Koorahilaisten tarina: Kapinasta oikeaan nöyryyteen

4. Mooseksen kirjan 16. luvusta käy ilmi, kuinka leeviläistä sukua oleva Korah oli tyytymätön. Tyytymättömyyteen yhtyi aluksi kolme muuta: Daatan ja Abiram Eliabin (yksi niistä 12:sta, jotka Jumala määräsi Mooseksen ja Aaronin avuksi) poika ja Oon. Nelikko sai mukaansa 250 kansan päämiestä, kansankokouksen jäsentä, arvokasta miestä. (4 Moos. 16: 1-2)

Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli? 4. Moos. 16: 3

Mooses puhuttaa Koorahia:

Kuulkaa, te leeviläiset!
Eikö teille jo riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä?

Kertomusta lukiessani huomaan, että tyytymättömyys oli vääristänyt ainakin Eliabin poikien ajatusmaailman: He syyttivät Moosesta tilanteesta, johon he itse, yhdessä kansan kanssa, asiassa itse olivat syylliset. Heidän tottelemattomuutensa esti heitä liikkumasta maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä – ja he syyttivät asiasta Moosesta. He eivät suostuneet selvittämään Mooseksen kanssa asiaa.

Eikö jo riitä, että olet tuonut meidät tänne maasta, joka vuotaa maitoa ja mettä, hukuttaaksesi meidät erämaahan? Pyritkö vielä meidän valtiaaksemme? Oletpa totisesti tuonut meidät maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja antanut meille perintöosaksi vainioita ja viinitarhoja! Luuletko voivasi sokaista silmät näiltä ihmisiltä? Me emme tule.

Päinvastoin: Kun tuli seuraava päivä ja hetki, jolloin Mooses kutsui koolle em. Korahin 250 miehen kanssa ja Aaronin, Koorah oli koonnut Moosesta ja Aaronia vastaan koko seurakunnan. (4. Moos. 16: 19)

Mooses oli antanut ohjeen ottaa mukaan hiilipannun ja laittaa siihen suitsuketta.

Jumalan pyhyys ilmestyi. Kirjaimellisesti maa nielaisi Koorahin väen tavaroineen ja tuli kulutti 250 heitä tukenutta.

Kansan reaktio on kaksijakoinen: Aluksi he pelästyvät ja pelkäävät, että heille käy samoin. Yön yli nukuttuaan he ovat Mooseksen kimpussa syyttämässä häntä tuhotyöstä.

Kertomuksen edistyessä näemme, kuinka Jumala lähettää vitsauksen kansan pariin sekä Mooseksen ja Aaronin sydämen taistelevan kansan puolesta:

 Ja Mooses sanoi Aaronille: Ota hiilipannu ja viritä siihen tuli alttarilta, pane siihen suitsuketta ja vie se nopeasti seurakunnan luo ja toimita heille sovitus, sillä viha on lähtenyt liikkeelle Herran tyköä, vitsaus on jo alkanut.
Ja Aaron teki, niinkuin Mooses oli käskenyt, ja riensi seurakunnan keskelle, ja katso, vitsaus oli jo alkanut kansan keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti kansalle sovituksen.
Ja hänen siinä seisoessaan kuolleitten ja elävien vaiheella vitsaus taukosi.
Mutta niitä, jotka vitsauksesta kuolivat, oli neljätoista tuhatta seitsemänsataa henkeä, paitsi niitä, jotka saivat surmansa Koorahin tähden.
Sitten Aaron palasi takaisin Mooseksen luo ilmestysmajan ovelle, ja vitsaus oli tauonnut.

Koorahilaisten psalmi 85 asettuu perspektiiviin juuri tätä taustaa vasten.

Koorahilainen psalmisti kaipaa tähän, Jumalan hänelle antamaan tehtävään siinä asiayhteydessä kuin Jumala on tehtävän hänelle antanut.

Hän saa olla tehtävässä, Jumalan palveluksessa, omalla paikallaan. Kapinan tilalle on tullut aito nöyryys, mikä näkyy oman työn ja tehtävän arvostamisena.

Uniikki elämän tarkoitus

Onko elämän tarkoitus sinulle selvillä? Näin kysyy Led to Impact -blogin kirjoittaja. (You can read the article in English here)

Jumalan tarkkaan suunnitelmaan kohdallasi ei kuulu se, että elät kuin epätietoisuudessa turhautuneena ja sekasorron vallassa. Hän loi sinut, jotta tavoittelisit ainutlaatuista tarkoitusta. Ilman tarkoitusta sinun on mahdoton kokea elämäsi täyttymystä.

Mikä on tarkoitus?

 • Se on ainutlaatuinen Jumalan suunnittelma elämäntehtävä.
 • Se suuntaa päivttäistä elämää.
 • Se tarjoaa pohjan arvoille, näylle ja tavoitteille.
 • Se antaa tarkoituksen kaikkeen, mitä teet henkilötasolla, perheessä tai sosiaalisessa ja ammatillisessa elämässä.
 • Se on enemmän kuin työ, ura tai se, mitä teet.
 • Se on kutsumuksesi.
 • Se on elämäntehtäväsi.
 • Se on yleinen elämäsi teema, mitä tulee siihen, mitä päivittäin teet.

Alun perin julkaistu 28.10.018

Minimaalinen elämä? Minimaalinen Jumala?

Kuulin taannoin syvästi Sanaan nojautuvan opetuksen. Puhuja viittasi siihen, miten Jumala rohkaisi muun muassa Joosuaa ottamaan omakseen maan, jonka Jumala oli alun perin luvannut Moosekselle ja Mooseksen sukupolvelle. – Puheen edetessä puhuja totesi:

— meidän elämä ei ole niin kuin Mooseksen elämä, meidän elämä ei ole niin kuin Joosuan elämä. …meillä on vain tämä pieni elämä.

Rehellisesti, minun teki mieli nousta penkistä sillä sekunnilla ja hihkaista:

Meillä ei ole v-a-i-n  t-ä-m-ä  p-i-e-n-i elämä. Meillä on SUURI, ARVOKAS, AINUTLAATUINEN, TARKOITETTU, JUMALAN ANTAMA ELÄMÄ. Räätälin työnä juuri sinulle ja minulle tehty.

Tuollaisen kokemuksen äärellä selkenee, miten ajattelemme uskosta, elämästä ja Jumalasta oman elämän taustasta ja käsityksestä käsin. Se miten kerromme Jumalasta, on heijastaa kuvaamme Jumalasta.

Alun perin julkaistu 8.4.018

Kestävä kehitys Jumalan valtakunnassa

Lukemani raamatunjaekokonaisuuden äärellä pohdin sitä, miten jakeita kannattaa tarkastella osana kokonaisuutta. Näin luetusta muodostuu kokonaiskuva.

Olen alla olevan kohdan äärellä törmännyt 3-4 jaotteluun, jossa käsitellään erikseen

 • Ahdasta ja avaraa porttia sekä kapeaa ja laveaa tietä
 • Vääriä profeettoja ja hedelmää
 • Tietä taivasten valtakuntaan
 • Rakentajavertausta

Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!

Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.  Hedelmistä te siis tunnette heidät.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’

”Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Matt. 7: 15-24

Mitä tapahtuu, kun jakeet lukee kokonaisuutena? (ja sisällyttää luettuun sekä edeltävät että seuraavatkin jakeet)

Kaksi porttia, kaksi tietä

Jaekokonaisuudessa Jeesus asettaa kuulijan (ja nyt lukijan) eteen kaksi porttia ja kaksi tietä. – Herätyskristillisissä piireissä

 • olemme tottuneet ajattelemaan asiaa nk. Jeesuksen vastaanottamisen näkökulmasta,
 • olemme saattaneet tottua ajattelemaan asiaa myös nk. parannuksen ja pyhityksen näkökulmasta ts. että synti on jätettävä ”portille” ja jatkettava eteenpäin ilman synnillisiä asioita tai tottumuksia.
 • Kolmantena näkökulmana jakeiden äärellä minulle avautui kuuliaisuuden näkökulma:

Kuuliaisuus ja kestävä kehitys taivasten valtakunnassa

… joka sanoo Jeesukselle: ”Herra, Herra”, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isän tahdon.

Jeesus jatkaa ja vertaa Hänen sanojensa kuulemista ja niiden mukaan tekemistä järkevään rakentajaan, joka rakensi talonsa kalliolle. Luonnonmullistusten keskellä talo kesti, koska se oli kalliolle rakennettu.

Jeesus kärjistää opetuksensa mieleenpainuvasti: Hän vertaa ei-kuuliaisia (siis: tottelemattomia) vääryydentekijöihin ja lainrikkojiin, ts. niihin, joilla joko ei ole lakia tai jotka jättävät lain huomioimatta tai suorastaan ja törkeästi rikkovat lakia. – Tuon on täytynyt kuulostaa rajulta erityisesti niiden korvissa, joille Laki oli kaikki kaikessa ja jotka koettivat noudattaa lakia prikulleen.

Aikamme muotisana on kestävä kehitys. – Taivaan valtakunnan näkökulmasta ”kestävä kehitys” merkitsee Jeesuksen sanojen kuulemista ja niiden mukaan tekemistä (mikä samalla merkitsee Isän tahdon tekemistä). Elämän kestävä perusta voi olla ja levätä yksinomaan tuolla perustalla.

Profetiat, ihmeet, vapautumiset, parantumiset ja voimalliset teot/voiman ilmentymät – tai ulkonainen kuuliaisuus Jumalan käskyille – eivät ole ensisijainen merkki Jumalan mielenmukaisesta elämästä, vaan rakkaudesta kumpuava kuuliaisuus Jeesuksen sanoille ja Jumalan tahdon toteuttaminen.

Alun perin julkaistu 4.5.2018

Jul(k)ista evankeliumia

  Herätyskristillisissä piireissä suurimman osa ikääni viettäneenä olen törmännyt useaan otteeseen linjanvetoon ”meidän” ja ”muiden” sekä ”meidän” ja ”maailman” (eli ne muut, jotka eivät usko meidän tavallamme) välillä. Kahtiajako ja erottelu on ajoittain ollut rajukin – ja olemme sen perustaneet Raamattuun, josta ammennamme ohjeita uskoon ja elämään.  

Olemme kysyneet:

Mitä tekemistä uskovalla on uskosta osattoman kanssa?

Olemme vastanneet:

Ei mitään.

Olemme soveltaneet itseemme ohjeen:

Lähtekää pois heidän keskuudestaan.

Olemme ymmärtäneet, että emme saa mukautua tämän maailman ajan mukaan.

Olemme soveltaneet tämän monille elämänaloille: Keskinäiseen kanssakäymiseen, harrastuksiin, ammatteihin, … mediaan,…

Miksi te ette pidä asiaa terävämmin esillä?

Istuin kurssilla, jossa opettelimme sisällöntuotantoa. Meitä kouluttanut toimittaja kertoi kollegastaan, jonka työala ja myös maailmankatsomus oli kaukana kristillisestä ajattelusta – ja tämä samainen kollega oli kysynyt:

Te, kristityt, teillä on Jeesus ja risti – huippubrändi. Miksi te ette pidä asiaa terävämmin esillä?

 Jeesus, risti ja brändi? – Onko ajatuskuvio pilkkaa…?

Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. 2 Kor 2: 17a

…vai pitäisikö asiaa ajatella myös tuolta kannalta?

KR 92 kääntää sanan καπηλευω [kapeleuoo] kaupitteluksi. Sana viittaa myös tuotteen väärentämiseen ja siitä hyötymiseen ts. johdetaan ”ostajaa” harhaan. Sana voi viitata myös helppoheikkimäiseen käytökseen: myydään tuote hinnalla millä hyvänsä, tuotetta arvostamatta. Näin ollen jakeen loppuosa täydentää alkua:

Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. 2 Kor 2: 17b

Paavali kirjoittaa kirjeessään Filippin uskoville seuraavasti:

— Te loistatte siinä (aiemmin Paavali viittaa kieroutuneeseen ja turmeltuneeseen sukukuntaan/sukupolveen, jonka keskellä uskovat elävät) kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa — Fil. 2: 15b, 16a

Tähtinä taivaalla

Jakeessa käytetty sana επεχω [epekhoo] on monessa käännöksessä käännetty myös kiinni pitämiseksi ja siten se rohkaisisi pitämään kiinni elämän sanasta.

Niin tai näin, jae rohkaisee uskovaa loistamaan sen ajan keskellä, missä hän elää, kuin tähti

 • pitämällä kiinni elämän sanasta ja
 • kertomalla siitä myös muille

Miten herätys tulee?

Erään tilaisuuden jälkeen keskustelu äityi peräti kiivaaksi siitä, miten herätys tulee. Huomasin, miten syvään joihinkin oli iskostunut ajatus siitä, että herätys on erityinen aika, jonka Jumala putkauttaa taivaasta ja vasta sitten on kristittyjen astuttava esiin piiloistaan ”julistamaan synnin tuntoon heränneille ihmisille synnin synniksi ja armon armoksi”.

Jäin pohtimaan, miten paljon ajatuskulku pohjautuu Raamattuun.  Mieleeni nousivat sanat:

Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!” Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: ”Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?” Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Room. 10: 14-17.

Ilman ”julistusta” nk. herätys syntyy vain poikkeuksellisissa oloissa (tilanteissa, joissa julistaminen on mahdotonta).” 

Rukous on hieno asia. Sen lisäksi täytyy myös itse toimia: tehdä niitä asioita, joita Herramme käskee meitä tekemään.

Mitä tarkoittaa julistaminen?

Herramme käskyn ydin kuuluu:

Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi.

κηρυσσω [kerussoo] on suomalaisissa käännöksissä on käännetty saarnaamiseksi tai julistamiseksi. Sanasta tulee kulttuuritaustaamme vasten väistämättä mieleen paikka, jossa saarnataan…: saarnatuoli, puhujanpöytä,… tai paikka torilla, jossa on äänentoisto, tms. Sanan merkitys on kuitenkin laajempi: Sana tarkoittaa

 • julkista
 • julki tuomista
 • julkiseksi tekemistä ja
 • julkaisemista

… nimenomaan sellaiseen asiaan liittyen, joka on tapahtunut ja valmis – kuten Kristuksen täytetty työ on. ❤

Voisiko tässä mielessä ajatusta laajentaa kattamaan kaikki mahdolliset tavat ja kanavat, joilla tärkeä sanoma on mahdollista kuuluviin?

M – niin kuin menestys: Rokotettu ”menestysteologiaa” vastaan

Rokotettu menestysteologiaa vastaan

Muistan hyvin ajan, jolloin pelkäsin sanoa ääneen M-kirjaintakin. Niin kova oli menestys(teologia)kammoni. Kammollani oli aivan ymmärrettävä syy. Olin tullut höynäytetyksi piireissä, jossa opetettiin menestystä:

”Jumalalla on varastossa… silmiä, käsiä, autoja, asuntoja,…”

Opetuksen oli siinä, että niiden elämä, jotka näin opettivat, ei kestänyt läpivalaisua. Ihmekertomukset olivat joko seurausta siitä, että tapahtumille oli hyvin luonnollinen selitys – tai varat, tavarat, tms. oli saatu ihmisiä manipuloimalla. Esimerkiksi yksi opetussessio sai minut hihkumaan ääneen: ”Eihän! Sinä joka  siellä väität, että työttömyys ja sairaus on synnin seurausta, olet itse ollut työttömänä liki 10 vuotta – juuri ennen kuin päädyit matkasaarnaajan hommaan..! Olet popsinut ainakin astma- ja allergialääkkeitä..! Miten voit puhua noin?”

Tästä kaikesta seurasi, että pistin hyllylle joka ikisen raamatunjakeen – ja jakeita niiden vierestäkin, mitä he olivat opettaneet.

Varmaan monella muullakin on samanmoisia kokemuksia menestyskorostuksesta – ja se on hyvin tehokkaasti rokottanut koko sitä ajatusta vastaan, että voisi ihan hyvinkin mennä – myös taloudellisesti.

Suomalainen aksentti

Meidän suomalaista elämänmenoa ja hengellisyyttä leimaa vaatimattomuus. Suomalainen sanonta ”Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” kuvaa uskomuksiamme siitä, että liian isoja ei kannata lähteä tavoittelemaan.

… ja meillä on jonkinmoinen joukko kristittyjä, jotka etsimällä etsivät eri kristillisten vaikuttajien ja seurakuntien opetuksesta viitteitä siitä, että henkilö korostaa liikaa menestystä ts. on nk. menestysteologi.

Vuosia sitten kuuluin tuohon menestysteologien paljastajien koulukuntaan; blogiarkistossani on yksi kirjoitus, jossa väitän kivenkovaan, että Uusi testamentti ei tunne sanaa menestys. Vanhasta testamentista sanan menestys löytää jokusen kerran.

Totta, ei tunnekaan. Osasyy tähän on raamatunkäännöksemme. Raamattumme on käännetty suomalaisille suomalaiseen mielenmaisemaan ja suomalaisesta mielenmaisemasta käsin. Tästä eteeni on tullut lukuisia esimerkkejä, kun olen asiaa tutkinut. (… ennen kuin päädyn suomalaiselle harhaopettajien ja menestysteogologien listalle numeroksi 101 (tai jotain vastaavaa), koetan perustella, mitä tällä tarkoitan.)

Tämä selvisi, kun luin Raamattua

Oklahomalalaisen kollegani neuvo kesällä 2012 johti minut lukemaan Raamattua pelottomammin kuin aiemmin. Olin käynyt hänen kanssaan keskustelua teologiasta – ja keskustelussa hän totesi: Lue Raamattua. – Ja minähän tein.

Elämän koko kirjo

Löysin Raamatusta realistisen kuvan elämästä. Siihen kuuluu iloja ja suruja, taistelua ja voittoja. – Ja Jumala on kaiken tuon keskellä. Hän on antelias, hyvä Jumala, joka edelleen auttaa, vapauttaa ja parantaa.

Raamatun lukemiseni johti minut myös alkukielten (heprea, kreikka ja aramea) äärelle.

Kokonaisvaltainen näkemys

Heprealainen ajattelu (toisin sanoen se ympäristö, jossa Raamattumme suurelta osin on kirjoitettu ja josta myös kristinusko kumpusi) on hyvin kokonaisvaltaista. – Sana shalom on tästä oivallinen esimerkki. Raamatussa käytetään usein sanaa shalom, rauha. – Sitähän ainakin joissain kristillisissä piireissä toivotetaan toisille. – Shalom on hyvin laaja käsite. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tilaa. Ihminen voi hyvin. Hänellä on rauha Jumalan ja ihmisten kanssa. Shalom merkitsee myös menestystä ja vaurautta. (Jos et usko, katso raamatuntietosanakirjasta!)

Käännöksen haasteita

Kun Raamattua (tai mitä muuta kirjaa tahansa) käännetään kielestä toiseen, joudutaan tekemään valintoja. Millä sanalla käännetään käsillä oleva sana? Montaa sanaa ei useinkaan voida ottaa (ellei tehdä laajennettua käännöstä, kuten englanninkielisessä maailmassa on Expanded Traslation)

Kun sitten suomeen on käännetty esimerkiksi sana shalom, on valittu jokin shalom-sanan merkityksistä. – Ja suomalaiseen käännökseen usein on päätynyt sana rauha. – Kun löydät sanan rauha voit ajatella sanaa shalom ”koko täyteydessään”.

Yksi esimerkki Psalmeista:

Iloitkoot ja riemuitkoot ne, jotka toivovat, että saisin oikeuden. Anna heidän aina sanoa: ”Suuri on Herra! Hän suo palvelijalleen rauhan.” – KR 92

Iloitkoot ja riemuitkoot ne, jotka suovat minulle minun oikeuteni, ja sanokoot aina: ”Ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta”. – KR 32

… ja useat englanninkieleiset käännökset

 • Amplified, King James Version, Darby, New American Standard Version, Geneva Bible, Wycliffe, The Passion, World English Bible kääntävät suorasukaisesti ”prosperity” (menestys) Let them shout for joy and be glad, Who favor my righteous cause; And let them say continually, “Let the Lord be magnified, Who has pleasure in the prosperity of His servant.” NKJV – ”– Olkoon Herra ylistetty, Hän, jota miellyttää hänen palvelijansa menestys.”
 • English Standard Version, Lexham English Bible ja Orthodox Jewish Bible wellfare (hyvinvointi)
 • New International Version wellbeing (hyvinvointi)
 • New International Reader´s Version everything goes well (kaikki menee hyvin)
 • New English Translation secure (turva)

Toinen esimerkki löytyy Psalmista 37, jakeesta 11:

Mutta nöyrät perivät maan, he saavat osakseen onnen ja rauhan. – KR 92

Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. – KR 32

Myös tässä on sana shalom eri käännösvaihtoehtoineen – ja aivan kuin Psalmissa 35 englanninkieliset käännökset kääntävät rohkeasti abundant prosperity (yltäkylläinen menestys).

Mitä tästä opin?

Ennen kuin alan heittelemään mädillä omenilla menestyksestä puhuvaa…

 • katson hänen käyttämäänsä käännöstä (siellä oikeasti voidaan puhua menestyksestä, kun meillä suomalaisessa lukee rauha)
 • kurkkaan heprean (tai kreikan) sanan taakse, tukeeko se opetusta
 • tarkastelen hänen sanojaan puheen ja muutaman eri aikoina puhutun puheen kokonaisuutta – ja ehkäpä myös
 • hänen kutsumuksensa taustaa vasten (monella julistajalla on oma osaamisalueensa ja mieliaiheensa, johon hän palaa uudestaan ja uudestaan)

… Ja totta kai, kun tiedän sanan (meillä suomessa siis useimmiten rauha) takana olevan sana shalom… tiedän, että sanaan sisältyy koko merkitysten kirjo. ❤

Erikoinen uni

Kaksi vuotta sitten, näihin aikoihin nuorimmaiseni oli armeijassa. Noihin aikoihin näin unen, jossa sovitin nuorimmaiseni asepukua päälleni. Puku tuntui hyvältä.

Seuraavaksi olin Haminassa sijaitsevan varuskunnan portilla. Siinä sanoin, että enkö saa pitää asepukua, joka oli päälläni. Nuorimmaiseni totesi: ”Et. Sinulle on oma puku.”

Tajusin, että minun oli mentävä portista sisään ja astuttava palvelukseen, jos mielin saada puvun.

Hämmennyksekseni oli suuri, kun edellisestä palveluserästä saapui nainen valkoisessa mekossa. Hän kertoi käyneensä kahden viikon tanssikurssin. Hämmennykseni vain kasvoi. Muistan unessa miettineeni, että eihän sitä armeijaa noin käydä.

Siinä portilla tein laskelmia elämästäni… Totesin, että lapseni ovat aikuisia ja miehenikin pärjää, jos astun palvelukseen…

Loppu jäi unessa avoimeksi.

Viime aikoina uni on pohdituttanut ihan uudesta näkökulmasta. – Voit lukea artikkelini https://avaintekija.com/2019/01/22/kyosti-kallion-rukous-puhuttelee/   

Artikkelin nimi voisi vallan hyvin olla: Olemme todellisessa sodassa. Vaikka em. otsikko ei ole ihan niin radikaali, se ei poista sitä tosiasiaa, että tällä hetkellä esimerkiksi meidän ”länsimaisissa” yhteiskunnissa käydään ”sotaa”. Se näkyy muun muassa niin, että sitä arvoperustaa, jolle yhteiskuntamme aikoinaan on rakennettu, koetetaan murtaa.

Kyösti Kallion rukous on ajankohtaisempi kuin tulisimme ajatelleeksikaan.

Kyösti Kallion rukous puhuttelee

Sodanaikaisen presidenttimme Kyösti Kallion rukous puhuttelee.

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme
puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä.
Sinä näet että se on mitä suurimmassa vaarassa.
Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme
äläkä anna meidän hukkua.
Lahjoita kääntymys …

Presidentti Kallio puhuu sanoja, jotka eivät ajassamme ole suosittuja…

… synnin ja laittomuuden tieltä,
jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda
meitä.

Kristittynä tekee pahaa katsoa ympärilleen… Ikään kuin muru murulta ja pala palalta nakerretaan niitä arvoja ja perusperiaatteita, joille maamme aikanaan on rakennettu…

… samaan aikaan kuin vakaumuksellinen usko koetetaan asettaa joko kyseenalaiseksi tai naurunalaiseksi. Presidentti Kallion rukous tuo uskon esiin anteeksipyytelemättä ainoana turvana tilanteessa, jossa inhimilliset keinot on vähissä:

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä
voimia vastaan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät
sen.
Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkiolentoja
vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivän sanoin ja
kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra sinä olet Golgatan ristillä
voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös
tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse.

… myös meidän aikanamme

Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella
ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda
meitä.

Kallion rukous on kutsu myös henkilökohtaiseen taisteluun:

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme
taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä
loppuun asti.
Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta
armostasi.
Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme
kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se
voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

Rukous päättyy toiveikkaisiin, uskon täyteisiin sanoihin:


Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen
me uskomme.
Armahda meitä.

Olen viime aikoina iloinnut siitä, miten suomalaiset kristityt ovat alkaneet todella voimakkaasti rukoilla: seurakunnissa, rukouspiireissä, eri seurakuntien kesken.

… jatketaan, jatketaan… lannistumatta… kunnes näemme rukousvastauksia!

Uudelleen muotoilu

Olen elänyt vuoden 2019 alussa yhtä erikoisimmista jaksoista elämässäni.

Artikkelini Pettyneestä pastoriksi ja Mielenkiintoinen metafora tiivistävät tämän blogin kirjoituksissa näkyvän prosessin.

Tiivistäisin kokemukseni näin: Niistä, mitkä ovat olleet vaikeimpia ja kipeimpiä asioita elämässä (ja mitä vastaan vihollinen on kaikkein koviten hyökännyt), on tullut työkaluja käsiini Jumalan työssä. (Tuosta jossain vaiheessa hiukkasen enemmän)

Perääntymisestä uuteen etenemiseen ja etenevään liekkirintamaan

Yhdessä rukoustilanteessa mieleeni nousi kolme kuvaa:

 • Ensimmäisessä kuvassa ”nurkkaan ahdistetusta”oli peräännytty niin taakse, ettei taaemmaksi enää pääse.
 • Toisessa kuvassa liikkeen suunta muuttui etenemiseksi. Se, missä oli peräännytty, mentiin eteenpäin – ja pidemmälle kuin mistä oli tultu.
 • Kolmannessa kuvassa syttyi ensin yksi ”palopesäke”, sitten toinen, kolmas, jne. etenevän liikkeen myötä.

Rintamalinjamme ovat pirstaleina ja perääntyneitä

”Suomen Siion ei ole ollut näin huonossa jamassa…”, totesi eräs seurakunnan vastuunkantaja minulle.

Toinen totesi: ”Vaikka sanotaan, että siellä meijjän suunnalla on herätystä, minä sanon, ei ole. Seurakunnat kuolevat.”

Oma huomioni on samansuuntainen: Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta suomalaiset seurakunnat voivat huonosti. Nimittäisin tätä tappion kierteeksi:

Seurakuntien sisäiset ongelmat vievät energiaa. Myös seurakuntien ulkopuoliset tahot pyrkivät vaikuttamaan seurakuntiin ja niiden jäseniin.

Tuntuu, että kenttämme pirstoutuu entistä pienempiin (osin keskenään kinasteleviin tai peräti sodassa oleviin) yksiköihin. Rintamalinjamme ovat pirstaleina ja olemme perääntyneet.

Odotamme ja rukoilemme ihmettä

Tiukassa tilanteessa paras mahdollinen suunta on kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla…. mutta emme pelkästään voi jäädä odottamaan ja rukoilemaan… On koottava joukot ja lähdettävä vastahyökkäykseen.

Olen paljon puhunut nk. uskovien parannuksen tarpeesta. – Olen nimittäin pistänyt merkille, että monet meistä rukoilevat muutosta ympäröivään maailmaan; minun logiikan ja ymmärryksen mukaan me nk. uskovat tarvitsemme voiman takaisin.

Yksi voimattomuuden syy on salattu vääryys. Tämä heijastuu elämään todellisen yhteyden puutteena:

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Joh. 1: 7

Johanneksen teksti on terävää:

Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 1 Joh. 1: 8,9

Toisin sanoen, jos väitämme, ettei meillä ole tarpeen vaihtaa suuntaa, vaikka suunnan vaihdokseen on tarvis, valehtelemme ja elämme pimeydessä.

Pimeys voi ilmentyä ”pieninä kettuina”, jotka saavat aikaan tuhoa ”viinitarhassa”.

Näitä kettuja voisivat olla ”ketun työtä” kuvastavat sanat, kuten

 • keskinäinen eripura
 • toisen panettelu (tai toisesta valehtelu)
 • toisen aliarvioiminen
 • maan kaivaminen toisen työn alta
 • kaksinaamaisuus

Tuiki tarpeellinen parannus

Rakkaudentäyteisestä opetuksestaan tunnettu Johannes saa tuotavaksi parannukseen kutsuvan sanan Efeson seurakunnalle:

Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Ilm. 2: 5

πρῶτος [prootos] ´ensimmäinen´ tarkoittaa ajallisesti tai järjestyksessä ensimmäistä ja myös arvoltaan ensimmäistä.

Herra antaa Johanneksen kautta Efeson seurakunnalle tunnustusta:

Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. — Ilm. 2: 3

Perään tulee ”Jumalan mutta”:

Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ilm. 2: 4

Hylätä ´lähettää tiehensä; luopua, luovuttaa; jättää´ kuvaa, mitä Efeson seurakunnassa oli tapahtunut ensimmäiselle (vrt. sanan selitys edellä) rakkaudelle.

Efeson seurakunta

 • näki kärsivällisesti vaivaa
 • oli hyvän perään ja pahaa vastaan
 • oli (hyvällä tavalla) kriittinen ihmisten ilmiöiden kanssa
 • kestävä

 … mutta se oli

 • lähettänyt tiehensä ensimmäisen rakkauden
 • luopunut ensimmäisestä rakkaudesta
 • luovuttanut (pois) ensimmäisen rakkautensa.

Jumalan Sana on hyvin suora: Tee parannus. Muuten siirrän lampunjalkasi paikaltaan. Siinä tapauksessa et voi enää loistaa valoani, et olla käytössäni.

Viikonloppuna kuuntelin ikääntyvää saarnamiestä, joka jyrähteli samaa tekstiä kuin minäkin olen ajoitain tehnyt:

Seurakunnan on tehtävä parannus. Herätys ei tule ennen kuin seurakunta tekee parannuksen. Pyhä Henki tulee puhtaisiin astioihin.

Kun uskovat alkavat rukoilla, tapahtuu

Terävän parannukseen kutsuvan sanan vierellä kulkee lupaus virvoituksen ajoista.

Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani,  mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. 2 Aik. 7: 13,14

Kristinuskon historiassa on hyvinkin pimeitä vaiheita – ja on niitä vaiheita, jolloin uskovat ovat nousseet, rukoilleet, tehneet parannusta ja AINA on alkanut tapahtua, ensin uskovien sydämissä ja elämässä, sitten ympäristössä.

Kun 1,5 vuotta sitten piirsin artikkelin alkuosassa olevat tappion kierteen, tuli vierelle myös toinen kuva, jossa asiat ovat kääntyneet aivan päinvastoin.

Lamaannuksen ja luovuttamismielialan sijalla on innostus (ensimmäinen rakkaus). Tässä toiminta ei ole vain toiminnan vuoksi ja ideat ideoiden vuoksi, vaan Jumalan rakkauden (agape) inspiroima väyliä ja välikappaleita, jotta ihminen ja Jumala pääsevät kohtaamaan.

… mutta mitä tämä edellyttikään: Laitetaan pois pimeyden teot (riitaisuudet, panettelu, … mitä ikinä onkaan) ja pukeudutaan valon asein. Vrt. Room. 13: 12-13.

Jumalan lapsen perintöosa 1: Kuuloyhteyden päässä

Perustavanlaatuisesti lapsella – ja hengellisesti ajateltuna Jumalan lapsella – on oikeus perintöön.

 • Mikä on Jumalan perintö?
 • Mikä on oikeutemme siihen?

Lähestyn aihetta yksi osanen kerrallaan. Voit katsoa viisi minuuttia kestävän videon Youtubesta 

%d bloggers like this: