkiksi se kirjakokoelma, jota nyt luemme Vanhana testamenttina, on pitkälti koottu juuri tuona aikana.

En väitä, että kaikki pysäyksemme ja kriisimme olisivat samankaltaisia pysähdyspaikkoja. Jotkut ovat “kriisejä”, joissa sielunvihollinen yrittää nyppiä uskon kasvua, jotkut vastamäet ovat muutoin elämään kuuluvia – jotkut palvelevat Jumalan tarkoitusta saada miettimään matkamme suuntaa. Parhaimmillaan noista pysäyksistä kumpuaa meillekin uudenlainen “identiteetti” Herrassamme.

Jeremian sanojen ydin on: Herra haluaa meidän olevan siunattuja – rauhalla – ja kaikinpuolisella menestyksellä, eteenpäinmenolla elämässämme.

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

One thought on “Rauhan ja menestyksen ajatukset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: