Mitkä ovat aseemme?

Olen viitannut tiettyyn karismaattiseen opetukseen, joka

  • usuttaa uskovaiset toistensa kimppuun hengelliseen sodankäyntiin vedoten.
  • jakaa uskovaisten kentän omiin ja ”vihollisiin”.

Raja kulkee usein niissä asioissa, joissa olemme eri mieltä. Tästä seuraa helposti se, että yritämme ottaa oikeuden omiin käsiimme. Alamme sohia toisiamme ”oikeaan viholliseen” tarkoitetuilla aseilla. Paavali painottaa Efesolaiskirjeen 6. luvussa sitä, että hengellisen taistelun todellinen lähde ovat pimeyden vallat; hengellinen sota on niitä, ei ihmisiä vastaan. Paavali kirjoittaa myös aseista, jotka on näitä valtoja vastaan tarkoitettu.

”Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan  ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia.Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.”

Vahvistu Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa (KR -38)

Näiden kahden välissä on huomaamaton ja -sana, jolla loppupelissä on asiayhteydessään yllättävänkin paljon painoa. Sana και [kai] sisältää suomen kielen tapaan merkityksen ´ja´ ja toisiinsa rinnastavan vivahteen ´myös, yhtä lailla´.

Ilmaus ´Hänen väkevyytensä voimassa´ on vahva. Siinä käytetään kolmea voimakasta sanaa.

  • ενδυναμοω [endunamoo] ´vahvistu, ole luja, ”kasva voimassa”
  • κρατος´[kratos] ´valta, hallintavalta, valtasuuruus joka yhdistyy suureen/valtavaan voimaan´
  • ισχυς [iskhus] ´kyvykkyys, voima, valta, valtasuuruus´

Paavali kehottaa meitä aivan ensimmäiseksi kasvamaan Herrassa ja Hänen väkevyytensä/valtasuuruutensa voimassa.

Koko Jumalan taisteluvarustuksen

Sota-aseemme eivät ole/saa olla lihalliset aseet. Näihin aseisiin ei kuulu riidan haastaminen, valehtelu, juonittelu, pahan puhuminen  (nimenomaan siinä mielessä, että valehdellaan ja vääristellään totuutta).

Totuuden vyö

αληθεια [aletheia] puhuu absoluuttisesta totuudesta, jostakin mikä on totta kaikissa olosuhteissa, ja myös subjektiivisesta totuudesta, jossa olemme henkilökohtaisesti vapaita vääristä vaikutteista, petollisuudesta, teeskentelystä ja valheesta.

Tällaiseen totuuteen vyöttäytyminen on hengellinen ase! Keinottelulla tai juonittelulla emme voita hengellistä sotaa, vaan päinvastoin, sotkeudumme pahan verkkoon, josta on hankala päästä irti.

Huomaa myös vyön tehtävä: totuus pitää ”liehuvan viitan koossa”, niin että siihen ei juostessa sotkeudu. Siellä missä totuus unohtuu, on tiedossa sekaannus sekaannuksen perään – ennemmin tai myöhemmin. Muistamme, että Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Jumala rakastaa totuutta salatuimpaan saakka.

Vanhurskauden haarniska

ικαιοσυνη [dikaiosyne] sanaa käytetään Uudessa testamentissa siitä vanhurskaudesta, jonka Jumala lahjoittaa uskon kautta Kristukseen.

Tämä vanhurskaus suojelee elämäämme. On sanottu, että haarniska suojeli kaikkein herkimpiä sotilaan alueita. Näin tekee myös vanhurskaus, joka tulee uskon kautta Kristukseen. Ilman Kristusta olemme armottamasti vihollisen armoilla. Ilman Kristusta meitä pyöritetään niin opin tuulissa kuin hengellisessä taistelussa. Vain Kristuksessa pystymme selviytymään ja pysymään pystyssä.

Jalkineina alttius julistaa rauhan evankeliumia

Siunatut ovat ilosanoman tuojan jalat, kirjoitetaan Vanhassa testamentissa. On mielenkiintoista, että Paavali kirjoittaa keskellä sotatanterekuvaustaan siitä, että sotilaan jaloissa pitäisi olla alttius (valmius) julistaa rauhan evankeliumia. Perussanomamme ei ole sota vaan rauha Kristuksessa ja Kristuksen kautta Jumalan ja ihmisten kanssa. Jumalan perimmäinen kutsu on kaiken keskellä rauhaan!

Suojana uskon kilpi

Paavali kirjoittaa, että uskon kilvellä voimme sammuttaa pahan palavat juonet. Tuo on aivan totta – pienin varauksin.

Usko πιστις [pistis], josta tässä puhutaan, ei ole meidän uskoamme tai meidän varassamme olevaa uskoa tai uskoa omaan uskoomme.  Kysymys on siitä, että tunnustamme, kuka Kristus on.1)

Olen viimeisimmissä kirjoituksissani viitannut siihen, kuinka olen uudelleen löytänyt uskon rohkeuden, rohkean ja luottavaisen nojautumisen Kristukseen. Vuosi/pari sitten miehelleni nousi mieleen kuva roomalaisesta sotilaasta: Sotilas kiinnitti katseensa veteen, joka nousi nousemistaan nilkkoihin saakka – ja laski kilpensä alas. Hän oli niin kiinnittänyt huomion nousevaan veteen, että unohti kokonaan kilven käytön. Näin helposti tapahtuu meillekin taistelun tiimellyksessä – niin kuin itsellenikin välillä kävi; menetämme uskon rohkeutemme, unohdamme sen, että Kristus on myrskyn – ja nousevan tulvavedenkin Herra. Kun Hän nuhtelee aaltoja ja tuulta, ne tottelevat.

Pelastuksen kypärä

On sanottu, että kypärä suojaa ajatusmaailmaamme. Mielestäni oivallus on erinomainen.

Hengen miekka, Jumalan Sana

Olen korostanut Raamatun, Jumalan Sanan tuntemisen merkitystä. Silloin Pyhällä Hengellä on, mistä ottaa ja jakaa meille, muistuttaa, jne.

Matkan varrella itsellänikin on muutamia hetkiä, jolloin nimenomaan Sana on antanut rohkeutta, viisautta ja johdatusta vaikeassa tilanteessa.

Itseäni on voimakkaasti tämän Sanan äärellä puhutellut ajatus siitä, että Sana on tässä nimenomaan Hengen ase, ei lihan. Sanaa ei ole tarkoitettu siihen, että sohimme ja tölvimme toisiamme Sanalla. Itselläni on muutama ikävä esimerkki nähtynä ja koettuna, kuinka Sanalla yritetään pelotella tai latistaa toisin ajatteleva uskova. [on eri asia yrittää oikaista epäraamatullinen vinouma kuin esimerkiksi lähettää uhkauskirje täynnä Raamatun jakeita, joilla pyritään vaientamaan toinen tai irrottaa Raamtun jakeita asiayhteydestään ja niillä perustella kantansa (huokaus… tämä nk. uskovien maailma on monenkirjava, ja kaikkea mahtuu joukkoon…)]

Rukous

Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Lopuksi Paavali kytkee kaiken edellä mainitun ”rukouksen siteellä”: Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. KR -92 kääntää ”Hengen antamin voimin” ja KR -38 Hengessä. Taustalla on ajatus siitä, että Pyhä Henki auttaa meitä rukoilemaan. Rukouksemme voi olla rukousta Pyhässä Hengessä, Pyhän Hengen vaikuttamaa rukousta. Paavali muistuttaa myös valvomisesta ja hellittämättömästä rukouksesta kaikkien pyhien puolesta.

Varoitus vastarukouksesta

Tässä ”taistelurukouksessa” on kysymys nimenomaan rukouksesta puolesta  – ei vastaan, niin kuin jotkin tahot opettavat/pitävät käytäntönään. Toivon, että tällaisen opin kannattajat ottaisivat Uuden testamentin uudelleen luettavaksi ja katsoisivat, löytyykö sieltä ”vastarukouksen” mallia. Esimerkiksi hakatun Pietarin rukous oli, että Herra ojentaisi kätensä ja antaisi ihmeiden ja tunnustekojen ilmetä ja että julistajilla olisi rohkeutta julistaa evankeliumia! Pietari oli läksynsä oppinut. Muistamme varmasti, että nimenomaan hän oli toinen niistä, jotka olivat valmiita lähettämään kuluttavan tulen taivaasta erääseen kylään, jonne heitä ja Jeesusta ei otettu vastaan.

Karmaiseva kokemus

Lopuksi varoituksen sananen niille, jotka ovat omineet ”vastarukouksen” periaatteen. On äärimmäisen tärkeää, että yritämme pysyä Jumalan antamissa rajoissa, ettemme ota oikeutta omiin käsiimme. Itselläni on tuosta metodista melkoisen karmaisevia kokemuksia takavuosilta – eivätkä kokemukset suinkaan ole miellyttäviä, enkä tosiaankaan ole ylpeä noiden ”rukousten” aikaansaannoksesta.

Vuosia sitten olin eräässä rukoustilanteessa, jossa rukoiltiin eräästä seurakunnasta lähteneen perheen puolesta ”kättenpäällepanemisen” kautta. ”Siunattiin” tämän perheen kahdesta jäsenestä tehty lehtijuttu. Muistaakseni meni muutama päivä, kun tuossa seurakunnassa kerrottiin ”rukousvastauksista”: kyseisen perheen vaikeuksista sanoen, että ”Herra ilmestyi”.

Onnettomuus Jumalan vastauksena?

Kysymykseni on: Onko Jumala tosiaan sellainen, että Hän meidän ”rukoustemme” kautta tuottaa onnettomuutta meidän kanssamme eri mieltä olevalle uskovalle? – Nimittäin tämän nimenomaiset perheen jäsenistä osa halusi ottaa etäisyyttä mainitun seurakunnan käytänteisiin, ei sen enempää. Eivät he mitään ”vihollisia” olleet enempää tuon mainitun seurakunnan kuin uskonkaan. Vuosia tapahtuneen jälkeenkin tämän perheen jäsenistä suurin osa tekee evankeliumin työtä. Miten ihmeessä he voivat olla vihollisia, joita ”vastaan” pitää rukoilla ja kohdistaa ”taistelurukoukset” ja ”hengellinen sodankäynti” heihin. On kuin omia ampuisi!

Varkaan vai paimenen puolella?

Sitä paitsi, pelkään pahoin, että tuossa tuhon rukouksen villityksessä, on vaaransa myös ”rukoilijalle” itselleen. Itseäni on puhutellut Jeesuksen sanat: Varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan – sitä vastoin Jeesus on tullut antamaan yltäkylläisen elämän. Mielestäni meidän tulisi olla rukouksessammekin tarkkoja siitä, mitä rukoilemme: Jos rukoilemme tuhoa, olemme kuin varkaita, jotka tulevat varastamaan hyviä asioita toiselta ja tuhoamaan tämän elämää. Sen sijaan, jos rukoilemme elämän avautumista ja voittamista toiselle  – niin vihollisena kuin hänet kokenemmekin – tulos on Jeesuksen mielen mukainen. Hän saakoon aikaan tuon elämän avautumisen Hänen tavallaan.

Rukousta vai okkultismia?

Maailmalla – jossa tämä ”vastarukous” rehottaa erityisesti Afrikassa – ja joissakin voimakkaasti tämän opetuksen alla olevissa suomalaisissa pienissä ryhmittymissä on viitteitä siitä, että näillä ”vastarukouksilla” voi olla yhteys myös melkoisen epämiellyttäviin kokemuksiin niiden ihmisten elämässä, joiden puolesta on ”rukoiltu”. Raja rukoilemisen ja okkultismin välillä on joskus hiuksenhieno. Seurauksena on voinut olla selittämättömiä onnettomuuksia (niin kuin tuo yllämainittu tapaus Suomesta), ahdistusta, jolle ei löydy järkevää syytä, jne. Ehkä nämä ”rukoilijat” pitävät näitä ”rukousvastauksina” – itse olen erittäin skeptinen tällaisen rukouksen suhteen. On se kumma, että ihminen tuollaisessa tilanteessa joutuu marssimaan seurakuntaan, jossa ymmärretään tämäntyyppisiä ilmiöitä ja pyytämään, että rukoiltaisiin vapautumista tuosta damokleen miekkana yllä olevasta ahdistuksesta!

Erään lähetystyöntekijäpariskunnan kokemus Afrikasta avannee tätä hieman. Tämä pariskunta oli palkkaamassa kotiapulaista. Aikanaan he valitsivatkin yhden ehdokkaista. Tämän jälkeen alkoi tapahtua kummia: Yksi laite toisensa perään hajosi. Tyyliin: lähjetysaseman auto, puhelin, tietokone ja tulostin. Pariskunta oli ymmällään. Kun he pohtivat asiaa erään kokeneemman lähetystyöntekijän kanssa, he alkoivat miettiä, mikä oikein oli muuttunut ja milloin. Lopulta he päätyivät ajattelemaan okkultismia yhtenä selityksenä omituiseen tilanteeseen, jossa kaikki hajosi. Lopulta he oivalsivat, että eräs kotiapulaisehdokkaista oli suuttunut siitä, ettei häntä valittu, ja oli kirjaimellisesti kironnut pariskunnan lähetysasemineen. Okkultistiseen tapaan tämä ehdokas oli käyttänyt hammastikkua välineenä aikaansaannokselleen. Kun lähetystyöntekijäpariskunta löysi tuon välineen ja lähetysasema siunattiin, asiat oikenivat.

Väkisinkin pohtiessani tuota ylläolevaa kertomusta suomalaisesta seurakunnasta ”taistelurukouksineen” ja niiden vaikutuksia, yhtäläisyydet tuohon kertomukseen Afrikasta ovat merkittäviä. Meidän on varottava, ettemme astu johonkin sellaiseen, jota emme pysty hallitsemaan.

1) Thayer’s Greek Lexicon

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

5 vastausta artikkeliin “Mitkä ovat aseemme?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: